Lokalområder, lokalråd og bylaug

Næstved Kommune strækker sig kyst til kyst. Fra Smålandsfarvandet i vest til Præstø Fjord i øst. Fra Enø i syd til Vrangstrup i nord.

30. jan 2020
Susåen og marker

Indhold

  Lokalråd

  Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og fremme sammenholdet lokalt.

  Du kan læse mere om de enkelte lokalområder herunder, ligesom du kan finde kontaktpersoner på de enkelte lokalråd.

  Fensmark og omegn

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Fensmark Lokalråd
  Marie-Luise Rye Nielsen
  fensmarklokalraad@gmail.com
  Tlf. 5554 6494

  Fodby og Omegn

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Fodby Lokalråd
  Kasper Nielsen
  kasper@kn-el.dk
  Tlf. 2149 5955

  Næstved Vestegn (Fuglebjerg og Omegn)

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Forman for Lokalrådet for Næstved Vestegn
  Poul Erik Pedersen
  naestvedvestegn@gmail.com
  Tlf. 5545 6411

  Glumsø og Omegn

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Glumsø Lokalråd
  Visti Christoffersen
  glumsoelokalraad@gmail.com 
  Tlf. 4123 2612

  Herlufmagle og Omegn

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Herlufmagle Lokalråd
  Jesper Juul Nielsen
  jesperjuuln@hotmail.com 
  Tlf. 6021 8071

  Holme-Olstrup, Toksværd og Omegn

  Link til Lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Lokalrådet HOT Holme-Olstrup og Toksværd
  Flemming Rasmussen
  bestyrelse@hot-lokalraad.dk 
  Tlf. 3052 6407

  Vestlandet 4700 (Hyllinge og Omegn)

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Lokalrådet Vestlandet 4700
  Dorte Rugbjerg
  vestlandet4700@gmail.com 
  Tlf. 2290 8814

  Karrebæk og Omegn

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Karrebæksminde Lokalråd
  Søren Knudsen
  aksak@c.dk 
  Tlf. 5544 2879

  Lille Næstved

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Lille Næstved Lokalråd
  Jasper Westrup
  jasper.westrup@stofanet.dk
  Tlf. 4026 6029

  Mogenstrup og omegn

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Lokalråd Fladså
  Varnny Mattsson
  lokalraadfladsaa@gmail.com 
  Tlf. 2233 3712

  Næstved Bymidte

  Næstved Bymidte udmærker sig særligt i forhold til både den handel, kultur og
  historie, der findes i både dens bygninger, gadernes forløb og gårdrum, som mange
  steder bl.a. trækker spor tilbage til Middelalderen.

  Næstved blev grundlagt i 1135, og var i middelalderen et religiøst centrum med mange forskellige munkeordener tilknyttet. I dag er byen Sydsjællands største og bedste handelsby.
  Byen er særlig attraktiv fordi den er omgivet af skov og vand. Susåen og Herlufsholmskoven som er i gåafstand fra centrum, bliver brugt til mange løbe og spadsereture. Alle byens kvarterer er tætte på naturen. Byen summer af liv, især på torvedagene. Kulturen foregår på Grønnegades Kaserne som ligger midt i byen, og der er rift om byens sportshaller som danner rammen for mange forskellige foreninger.
  Med over 150 specialforretninger er Næstved Sydsjællands største handelsby. Byen hyggelige gader inviterer til at man " oser" gennem byen, falder over et godt tilbud eller drikker kaffen på en af byens mange cafeer.

  Næstved By-Nord

  Næstved Nord er i rivende udvikling. Det er her der bliver bygget nye boliger og når motorvejen til Rønnede bliver færdig, vil det være let og hurtigt at køre til København

  Næstved By-Syd

  Sydbyen strækker sig fra Sct. Jørgens Park over Ringvejen ad Parkvej til Åderup og Appenæs.

  Parkvejområdet er præget af socialt boligbyggeri og parcelhuse fra 70érne. Åderup og Appenæs er tidligere landsbyer som nu er vokset sammen med Næstved by.
  Det er stadig muligt at finde rester af det gamle landsbymiljø, især i Appenæs Bygade.
  Der er flere skoler og institutioner i området og Sct, Jørgens Park er et lille velfungerende butikscenter med mange typer specialforetninger og læge praksis. Der kører adskillige busser fra Parkvej til Centrum.

