Gå til hovedindhold

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for solceller ved Saltø Gods

Byrådet har 21. september godkendt forslag til Lokalplan 110 og Kommuneplantillæg nr. 1

Indhold

  Byrådet har 21. september godkendt forslag til Lokalplan 110 og Kommuneplantillæg nr. 1 for et solcellanlæg på cirka 87 ha sydøst for Saltø Gods. Planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring og kan ses her:

  Lokalplan 110
  Kommuneplantillæg nr. 1

  Miljøvurdering
  Med planforslagene følger en miljøvurdering, som kan ses her:
  Selve projektet er også miljøkonsekvensvurderet af ansøger. Miljøkonsekvensrapporten (tidligere VVM) kan ses her:

  Miljøkonsekvensrapport  /   Miljøvurdering

  Udkast til MV-tilladelse

  Miljøvurderingerne kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige 29-09-2021 til 27-10-2021.

  Borgermøde
  Der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 4. november kl. 17:00 hos Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, Mødelokale 2.

  Hvis du har bemærkninger til planforslagene, kan de sendes på e-mailadressen blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved i perioden frem til 24. november 2021.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra 29-09-2021 og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)