Gå til hovedindhold

Tilladelse til midlertidigt at bortlede sænket grundvand fra DSB-værkstedet

Næstved Kommune har den 21.9.2022 meddelt tilladelse til midlertidigt at bortlede vand fra DSB-Værksteder ved Fladsågårdsvej.

Gule Havremarker med enkelte grønne træer

Indhold

  Næstved Kommune har den 21.9.2022 meddelt tilladelse til midlertidigt at bortlede vand fra DSB-Værksteder ved Fladsågårdsvej, matr.nr 1a, Fladså By, Mogenstrup.

  Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Afgørelse til midlertidig udledning af sænket grundvand

  Bilag 1, ansøgningsmateriale

  Afgørelsen er truffet efter § 26 stk.1 i vandforsyningsloven. Afgørelsen har været i en 8 uger høringsfase. Der indkom ingen bemærkninger til tilladelsen.


  Tilladelsen er en del af Miljøkonsekvensrapporten og § 25 tilladelsen meddelt af Miljøstyrelsen, som kan ses på linket herunder:

  Link til Miljøstyrelsens annoncering af afgørelse efter §25 i Miljøvurderingsloven

  Klagevejledning

  Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, ifølge § 18, punkt 2 og 3 i spildevandsbekendtgørelsen.

  Tilladelsen kan prøves hos domstolene indenfor 6 måneder ifølge § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler