Gå til hovedindhold

Stor opbakning til borgermødet om den nye handicap- og psykiatripolitik

Mandag d. 7. november kl. 19 afholdte Socialudvalget og Handicaprådet borgermøde angående kommunens nye handicap- og psykiatripolitik.

Indhold

    Knap 100 borgere valgte at møde op for deltage i de første drøftelser om den nye politik.

    Borgermødet startede med, at formanden for Socialudvalget Michael Perch og formanden for Handicaprådet Tonny Ploug bød velkommen. Derefter fortalte Sif Holst, Næstformand i Danske Handicaporganisationer, om hvilke tendenser og udfordringer man ser på handicap- og psykiatriområdet.

    Borgerne skulle derefter drøfte hvilke emner, som var vigtige for dem og hvordan disse emner kunne indgå i den nye politik.

    Der var rigtig mange gode snakke ved bordene og administrationen har samlet alle inputs og arbejder videre med dem.