Gå til hovedindhold

Udkast til midlertidige tilladelser til bortledning af grundvand ved DSB værksted

Næstved Kommune har den 4.7.2022 sendt udkast til to midlertidige tilladelser i forbindelse med DSB værksted i offentlig høring.

Indhold

  Næstved Kommune har udarbejdet udkast til midlertidig bortledning af grundvand, samt udkast til at udlede oppumpet grundvand og overfladeareal i forbindelse med at der skal etableres DSB-værksted på Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved. 

  Du kan læse udkast og bilag herunder:

  - Udkast til tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af DSB-værksted, Fladsågårdsvej 11

  - Bilag 1 ansøgningsmateriale

  - Bilag 2 Vurdering af påvirkning ved grundvandssænkning

  - Udkast til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand i forbindelse med anlæg af DSB-Værksted, Fladsågårdsvej 11

  Begge tilladelser er midlertidige og tidsbegrænsede.

  Tilladelserne er i høring i 8 uger frem til den 29.08.2022, parallelt med Miljøstyrelsens høring af Miljøkonsekvensrapporten for etablering af DSB-værkstedet.

  Miljøstyrelsens udkast af miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse kan du læse her: https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2022/jul/dsb-vaerksted-i-naestved-kommune-hoering-over-miljoekonsekvensrapport-og-udkast-til-25-tilladelse-vvm-tilladelse/

  I høringsperioden har naboer og øvrige høringsberettigede mulighed for, at komme med bemærkninger, kommentarer og oplysninger som vil kunne have indflydelse, på de vurderinger der ligger til grund for tilladelserne.

  Bemærkninger, kommentarer og eventuelle spørgsmål kan du sende til grundvand@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler