Gå til hovedindhold

Tilladelse til midlertidigt oplag af vejjord mm på Fejøvej 10 i Næstved

Der er givet tilladelse til midlertidigt oplag af vejjord mm på Fejøvej 10 i Næstved Næstved Kommune har den 17. september 2021 givet miljøgodkendelse til at anvende pladsen til midlertidigt oplag i forbindelse med etablering af fjervarmeledninger i Åderupkvarteret i Næstved.

Forurenet jord

Indhold

  Du kan se hele miljøgodkendelsen ved at klikke på dette link.

   

  Lovgivning og klagevejledning

  Kommunens afgørelse er givet efter § 33 og kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  En eventuel klage, skal stiles til klagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen Senest den 15. oktober 2021.

  En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr (se mere om gebyrordningen på www.naevneneshus.dk).