Gå til hovedindhold

Er du ledig fra 18 år til 29 år?

På denne side kan du se Team Job og Kompetences tilbud målrettet dig, som er mellem 18 og 29 år.

på billedet ses en ung mand der reparer en cykel
 • Læs op

Indhold

  Links til fredagscafé Uge Uge 11 - 25

  Dette oplæg gennemgår overordnet, hvordan det danske uddannelsessystem er opbygget; hvilke typer uddannelser findes der, hvilke optagelseskrav er der, hvor længe varer de forskellige uddannelser m.v. Vi vil også kort gennemgå, hvilke muligheder der er for støtte under uddannelse, økonomi under uddannelse, samt hvilke muligheder der er, når man er over 25 år. Undervejs vil vi fortælle, hvad uddannelses-vejledningen kan bruges til, hvor og hvornår der er mulighed for at kontakte en uddannelsesvejleder, samt hvilke uddannelser, der findes i Næstved.

  Uge 11

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThhNDljYjYtYTk2Yi00NTA0LWFhODItZWFmMmQwZDljZTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d

  Uge 12
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI0OWVlZWYtZWVkMC00ZjQ4LTg1OTEtNzFhMzNkMTM0MTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d  Uge 13
  Påske


  Uge 14
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFlZWU0NzQtOWRhNy00YjU3LTk4MWItMjhhNzZjZmUzMjYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 15
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVkYjE2MTEtMjYwZi00YzNjLTk4NTUtYzRiMGU5OTcyZTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 16
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQyMmJhNWEtYWUyMy00ZmEzLTlmODktNjViYzc1YjA0NzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d  Uge 17
  Bededag

  Uge 18
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFlZjE3NzUtNGYzOS00YTAzLWI4ODUtZWYzNGI0Y2FkZmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge19
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZkMmM2NzEtYTcyMS00MmUxLWI5NTUtNTk0Y2ViMmMzYzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 20
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI5Yzg4ZjQtZDQzYS00YTcxLWJkYjUtY2VkOTFjZDU3MmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge21
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFhOTVlMDYtNzJmMi00YmZhLTg3MWItNTVkZjY4MmE3Zjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 22
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ4ODBmNjMtMzYxNi00ZDVlLWFjM2MtMmVmN2VmZTEzMjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 23
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJiYWViYzctOTAyNi00YjM2LWE3MWMtYTIwZjU4YzQ0OGE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 24
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgxMmYyZWEtZjhjMi00NzkxLTgwNWUtYTZjMDNjYmJhMmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 25
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMwNWU3MjItMmU4OS00NTRhLWE3NjctMjg3MzdhNTEyNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Team Job og Kompetence har en bred vifte af tilbud, hvor du både kan få online CV vejledning, finde videoer med tips og tricks til dit CV og ansøgning, komme på forløb kun for unge og deltage i en månedlig inspirationscafé, hvor du kan hører om uddannelse, jobmuligheder og meget andet.

  Jobkonsulent unge

  Billedside - jobkonsulenter - videoer

  Din Fremtid

  Mød dine vejledere og lær mere om indholdet og de medier du stifter bekendtskab med, når du som ung deltager i forløbet "Din Fremtid". Skemaet ” Plan for praktiksøgning” er en del af "Din Fremtid", som du skal udfylde!

  Forside - Din fremtid

  Videoer og materiale du skal bruge i forbindelse med dit forløb hos Team Job og Kompetence

  Har du brug for input til dit CV og din ansøgning?

  Så har vores ungekonsulenter Kate og Pia lavet et par videoer, hvor du får tips og tricks til det gode CV og den gode ansøgning.

  Forside - Tjekliste til din ansøgning
  Forside - Tjekliste til dit CV

  Guide til videopræsentation

  Flere og flere virksomheder ønsker (og nogle kræver), at du enter ansøger en stilling eller har dit CV/præsentation i video-format. Denne film viser dig, hvordan du selv kan optage og redigere uden at købe dyrt udstyr mv. Øv dig lidt på din PC og vis evt. din vejleder resultatet før du afsender til virksomheden.

  Forside - Guide til videopræsentationer

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)