Gå til hovedindhold

Miljøtilladelse til ændring af rugeægproduktionen på Sorøvej 44

Næstved Kommune har den 5.8.2021 meddelt miljøtilladelse til ændring af husdyrbruget på Sorøvej 44, 4171 Glumsø.

Indhold

  Lohmann Denmark Aps ønsker mere fleksibilitet i den eksisterende rugeægproduktionen i stalden på ejendommen Sorøvej 44 og overgå til stipladsmodellen og har derfor søgt om miljøtilladelse. Der sker ikke øvrige ændringer på husdyrbruget.

  Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Miljøtilladelse til rugeægproduktionen på Sorøvej 44, 4171 Glumsø.

  Afgørelsen er meddelt efter §16b i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 5.8.2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)