Gå til hovedindhold

Tilladelse til reparation af Hvide Bro over Suså ved Herlufsholm

Herlufsholm Skole og Gods har søgt om tilladelse til at reparere Hvide Bro over Suså.

Indhold

  Herlufsholm Skole og Gods har ansøgt om tilladelse til at reparere Hvide Bro over Suså.

  Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til reparationen.

  Du kan læse tilladelsen i linket herunder

  Tilladelse til at reparere Hvide Bro ved Herlufsholm

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 22. juli 2022

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk 

  Andre relevante artikler