Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med etablering af fjernvarmeværk indenfor Øverup Krog erhvervsområde

Næstved Kommune har indenfor erhvervsområdet Øverup Krog modtaget ønske om at kunne etablere et fjernvarmeværk her.

13. nov. 2023

Indhold

  Da fjernvarmeværket omfatter enkelte højere bygninger end kommuneplanrammen giver mulighed for, skal der udarbejdes kommuneplantillæg. 

  Hvad betyder det for dig
  Inden Næstved Kommune udarbejder forslag til kommuneplantillæg, inviteres beboere i nærområdet til at komme med forslag og ideer til indhold i kommuneplantillægget og miljøvurderingen i forhold til hvilke virksomheder og aktiviteter der kan indpasses i området. 

  Du kan se ideoplægget til ændring af kommuneplanrammen her: 
  https://dokument.plandata.dk/85_11283063_1699541995512.pdf

  Indsend dine ideer og forslag
  Hvis du har ideer, synspunkter og forslag, kan du sende det til Center for Plan og Miljø, Team Plan og Geodata, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller på E-mail: blivhoert@naestved.dk, så vi modtager dem senest den 08.12.2023.  

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)