Gå til hovedindhold

Offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelse af bygning på ejendommen Nyskovvej 19, Torup, 4700 Næstved.

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse af nedrivning for den nordlige længe på ejendommen Nyskovvej 19, Torup, 4700 Næstved. Begrundelsen for nedrivningen er bygningens dårlige stand .

Indhold

  Bygningen er registreret med en bevaringsværdi i kategori 3 efter SAFE-registreringsmetoden, og er i kommuneplan 2021 udpeget som værende bevaringsværdig.

  Nedrivning af en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig i en kommuneplan, forudsætter en forudgående offentlig høring, med en efterfølgende beslutning om hvorvidt nedrivningen kan imødekommes, i henhold til Kapitel 5, § 18 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Ved den offentlige høring fra den 18. maj til den 20. juni 2022 fremkom ingen bemærkninger eller indsigelser.

  Det er Næstved Kommunes vurdering at bevaringsværdien kan ophæves med henblik på nedrivning.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)