Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til Holmevej 22, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 12. juli 2022 givet landzonetilladelse til Holmevej 22, 4700 Næstved

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til Holmevej 22, 4700 Næstved, til at lovliggøre en 36 m² overdækket terrasse. Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Landzonetilladelse til at lovliggøre en overdækket terrasse på Holmevej 22

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er senest 9. august 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)