Rammer for lokalplaner

Kommuneplanens hovedstruktur skal virkeliggøres. Rammerne for lokalplanlægning er derfor udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i kommuneplanens hovedstruktur for den samlede arealanvendelse, trafikbetjening og serviceforsyning i kommunen.

Rammerne for lokalplanlægning omfatter dels en række generelle rammer, dels specifikke rammer for alle enkeltområder i kommunen.

Her kan du læse om rammer for lokalplaner, generelle rammer for hele kommunen samt generelle rammer for enkeltområder i Kommuneplan 2017

Kommunens byer og bydele er hver for sig opdelt i en række planområder som vist på rammekortene for de enkelte byer og bydele. Opdelingen i planområder er foretaget ud fra, hvad områderne hovedsageligt anvendes til – fx til overvejende boligformål, erhvervsformål, offentlige formål, rekreative formål osv.

Planområde 1

Planområde 1 består af:

 • 1.1 Bymidten
 • 1.2 Markkvarteret
 • 1.3 Næstved Syd
 • 1.4 Lille Næstved
 • 1.5 Næstved Nord

Her kan du læse om planområde 1 i Kommuneplan 2017

Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

Planområde 2

Planområde 2 består af:

 • 2 Landområdet
 • 2.1 Brøderup/Tappernøje
 • 2.2 Mogenstrup
 • 2.3 Lov
 • 2.4 Hammer
 • 2.5 Everdrup

Her kan du læse om planområde 2 i Kommuneplan 2017

Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

Planområde 3

Planområde 3 består af:

 • 3 Landområdet
 • 3.1 Fensmark
 • 3.2 Holme-Olstrup
 • 3.3 Toksværd

Her kan du læse om planområde 3 i Kommuneplan 2017

Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

Planområde 4

Planområde 4 består af:

 • 4 Landområdet
 • 4.1 Glumsø
 • 4.2 Herlufmagle/Gelsted
 • 4.3 Skelby
 • 4.4 Tybjerglille Bakker

Her kan du læse om planområde 4 i Kommuneplan 2017

Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

Planområde 5

Planområde 5 består af:

 • 5 Landområdet
 • 5.1 Fuglebjerg
 • 5.2 Flemstofte
 • 5.3 Sandved/Tornemark

Her kan du læse om planområde 5 i Kommuneplan 2017

Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

Planområde 6

Planområde 6 består af:

 • 6 Landområdet
 • 6.1 Karrebæk/Karrebæksminde
 • 6.2 Hyllinge
 • 6.3 Menstrup/Spjellerup
 • 6.4 Vallensved/Kyse

Her kan du læse om planområde 6 i Kommuneplan 2017

Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)