Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til Hovedvejen 94, 4733 Tappernøje

Næstved Kommune har den 4. januar 2022 givet landzonetilladelse til Hovedvejen 94, 4733 Tappernøje

Udsigt over huse/boliger i Næstved Kommune

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til lovliggørelse af seks sekundære bygninger på Hovedvejen 94, 4733 Tappernøje.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 4. februar 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)