Gå til hovedindhold

Er du ledig og +30 år?

På denne side kan du se Team Job og Kompetences tilbud målrettet dig, som er +30 år.

 • Læs op

Indhold

  Links til fredagscafé Uge Uge 11 - 25

  Dette oplæg gennemgår overordnet, hvordan det danske uddannelsessystem er opbygget; hvilke typer uddannelser findes der, hvilke optagelseskrav er der, hvor længe varer de forskellige uddannelser m.v. Vi vil også kort gennemgå, hvilke muligheder der er for støtte under uddannelse, økonomi under uddannelse, samt hvilke muligheder der er, når man er over 25 år. Undervejs vil vi fortælle, hvad uddannelses-vejledningen kan bruges til, hvor og hvornår der er mulighed for at kontakte en uddannelsesvejleder, samt hvilke uddannelser, der findes i Næstved.

  Uge 11

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThhNDljYjYtYTk2Yi00NTA0LWFhODItZWFmMmQwZDljZTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d

  Uge 12
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI0OWVlZWYtZWVkMC00ZjQ4LTg1OTEtNzFhMzNkMTM0MTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d  Uge 13
  Påske


  Uge 14
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFlZWU0NzQtOWRhNy00YjU3LTk4MWItMjhhNzZjZmUzMjYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 15
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVkYjE2MTEtMjYwZi00YzNjLTk4NTUtYzRiMGU5OTcyZTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 16
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQyMmJhNWEtYWUyMy00ZmEzLTlmODktNjViYzc1YjA0NzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d  Uge 17
  Bededag

  Uge 18
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFlZjE3NzUtNGYzOS00YTAzLWI4ODUtZWYzNGI0Y2FkZmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge19
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZkMmM2NzEtYTcyMS00MmUxLWI5NTUtNTk0Y2ViMmMzYzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 20
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI5Yzg4ZjQtZDQzYS00YTcxLWJkYjUtY2VkOTFjZDU3MmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge21
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFhOTVlMDYtNzJmMi00YmZhLTg3MWItNTVkZjY4MmE3Zjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 22
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ4ODBmNjMtMzYxNi00ZDVlLWFjM2MtMmVmN2VmZTEzMjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 23
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJiYWViYzctOTAyNi00YjM2LWE3MWMtYTIwZjU4YzQ0OGE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 24
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgxMmYyZWEtZjhjMi00NzkxLTgwNWUtYTZjMDNjYmJhMmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Uge 25
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMwNWU3MjItMmU4OS00NTRhLWE3NjctMjg3MzdhNTEyNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd39148-8b66-4592-9bb9-0f062c57cc3d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc828a94-f431-4b30-b197-8386a8b9d957%22%7d


  Sløret billede af folk der arbejder på kontor

  Videoer og materiale du skal bruge i forbindelse med dit forløb hos Team Job og Kompetence

  Jobsøgning trin for trin

  Til dig der søger job og gerne vil gøre det rigtige med alle elementer fra start til slut. Videoen tager dig med fra den tidlige forberedelse til den afgørende jobsamtale. Brug den som inspiration.

  Forside Jobsøgning - Trin for trin 

  Guide til videopræsentation

  Flere og flere virksomheder ønsker (og nogle kræver), at du enter ansøger en stilling eller har dit CV/præsentation i video-format. Denne film tager dig gennem en metode, hvor du selv kan optage og redigere uden at købe dyrt udstyr mv. Øv dig lidt på din PC og vis evt. din vejleder resultatet før du afsender til virksomheden.

  Forside - Guide til videopræsentationer

  Guide gennem Joblog

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)