Gå til hovedindhold

Tilladelse til etablering af overkørsel i Piber Å ved Skælskørvej

Næstved Kommune har den 28. juni 2021 givet tilladelse til etablering af overkørsel i Piber Å

Indhold

  Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af overkørsel i Piber Å

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.
  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 27. juli 2021.
  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.
  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk 

   

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)