Gå til hovedindhold

Vedtagelse af Kommuneplan 2021

Byrådet vedtog den 29. juni 2021 den nye Kommuneplan 2021.

Dronefoto over byen

Indhold

    Borgerne har vist stor interesse for planen, og de to virtuelle borgermøder var velbesøgte. Byrådet har under processen blandt andet debatteret udlæg af nye bolig- og erhvervsområder. Planen indeholder desuden kort over naturværdier, bevaringsværdige landskaber og rekreative formål herunder mulige stiforbindelser.

    Den nye kommuneplan gælder fra d. 2. juli 2021, og du kan se den via dette link.

    De bemærkninger, kommunen har modtaget til kommuneplanforslaget, kan du se via dette link.

    Hvis du ønsker at klage over kommuneplanen, skal det ske indenfor 4 uger, altså senest d. 30. juli 2021 via Naevneneshus.dk. Du kan ikke klage over planens indhold, men kun over retlige spørgsmål. For eksempel om lovgivningen er overholdt og om kommuneplanen er udarbejdet efter de rigtige procedurer.