Gå til hovedindhold

Tilladelse til at reparere Teestrup Bro

Næstved Park og Vej har søgt om tilladelse til at reparere Teestrup Bro over Suså på Broholmvej. Faxe Kommune og Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til reparationen.

Indhold

  Næstved Park og Vej har søgt om tilladelse til at reparere Teestrup Bro over Suså på Broholmvej.

  Faxe Kommune og Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til reparationen.

  Du kan læse tilladelsen i linket herunder

  Tilladelse til at reparere Teestrup Bro

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 29. juni 2022

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk