Gå til hovedindhold

Høring om nedklassificering af Hestehavevej

Offentligt høring om nedklassificering af den offentlige vej Hestehavevej til privat fællesvej

Dronebillede af Landevej Holme Olstrup

Indhold

  Næstved Kommune har modtaget en ansøgning fra Sparresholm Gods, som ønsker at overtage den del af den offentlige vej Hestehavevej, som er beliggende i Næstved Kommune. For at det kan lade sig gøre, skal vejen nedklassificeres til en privat fællesvej. Før der kan træffes en endelig afgørelse om en nedklassificering af vejen, skal proceduren i vejloven gennemføres.

  Den 4. april 2022 besluttede Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, at proceduren i vejloven igangsættes med henblik på, at imødekomme ansøgningen (link til den politiske sag). Som et led i vejlovens procedure gennemføres den nærværende høring.

  Beskrivelse af høringen kan findes ved at klikke her.

  Kort over området kan ses ved at klikke her.

  Fristen for at sende høringssvar til ctm@naestved.dk er den 31. august 2022.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler