Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til hævet nedsivningsanlæg på Tyvelsevej 41

Næstved Kommune har den 15. juli 2022 givet landzonetilladelse til Tyvelsevej 41, 4171 Glumsø

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til Tyvelsevej 41, 4171 Glumsø, til at etablere et hævet nedsivningsanlæg på 15 m x 2,5 m, i alt 37,5 m², på matrikel 16b, Tyvelse By, Tyveelse. Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Landzonetilladelse til at etablere et hævet nedsivningsanlæg

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er senest 12. august 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)