Gå til hovedindhold

Tilladelser til krydsning af offentlige og private vandløb

Næstved Kommune har givet tilladelse til krydsning af en række offentlige og private vandløb med fiberledning langs med jernbanen i Næstved Kommune.

Indhold

  Næstved Kommune har modtaget ansøgning fra BaneDanmark om krydsning med fiberkabel af en række private og offentlige vandløb langs med jernbanetracéet i Næstved Kommune.
  Krydsningerne vil foregå ved etablering af kabelbro, ved styret underboring eller ved gennemgravning.

  Næstved Kommune meddeler tilladelse til

  Krydsning af Tilløb til Torpe Kanal ved etablering af kabelbro
  Krydsning af Torpe kanal ved styret underboring
  Krydsning af Vinkælderrenden ved etablering af kabelbro
  Krydsning af Tilløb til Valmosegrøften ved etablering af kabelbro
  Krydsning af Tilløb til Valmosegrøften ved etablering af kabelbro
  Krydsning af Valmosegrøften ved styret underboring
  Krydsning af 3 private vandløb ved gennemgravning
  Krydsning af privat skovvandløb ved etablering kabelbro

  Det er muligt at klage over disse afgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 29. juni 2022

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk