Gå til hovedindhold

Tilladelse til at renovere bro over Hulebæk på Broskovej

Næstved Park og Vej har søgt om tilladelse til at renovere bro over Hulebæk på Broskovvej. Vordingborg Kommune og Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til renoveringen.

Indhold

  Næstved Park og Vej har søgt om tilladelse til at renovere bro over Hulebæk på Broskovvej.

  Vordingborg Kommune og Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til renoveringen.

  Du kan læse tilladelsen i linket herunder

  Tilladelse til at renovere bro over Hulebæk på Broskovvej

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 29. juni 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk