Gå til hovedindhold

Idéfase for planlægning af nyt biogasanlæg nord for Herlufmagle

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg.

Indhold

  Næstved Kommune inviterer interesserede til at komme med idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning for en ny kommuneplanramme for et biogasanlæg på ejendommen Stokkebrovej 2, 4160 Herlufmagle.

  Næstved Kommune ønsker at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2021 med en ny ramme til teknisk anlæg med henblik på at give mulighed for at udarbejde forslag til lokalplan for et biogasanlæg nord for Herlufmagle. Den nye ramme skal ligge i det åbne land grænsende op til erhvervsområdet på Suså Landevej 75, 4160 Herlufmagle.

  Debatoplægget med kort over området kan ses på linket herunder:

  Debatoplæg

  Næstved Kommune afholder et offentligt møde i Tybjerg Forsamlingshus onsdag den 31. august 2022 kl. 17 til 18.30

  Høringsperioden løber fra den 12. juli 2022 til den 5. september 2022.

  Alle inputs skal inden den 5. september 2022 sendes til Næstved Kommune på mailadressen blivhoert@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)