Gå til hovedindhold

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse på Holmevej 37

Næstved Kommune har den 5.oktober 2021 meddelt tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen på husdyrbruget på Holmevej 37

Indhold

  Feldthusen I/S ønsker at etablere fire kornsiloer og en bygning med korngrav på Holmevej 37, 4700 Næstved for at øge fleksibiliteten med landbrugsdriften. Da ejendommen er et husdyrbrug med en miljøtilladelse, kræver det et tillæg til den eksisterende tilladelse. Vi meddeler tilladelse til det ansøgte.

  Afgørelsen og bilag kan du læse på linkene herunder:

  Tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen på Holmevej 37, 4700 Næstved

  Bilag til afgørelsen om tillæg

   

  Afgørelsen er meddelt efter §16b, stk.2 i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 2.11.2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)