Gå til hovedindhold

Lokalplan og kommuneplantillæg for Næsbycentret

Planforslag for spejdercentret Næsbycentret

Indhold

  Lokalplan og kommuneplantillæg
  Byrådet har den 29. juni 2022 vedtaget forslag til Lokalplan 123 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 for Næsbycentret, der er et spejdercenter beliggende vest for Glumsø.

  Lokalplanforslaget kan ses her: https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/494

  Her kan du også komme med høringssvar til både lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 11 kan du se her:

  https://dokument.plandata.dk/12_11043248_1657113689868.pdf

  9 ugers offentlig høring
  Planforslagene er i offentlig høring fra den 7. juli - 8. september 2022, hvor alle har mulighed for at komme med høringssvar. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

  Der afholdes borgermøde den 29. august kl. 17:00 – ca. 18:30 på Næsbycentret, Skelbyvej 126, Glumsø.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk Klage skal indgives senest 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 4. august 2022.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)