Gå til hovedindhold

Forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen i offentlig høring

Næstved Byråd har den 28.6.2022 vedtaget forslag til tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022, som nu bliver sendt i 8 ugers offentlig høring.

Indhold

  Formålet med forslag til tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan er at tilpasse plangrundlaget for følgende områder og ejendomme:

  • Rensekravene for 20 ejendomme i det åbne land ændres
  • 7 ejendomme, der er planlagt til at skulle etablere egen renseløsning, optages i kloakopland.
  • 9 ejendomme der har etableret en privat tilslutning til NK-Forsynings kloak, optages i spildevandsplanen som private kloakoplande.
  • 11 ejendomme, hvor der ikke er er krav om egen forbedret rensning optages i kloakoplande
  • Dele af Kvædevænget udgår som separatkloakeret og hele Kvædevænget optages som spildevandskloakeret opland. Ved Mejeriet optages i separatkloakeret opland, så spildevandsplanen er i overensstemmelse med den øvrige planlægning for området.
  • Forsytiavej ændres fra fælleskloakeret til spildevandskloakeret efter grundejernes ønske.
  • 16 ejendomme på Nyrupvej, 4 ejendomme på Skælskør Landevej og 5 ejendomme på Skovridergårdsvej ændres fra separatkloakeret til spildevandskloakeret i spildevandsplanen.
  • Næstved Kommune har meddelt tilladelse til 3 fællesprivate spildevandsanlæg, hvorfor de optages i spildevandsplanen som spildevandslaug.

  Forslaget til tillæg nr. 12 kan du læse på linket herunder:

  Forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplan

  8 ugers offentlig høring

  Forslaget er fremlagt fra den 30.6.2022 til den 25.8.2022 i offentlig høring. Derefter vil Byrådet tage stilling til eventuelt indkomne synspunkter og ændringsforslag.

  Hvis du har synspunkter, bemærkninger eller ændringsforslag til tillægget, skal du sende dem til Center for Teknik og Miljø senest torsdag den 25.august 2022. Du kan sende dem på mail til spildevand@naestved.dk eller med post til Center for Teknik og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mærket med ”Tillæg 12 til spildevandsplanen”.

  Miljøscreening

  Næstved kommune har 30.6.2022 meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-vurdering i forbindelse med det ovennævnte forslag. Denne afgørelse kan du finde på www.naestved.dk under Borgermøder og høringer.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)