Gå til hovedindhold

Offentlig høring af revideret indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Næstved Kommune sender forslag til indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i otte ugers offentlig høring fra 1.december 2021 til 26.januar 2022.

Indhold

  Det er nu tre år siden, at den gældende indsatsplan trådte i kraft, og på baggrund af de erfaringer vi har indhentet, lægges der op til nogle små justeringer af indsatsplanen. Ændringerne skyldes primært det stadigt mildere klima, som gør, at planterne spirer og blomstrer tidligere, og fortsætter med at blomstre og sætte frø langt ind i efteråret. Derfor foreslår vi konkret følgende ændringer:

  • Frist for første bekæmpelse rykkes fra 1. juni til 15. maj
  • Anden bekæmpelse erstattes af et princip om løbende at tilse planterne minimum hver anden uge.
  • Bekæmpelse hver tredje uge frem til 15. august erstattes af tilsyn hver anden uge og frem til frosten sætter ind.

  Forslag til ændringer fremgår som rettelser i bilag 1 på linket herunder:

  Bilag 1 - forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

  Teknisk udvalg har den 29. november 2021 godkendt, at forslaget sendes i høring i otte uger fra 1. december 2021 til 26. januar 2022. Herefter vil det endelige forslag til revideret indsatsplan blive forelagt til politisk behandling.

  Læs mere om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo og få vejledning på hjemmesiden

  Kommentarer og spørgsmål

  Enhver har ret til at se og kommentere forslaget til revision af indsatsplanen inden for en høringsperiode på otte uger.

  Kommentarer og spørgsmål sendes til natur@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Fristen for at indsende et høringssvar er den 26. januar 2022.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)