Skip to main content

Rammer for lokalplaner

Kommuneplanens hovedstruktur skal virkeliggøres. Rammerne for lokalplanlægning er derfor udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i kommuneplanens hovedstruktur for den samlede arealanvendelse, trafikbetjening og serviceforsyning i kommunen.

Indhold

  Rammerne for lokalplanlægning omfatter dels en række generelle rammer, dels specifikke rammer for alle enkeltområder i kommunen.

  Her kan du læse om rammer for lokalplaner, generelle rammer for hele kommunen samt generelle rammer for enkeltområder i Kommuneplan 2017

  Kommunens byer og bydele er hver for sig opdelt i en række planområder som vist på rammekortene for de enkelte byer og bydele. Opdelingen i planområder er foretaget ud fra, hvad områderne hovedsageligt anvendes til – fx til overvejende boligformål, erhvervsformål, offentlige formål, rekreative formål osv.

  Planområde 1

  Planområde 1 består af:

  • 1.1 Bymidten
  • 1.2 Markkvarteret
  • 1.3 Næstved Syd
  • 1.4 Lille Næstved
  • 1.5 Næstved Nord

  Her kan du læse om planområde 1 i Kommuneplan 2017

  Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

  Planområde 2

  Planområde 2 består af:

  • 2 Landområdet
  • 2.1 Brøderup/Tappernøje
  • 2.2 Mogenstrup
  • 2.3 Lov
  • 2.4 Hammer
  • 2.5 Everdrup

  Her kan du læse om planområde 2 i Kommuneplan 2017

  Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

  Planområde 3

  Planområde 3 består af:

  • 3 Landområdet
  • 3.1 Fensmark
  • 3.2 Holme-Olstrup
  • 3.3 Toksværd

  Her kan du læse om planområde 3 i Kommuneplan 2017

  Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

  Planområde 4

  Planområde 4 består af:

  • 4 Landområdet
  • 4.1 Glumsø
  • 4.2 Herlufmagle/Gelsted
  • 4.3 Skelby
  • 4.4 Tybjerglille Bakker

  Her kan du læse om planområde 4 i Kommuneplan 2017

  Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

  Planområde 5

  Planområde 5 består af:

  • 5 Landområdet
  • 5.1 Fuglebjerg
  • 5.2 Flemstofte
  • 5.3 Sandved/Tornemark

  Her kan du læse om planområde 5 i Kommuneplan 2017

  Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

  Planområde 6

  Planområde 6 består af:

  • 6 Landområdet
  • 6.1 Karrebæk/Karrebæksminde
  • 6.2 Hyllinge
  • 6.3 Menstrup/Spjellerup
  • 6.4 Vallensved/Kyse

  Her kan du læse om planområde 6 i Kommuneplan 2017

  Her kan du finde en tabelforklaring for de enkelte planområder

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)