  Sandved, Tornemark og omegn

  Link til lokaleområdets' hjemmeside

  Formand for Lokalråd 4262
  Sven Eiler Kristensen
  formand@lokalraad4262.dk 
  Tlf.2622 2913

  Skelby og Omegn

  Langs Susåen, mellem Næstved og Sorø ligger landsbyen Skelby.

  I Skelby er der mange der arbejder for at Skelby stadig er dejlig at bo i. Både frivillige og erhvervsdrivende.

  Efter skolen lukkede er den lavet om til konferencecenter "Susådalen" og drives af forpagteren af Skelby forsamlingshus.

  "Depotet" er et lille vandrerhjem og festsal. Depotet bruges af mange forskellige foreninger, når de har møder. Der bliver af og til afholdt kurser, arrangeret af kommune og Region. Hele huset kan lejes til at holde fest i, og der er mulighed for overnatning også lejet ud, når nogle skal holde fest, så gæsterne ikke skal ud og kører bagefter. Det er også muligt at overnatte når man er på kanotur på Susåen. Depotet ligger kun ligger ca. 80 m fra landingspladsen i Skelby ("Krigshavnen").

  Kontaktperson

  Anne Gertie Kristensen
  lokalrodsk@gmail.com 
  Tlf. 2762 1567

  Tappernøje og Omegn

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne
  Pernille Haagensen
  formand.lokalraadet@4733.dk 
  Tlf.5120 5317

  Tybjerg og Omegn

  Link til lokalområdets' hjemmeside

  Formand for Tybjerg og Omegns Lokalråd
  Peter Seedorff
  lokalraad@tybjerg.info 
  Tlf. 2514 1196/5765 0029

  Lokalrådenes formål og opgaver
  1. At arbejde for områdets interesser ved at være bindeled mellem borgerne og kommunen.
  2. At skabe bredest muligt samarbejde om løsning af lokale opgaver.
  3. At tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere.

  Lokalrådene udgør et talerør mellem lokalområdets borgere, foreninger og institutioner og så kommunen. Lokalrådene har en vigtig rolle i forhold til at styrke sammenhængskraften lokalt. Lokalrådene arbejder derfor på at være synlige i lokalområderne og på at skabe en god kontakt til de lokale foreninger, bylaug, organisationer mv. Lokalrådet holder på forskellig vis borgerne i området orienteret om rådets arbejde via referater fra møder, lokale hjemmesider, opslag, Facebook mv.

  Næstved kommune ønsker lokalråd med bred opbakning i lokalsamfundet, så beslutninger kan træffes ud fra en bevidsthed om, hvad borgerne i et givent område må mene. Til dette formål arbejdes der blandt andet med borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner.

  Indragelse af Lokalområderne

  Lokalrådene inddrages i Næstved Kommunes behandling af almene sager, der vedrører lokalrådets geografiske område. Herudover kan lokalrådene selv tage sager/emner op og indstille disse til politisk behandling. Enhver borger kan naturligvis også tage egen kontakt til kommunen.

  Lokalrådene inddrages desuden på forskellig vis i den overordnede kommunale planlægning bl.a. i udarbejdelsen og/eller revisionen af Planstrategien, Kommuneplanen, Landdistriktspolitikken samt andre relevante politikker og strategier. Herudover er der på forskellige områder nedsat tværgående arbejdsgrupper med deltagelse af lokalrådene. I disse arbejdsgrupper udpeger lokalrådene typisk et antal lokalrødder til at repræsentere borgernes stemme i hele Næstved kommune.

  Økonomi

  Hvert lokalråd får hvert år 10.000 kr. til lokalrådsarbejdet.

  Mangler det et lokalråd der hvor du bor?

  Hvis du har lyst til at samle en gruppe borgere, der vil oprette et Lokalråd, så kontakt Center for Kultur og Borgerservice, så hælper vi jer i gang.

  Bylaug

  Du kan læse mere om de enkelte Bylaug herunder, ligesom du kan finde kontaktpersoner på de enkelte Bylaug

  Appenæs Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Grethe Andersen
  Hasselvænget 14
  Appenæs
  4700 Næstved

  E-mail:
  grethe.andersen@stofanet.dk

  Hjemmeside:
  www.appenaes.dk

  Arløse Landsbylaug

  Kontaktoplysninger:

  Kim Larsen
  Hindholvej 16, Arløse
  4262 Sandved

  Telefon: 5545 6701

  E-mail:
  landsbylauget@arloese.dk 
  kim.larsen@arloese.dk

  Hjemmeside:
  www.arloese.dk

  Askovbylaug

  Kontaktoplysninger:

  Harriet Nielsen
  Askovvej 49
  4733 Tappernøje

  Email:
  askov.ridecenter@mail.dk

  Blangslev Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Bent Aarup Nielsen
  Sneserevej 100
  Blangslev
  4700 Næstved

  Telefon: 5576 0038
  Mobil: 2030 2467

  E-mail:
  bjarup@pc.dk

  Bonderup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Bonderup Bylaug
  Bonderupvej 2B
  Bonderup
  4700 Næstved

  Telefon: 5554 0018

  Bradelev Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Nikolaj Svane Christensen
  Stationsvej 13
  4700 Næstved

  Telefon 5554 1514

  Everdrup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Ulla Malling
  Kildebakken 29
  Everdrup
  4733 Tappernøje

  Telefon 5556 4005

  E-mail:
  jumalling@yahoo.dk

  Folkeskovens Frivilliglaug

  Kontaktoplysninger:

  Formand/kontaktperson

  Charlotte Roest
  Harevænget 79
  4633 Tappernøje

  Mobil: 2212 5092

  E-mail:
  folkeskoven@outlook.dk

  Fuglebjerg Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Kasserer Jan Kristiansen
  Mågevej 1
  4250 Fuglebjerg
  Telefon: 61 71 42 50

  E-mail:
  jasv@os.dk

  Rettestrup Landsbyfællesskab

  Kontaktoplysninger:

  Merethe Cramer Petersen
  tlf. 22858803
  E- mail: meogpe@lic-mail.dk

  Sneslev Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Inger A. Thirup
  sneslevbylaug@gmail.com

  Sørup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Oldermand Randi Øye
  Sørupvej 46
  4684 Holmegaard

  telefon: 2091 5212
  Email: randi@oyerevisjon.dk

  Gødstrup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Erik Ellerød Hansen
  Gødstrup Bygade 3
  4684 Holmegaard

  Telefon 6175 3630

  E-mail:
  connyerik@privat.dk

  Haldagermagle Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Karen Bjerre
  Drosselvænget 1
  4250 Fuglebjerg

  Telefon: 5545 3365 / 2086 3365

  Hjemmeside:
  http://www.haldagermagle-bylaug.dk/

  Hammer Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Henrik Hougaard

  Telefon: 40187063
  E-mail:
  hougaardhammer@mail.dk

  Hammer-Torup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Formand
  Malene Brogaard
  Nyskovvej 7
  Torup
  4700 Næstved
  Telefon: 5164 9001

  E mail:
  nyskovvej@os.dk

  Hyllinge Sogns Beboerforening

  Kontaktoplysninger:

  E-mail :
  hyllingeby@gmail.com

  Hjemmeside:
  www.hyllingeby.dk 

  Hårslev Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Torben Løve
  Bendslevvej 17
  4262 Sandved

  Telefon: 5826 8383

  E-mail:
  bylaug@haarslevlandsby.dk

  Hjemmeside
  www.haarslevlandsby.dk

  Kagstrup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Oldermand Hans Højer Christensen
  Kagstrupvej 2
  4160 Herlufmagle

  Telefon: 2343 8404

  E-mail:
  hh@farmtech.dk

  Krummerup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Robert Poulsen
  Krummerupvej 44
  4250 Fuglebjerg

  E-mail:
  dejlige@krummerup.com

  Ladby og Omegns foredragsforening

  Kontaktoplysninger:

  Formand
  Per Andersen
  Ladbyvej 68
  4700 Næstved
  Telefon: 5577 0220

  Hjemmeside:
  www.ladbyforedragsforening.dk 

  Landsbyforeningen for Dysted og Omegn

  Kontaktoplysninger:

  Solvejg Pedersen
  Gl.Skolevej 2 a
  4684 Holmegaard

  Telefon: 4094 4316

  Email:
  solvejg@pedersen.mail.dk

  Landsbyforeningen for Skelby-Gunderslev

  Kontaktoplysninger

  Vagn Guldbrandsen
  Ladbyvej 1
  4700 Næstved

  E-mail
  vagn@guldbrandsen.dk

  Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn

  Kontaktoplysninger:

