Gå til hovedindhold

Offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelse af ejendommen Nyskovvej 19, Torup, 4700 Næstved

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse af nedrivning af den nordlige længe på ejendommen Nyskovvej 19, Torup, 4700 Næstved. Begrundelsen for nedrivningen er bygningens dårlige stand.

Indhold

  Bygningen er udpeget med en høj bevaringsværdi 3, på en skala hvor værdi 1 er højeste og 9 er laveste bevaringsværdi. Bevaringsværdige bygninger fremgå af Næstved Kommunes database for bevaringsværdige bygninger og af Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger www.kulturarv.dk/fbb

  I henhold til Kommuneplan 2021, er bygningen dermed udpeget som bevaringsværdig, og omfattet af lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018 om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Inden Næstved Kommune tager stilling til ønsket om nedrivning, er der hermed lejlighed til, jf. § 18, stk. 2 i ovenstående lovbekendtgørelse, at komme med indsigelser. Indsigelser mærket ”Nyskovvej 19” skal inden den 20. juni 2022 sendes til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved eller pr. e-mail til byplan@naestved.dk.

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler