Gå til hovedindhold

Miljøtilladelse til svineproduktionen på Hovvej 11

Næstved Kommune har den 28.4.2022 meddelt en §16b-miljøtilladelse til ændringer i den eksisterende svineproduktion på Hovvej 11. Ud over ændringer i staldene bliver der etableret en ny kornsilo.

Indhold

  Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Miljøtilladelse til ændring i svineproduktionen på Hovvej 11, 4733 Tappernøje

  Bilag 1 til miljøtilladelsen

  Afgørelsen er meddelt efter §16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 26.5.2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.