Gå til hovedindhold

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på Jorenku

Der er den 24.5.2022 givet tillæg til den eksisterende virksomhed, Jorenku på Teglværksvej 13 i Snesere

Indhold

  Næstved Kommune har den 24. maj 2022 givet miljøgodkendelse til ny produktionslinje i eksisterende bygning hos Jorenku. Desuden er der givet tilladelse til udlægning af knust asfalt, samt påbud om etablering af tankplads på tæt belægning og påbud om bedre rensning af procesvand inden forsat udledning.

  Du kan se hele den sammenskrevet miljøgodkendelse på linket herunder:

  Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse på Teglværksvej 11, 4700 Næstved

   

  Klagevejledning

  Kommunens afgørelse er givet efter § 33 samt 41 og kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  En eventuel klage, skal stiles til klagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen senest den 21. juni 2022

  En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr. Se mere om gebyrordningen på www.naevneneshus.dk.

  Andre relevante artikler