Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Tilladelse til åbning af rørlagt delstrækning i det offentlige vandløb Brandelev Mosegrøft, sidegrøft

Næstved Kommune meddeler tilladelse til åbning af delvist rørlagt strækning i Brandelev Mosegrøft, sidegrøft.

21. nov. 2023

Indhold

  Projektstrækningen ligger på den offentlige strækning fra st. 117 m. til  st. 125 m. Her er rørene fjernet og der er etableret et vandløbsprofil svarende til den opstrømsliggende strækning.

  Du kan hente vores afgørelse som pdf herunder:

  Tilladelse til åbning af delvist rørlagt strækning i Brandlev Mosegrøft, sidegrøft

  Hvis du har interesse i sagen, kan du indhente yderligere oplysninger i sagen ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø på vandloeb@naestved.dk

  Klagevejledning

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger. Klagen skal være indgivet senest den 19. december 2023. Vandløbsafgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på med Nemid. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Du kan læse mere om klageregler på www.naevneneshus.dk eller i den meddelte afgørelse.

   

  Andre relevante artikler