Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til etablering af fyrrum samt to siloer til opbevaring af biobrændsel

Næstved Kommune har den 23. juli 2021 givet Landzonetilladelse til etablering af fyrrum samt to siloer til opbevaring af biobrændsel på Askovvej 10, 4733 Tappernøje

Indhold

  Læs afgørelsen til Askovvej 10, 4733 Tappernøje herunder: 

  Afgørelse om Landzonetilladelse til etablering af fyrrum samt to siloer til opbevaring af biobrændsel

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er senest 20. august 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)