Gå til hovedindhold

Lokalplan og kommuneplantillæg for solceller ved Saltø Gods

Lokalplan 110 og Kommuneplantillæg nr. 1

Indhold

  Byrådet har den 22. februar 2022 vedtaget Lokalplan 110 og Kommuneplantillæg nr. 1 for et solcelleanlæg på cirka 87 ha sydøst for Saltø Gods. Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses her:

  Lokalplan 110

  Kommuneplantillæg nr. 1

  Klagevejledning
  Der kan klages over planerne for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet senest 4 uger fra denne annoncering, det vil sige 8. april 2022. Du kan se mere om klagemulighed på www.naevneneshus.dk

  Miljøvurdering
  Projektet og planerne er miljøvurderet efter reglerne i miljøvurderingsloven. På den baggrund gives samtidig tilladelse efter denne lovs § 25. Du kan se afgørelsen HER

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)