Gå til hovedindhold

Miljøtilladelse til at etablere hestehold på Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har den 5.10.2022 meddelt en §16b-miljøtilladelse til at etablere hestehold i de eksisterende bygninger på Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle.

Indhold

  Der bliver ikke etableret nye bygninger. Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Miljøtilladelse til at etablere et hestehold på Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle

  Bilag 1 Kommunens miljøtekniske beskrivelse

  Afgørelsen er meddelt efter §16b i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 2.11.2022. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

   

   

   

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)