  Jørn Haaber Christiansen
  Tingbakken 7
  4160 Herlufmagle

  Telefon: 5764 2205
  Mobil: 2070 9898

  E-mail:
  jorn@internet.dk
  lfb@tybjerg.info

  Hjemmeside:
  www.tybjerg.info 

  Lov Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Kjeld Klima
  Vester Kærvej 1
  Lov

  Telefon: 2266 8946

  Marvede Sogns Beboerforening

  Kontaktoplysninger:

  Marianne Jørgensen
  Spjellerupvej 52
  Menstrup
  4700 Næstved

  Telefon: 2859 8788

  Myrup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Jette Haugbølle
  Myrupvej 29
  4700 Næstved

  Telefon: 24795030

  E-mail:
  jjroute99@gmail.com

  Næsby Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Frank Hagerup Rasmussen
  Næsbyvej 18,
  4171 Glumsø

  Telefon: 5764 7151
  Mobil: 2544 9280

  E-mail:
  frankhagerup@glumsoe.dk

  Hjemmeside:

  www.naesby-bylaug.dk

  Næstelsø Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Elsemarie L. Rasmussen
  Næstelsø Præstemark 6
  4700 Næstved

  Telefon: 2224 3873

  Hjemmeside:
  www.naestelsoe.dk 

  Nørre-Smidstrup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Anne Grete Kamilles
  Smidstrupvej 69
  4733 Tappernøje

  Telefon: 5596 5766

  E-mail:
  kamilles@gmail.com

  Ravnstrup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Dan Wolffbrandt
  Mosen 4
  Ravnstrup
  4684 Holmegaard


  Mobil: 2381 6085

  E-mail:
  danwolffbrandt@outlook.dk

  Rejnstrup Gunderslevlille Landsbylaug

  Kontaktoplysninger:

  Erik Housø Hansen

  Telefon: 6093 8517

  E-mail:
  regngun@city.dk

  Ring Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Helga Pedersen
  Nylykkegård
  Ringvej 26
  Ring
  4750 Lundby

  Rislev Sogns Beboerforening

  Kontaktoplysninger:

  Mogens Callesen
  Rislevvej 1
  Rislev
  4700 Næstved
  Telefon: 5573 9743

  Rønnebæk Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Niels Vergmann
  Bækgårdsvej 6
  Rønnebæk
  4700 Næstved
  Telefon: 4051 20 66

  E-mail:
  nive@stofanet.dk

  Sandved Erhvervs og Borger Forening

  Kontaktoplysninger:

  Formand:
  Christina Rasmussen

  Email:
  christinavsr@gmail.com

  Hjemmeside:
  www.sandvedborger.dk 

  Snesere Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Oldermand Janette Weng,
  Teglværksvej 2
  4733 Tappernøje

  Telefon: 2532 3225

  E-mail:
  janettekweng@gmail.com

  Hjemmeside:
  www.sneserebylaug.dk 

  Stenstrup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Jens Christoffersen
  Englebjergvej 48
  Stenstrup
  4700 Næstved
  Telefon: 3070 1660

  E-mail:
  stenstrupbylaug@gmail.com

  Store Røttinge Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Formand
  Jan Wold

  E-mail:
  janwold@unimate-software.com

  Hjemmeside:
  www.store-røttinge.dk

  Toksværd Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Oldermand Jesper Wedebye

  Telefon: 2973 6535

  E-mail:
  jesper.wedebye@toksværdbylaug.dk

  Tornemark Landsbylaug

  Kontaktoplysninger:

  Sven Eiler Kristensen
  Møllevej 26
  4262 Sandved

  Telefon: 2622 2913

  E-mail:
  tornemarkbylaug@gmail.com

  Hjemmeside:
  www.tornemark.dk

  Tyvelse Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Claus Jensen
  Tornvej 1
  4171 Glumsø

  Telefon: 5764 6620

  E-mail:
  tornvej1@dlgmail.dk

  Vinstrup-Tystrup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Jørgen Christensen

  E-mail: aajc@live.dk

  Øllerup Bylaug

  Kontaktoplysninger:

  Per Winther
  Øllerupvej 46
  4700Næstved

  Email:
  winther100662@gmail.com

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon 5588 5588

  E-mail ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)