Skip to main content

Borgerinddragelse

Det er meget let at være for borgerinddragelse. Så let, at mange nogle gange glemmer at synliggøre hvor mange fordele, der egentlig er ved at inddrage borgerne.

Indhold

  Vi har her samlet tre hele grundlæggende nøglebegreber, udover demokrati der er grundstenen, som beskriver hvad kommunen og borgerne vinder ved borgerinddragelse.

  Kvalitet

  Tidlig inddragelse er investering på lang sigt. Inddrager vi borgerne tidligt får vi afprøvet de grundtanker og de løsninger, vi som udgangspunkt havde tænkt, at et projekt, en ny ydelse eller en opgave skal indeholde. Det betyder, at det færdige produkt vil være bedre forberedt og indeholde det, som borgerne har behov for.

  Nytænkning

  Flere hoveder tænker bedre end færre. Og ofte er en opgave så kompleks, at det kan være en fordel at bede mange forskellige mennesker om at komme med bud på ny muligheder. Det giver et ny perspektiv og nye sammenhænge.

  Ejerskab

  Har man selv været med til at forme et projekt, er der også større sandsynlighed for, at man vil være ambassadør for det, videreudvikle det eller tage var på det efter det er etableret.
  Vi kan udrette mere, når der er flere der løfter.

  Lokaldemokratiudvalgets anbefalinger

  Borgerinddragelse kræver en vis form for risikovillighed fra os alle. I de første år anbefaler vi derfor, at vi skal turde og tage chancer, gå på opdagelse og forsøge os med noget nyt.

  Den viden vi høster, skal vi i årene fremover bruge til at udvikle os og sætte nye mål.

  Følgegruppen for Godt liv på landet

  Følgegruppen for landdistriktpolitikken "Godt liv på landet" - og i byerne uden for Næstved by 2017-20", har fulgt både politikkens tilblivelsesporces og opfølgning på udmøntningen af den.

  Følgegruppens medlemmer

  Gruppen består af fem lokalrådsmedlemmer fra forskellige dele af Næstved Kommune, der mødes ca. 4 gange om året med lokalområdekonsulenten
  Følgegruppen bidrager til at prioritere og kvalitetsikre indsatserne i landdistriktspolitikken.

  I følgegruppen sidder:

  Poul-Erik Pedersen (Lokalrådet for Næstved Vestegn)
  Visti Kristoffersen (Glumsø og Omegns Lokalråd)
  Pernille Haagensen (Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne)
  Dorte Rugbjerg (Lokalrådet for Vestlandet4700)
  Peter Seedorff (Lokalråd Tybjerg og Omegn)

  Mette Dinesen er tovholder for følgegruppen: mldin@naestved.dk, tlf. 5588 3019.

  Følgegruppen for kollektiv trafik

  Formål

  Følgegruppen har til formål at fungere som talerør for diverse repræsentanter, der interesserer sig for den kollektive trafik, herunder at bidrage med lokal viden om behov og ønsker.

  Trafikgruppen inddrages generelt i emner, der har relevans for den kollektive trafik samt særligt i arbejdet med kommunens årlige trafikbestilling hos Trafikselskabet Movia.

  Følgegruppens medlemmer

  Medlemmerne af følgegruppen fungere som talerør for samtlige lokalområder og bidrager med viden om behov og ønsker i forhold til den kollektive trafik i såvel by som i landområderne. På tilsvarende vis er repræsentanterne ansvarlige for at orientere alle lokalområder i forbindelse med præsenterede og drøftende oplæg.


  Medlemmer:

  Brian Hornbek (A) - politisk repræsentant fra Teknisk Udvalg
  Cathrine Riegels Gudbergsen (V) - suppleant for Brian Hornbek
  Arne Lundsby Andersen, Lille Næstved Lokalråd
  Else Jensen, Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne
  Per Persson, Fodby Lokalråd
  Poul-Erik Pedersen, Næstved Vestegn Lokalråd
  (vakant plads for et lokalrådsmedlem)
  Tonny Ploug, Handicaprådet
  Gert Segato, Ældrerådet

  Michael Stonor Nielsen, sekretær for følgegruppen, mivni@naestved.dk, tlf. 5588 6224

  Movia og Center for Dagtilbud og Skole deltager i følgegruppens møder efter behov.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)