Gå til hovedindhold

Midlertidig regulering af Rønnebækken i Næstved By

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til, at NK-Forsyning kan lave en midlertidig rørlægning af Rønnebækken på en kort strækning.

Indhold

  I forbindelse med etablering af en ny og større spildevandsledning har NK-Forsyning behov for midlertidigt at rørlægge Rønnebækken på en kort strækning ved Odensevej i Næstved. Anlægsarbejdet påbegyndes i foråret 2022. 

  Du kan hente vores afgørelse som pdf
  Tilladelse til regulering af Rønnebækken (pdf., nyt vindue)

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen , er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk 

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Klagefristen er den 26. april 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

   

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler