Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for Fensmark Energipark

Byrådet har 30. januar 2024 godkendt forslag til Lokalplan 107 og Kommuneplantillæg nr. 22 for et solcelleanlæg på cirka 75 ha sydøst for Fensmark.

09. feb. 2024

Indhold

  Planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring og kan ses her:


  Lokalplan 107
  Kommuneplantillæg nr. 22

  Miljøvurdering
  Med planforslagene følger en miljørapport, som kan ses HER
  Miljøvurderingen kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige 09-02-2024 til 08-03-2024.

  Offentligt møde
  Der afholdes møde om planforslagene onsdag den 28. februar kl. 16:30 Holmegaard Hallen.

  Hvis du har bemærkninger til planforslagene, kan de indtastes direkte i Næstved Kommunes planportal  i perioden frem til 5. april 2024.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra 09-02-2024 og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)