Gå til hovedindhold
Høringer
Tilladelser
Miljø

Plantning af træer og udlægning af sten i Skåremosegrøften

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til projekt i Skåremosegrøften.

16. nov. 2023

Indhold

  Projektstrækningen ligger på den offentlige strækning fra st. 25 til st. 675 m. Her vil der blive udlagt sten i vandløbet og plantet skygge givende træer.

  Vi har desuden efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil give miljøproblemer.

  Du kan hente vores afgørelser som pdf herunder:

  Hvis du har interesse i sagen, kan du indhente yderligere oplysninger i sagen ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø på vandloeb@naestved.dk


  Klagevejledning

  Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet via klageportalen inden 4 uger. Klagen skal være indgivet senest den 14.12.2023.

  Vandløbsafgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Afgørelsen efter miljøvurderingsloven kan påklages af alle med retlig interesse i miljøvurderingen. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.


  Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på med Nemid. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Du kan læse mere om klageregler på www.naevneneshus.dk eller i de meddelte afgørelser.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver MitID)