Skip to main content

Skattefrit engangstilskud

Er du en af dem der modtager det skattefrie engangstilskud på 1.000 kr. Læs mere her.

Automatisk udbetaling af det skattefrie engangstilskud

Det skattefrie engangstilskud på 1.000 kr. udbetales til personer, der for april måned i år, har modtaget mindst en af de 29 forsørgelsesydelser, der er nævnt i lovgivningen. Hvis du samtidig opfylder nedenstående betingelser:

  • For at få udbetalt tilskuddet skal du have modtaget en hel eller delvis udbetaling af en forsørgelsesydelse, for april måned 2020.
  • Du skal også have en NemKonto.

Hvis du som borger kan få engangstilskuddet og har en NemKonto, bliver tilskuddet helt automatisk udbetalt i løbet af oktober 2020. Du skal altså ikke gøre noget for at få det.

Tilskuddet er skattefrit og skal ikke oplyses på forskudsopgørelsen.

Hvornår modtager du pengene?

Udbetalingen sker i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober. Vi kan derfor ikke oplyse, på hvilken dato den enkelte borger har pengene stående på sin konto. ATP kan heller ikke svare på dette.

Har du ikke modtaget det skattefrie engangstilskud.

Hvis du ikke har fået udbetalt engangstilskuddet den 1. november, men mener at du burde have fået det, kan du søge om det. Ansøgningen vil være tilgængelig på www.borger.dk/engangstilskud fra den 1. november 2020. Man skal kunne dokumentere, at man har modtaget en af de relevante ydelser for april måned 2020 og have en NemKonto.

Læs mere om engangstilskuddet på borger.dk

ATP har lagt en side på borger.dk om engangstilskud: www.borger.dk/engangstilskud.

Siden vil løbende blive opdateret med ny information for de forskellige faser af udbetalingen.

Lovgivning.

Se Lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

Kontakt

Center for Arbejdsmarked

Telefon: 5588 6600

Send digital post (kræver nemid)