Lokalområder, lokalråd og bylaug

Næstved Kommune strækker sig kyst til kyst. Fra Smålandsfarvandet i vest til Præstø Fjord i øst. Fra Enø i syd til Vrangstrup i nord.

30. jan 2020
Susåen og marker

Indhold

  Lokalråd

  Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og fremme sammenholdet lokalt.

  Du kan læse mere om de enkelte lokalområder herunder, ligesom du kan finde kontaktpersoner på de enkelte lokalråd.

  Fensmark og omegn

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Fensmark Lokalråd
  Marie-Luise Rye Nielsen
  fensmarklokalraad@gmail.com
  Tlf. 5554 6494

  Fodby og Omegn

  Link til lokalrådets hjemmeside

  Formand for Fodby Lokalråd
  Kasper Nielsen
  kasper@kn-el.dk
  Tlf. 2149 5955

  Næstved Vestegn (Fuglebjerg og Omegn)

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Forman for Lokalrådet for Næstved Vestegn
  Poul Erik Pedersen
  naestvedvestegn@gmail.com
  Tlf. 5545 6411

  Glumsø og Omegn

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Glumsø Lokalråd
  Visti Christoffersen
  glumsoelokalraad@gmail.com 
  Tlf. 4123 2612

  Herlufmagle og Omegn

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Herlufmagle Lokalråd
  Jesper Juul Nielsen
  jesperjuuln@hotmail.com 
  Tlf. 6021 8071

  Holme-Olstrup, Toksværd og Omegn

  Link til Lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lokalrådet HOT Holme-Olstrup og Toksværd
  Flemming Rasmussen
  bestyrelse@hot-lokalraad.dk 
  Tlf. 3052 6407

  Hyllinge og Omegn - Vestlandet 4700

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lokalrådet Vestlandet 4700
  Dorte Rugbjerg
  vestlandet4700@gmail.com 
  Tlf. 2290 8814

  Karrebæk og Omegn

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Karrebæksminde Lokalråd
  Søren Knudsen
  aksak@c.dk 
  Tlf. 5544 2879

  Lille Næstved

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lille Næstved Lokalråd
  Jasper Westrup
  jasper.westrup@stofanet.dk
  Tlf. 4026 6029

  Mogenstrup og Omegn

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Fladså Lokalråd
  Varny Mattson
  lokalraadfladsaa@gmail.com 
  Tlf. 2233 3712

  Næstsved Bymidte

  Næstved Bymidte udmærker sig særligt i forhold til både den handel, kultur og
  historie, der findes i både dens bygninger, gadernes forløb og gårdrum, som mange
  steder bl.a. trækker spor tilbage til Middelalderen.

  Næstved blev grundlagt i 1135, og var i middelalderen et religiøst centrum med mange forskellige munkeordener tilknyttet. I dag er byen Sydsjællands største og bedste handelsby.
  Byen er særlig attraktiv fordi den er omgivet af skov og vand. Susåen og Herlufsholmskoven som er i gåafstand fra centrum, bliver brugt til mange løbe og spadsereture. Alle byens kvarterer er tætte på naturen. Byen summer af liv, især på torvedagene. Kulturen foregår på Grønnegades Kaserne som ligger midt i byen, og der er rift om byens sportshaller som danner rammen for mange forskellige foreninger.
  Med over 150 specialforretninger er Næstved Sydsjællands største handelsby. Byen hyggelige gader inviterer til at man " oser" gennem byen, falder over et godt tilbud eller drikker kaffen på en af byens mange cafeer.

  Næstved By-Nord

  Næstved Nord er i rivende udvikling. Det er her der bliver bygget nye boliger og når motorvejen til Rønnede bliver færdig, vil det være let og hurtigt at køre til København

  Næstved By-Syd

  Sydbyen strækker sig fra Sct. Jørgens Park over Ringvejen ad Parkvej til Åderup og Appenæs.

  Parkvejområdet er præget af socialt boligbyggeri og parcelhuse fra 70érne. Åderup og Appenæs er tidligere landsbyer som nu er vokset sammen med Næstved by.
  Det er stadig muligt at finde rester af det gamle landsbymiljø, især i Appenæs Bygade.
  Der er flere skoler og institutioner i området og Sct, Jørgens Park er et lille velfungerende butikscenter med mange typer specialforetninger og læge praksis. Der kører adskillige busser fra Parkvej til Centrum.

  Sandved og Omegn

  Link til lokaleområdets hjemmeside

  Formand for Lokalråd 4262
  Sven Eiler Kristensen
  formand@lokalraad4262.dk 
  Tlf.2622 2913

  Skelby og Omegn

  Langs Susåen, mellem Næstved og Sorø ligger landsbyen Skelby.

  I Skelby er der mange der arbejder for at Skelby stadig er dejlig at bo i. Både frivillige og erhvervsdrivende.

  Efter skolen lukkede er den lavet om til konferencecenter "Susådalen" og drives af forpagteren af Skelby forsamlingshus.

  "Depotet" er et lille vandrerhjem og festsal. Depotet bruges af mange forskellige foreninger, når de har møder. Der bliver af og til afholdt kurser, arrangeret af kommune og Region. Hele huset kan lejes til at holde fest i, og der er mulighed for overnatning også lejet ud, når nogle skal holde fest, så gæsterne ikke skal ud og kører bagefter. Det er også muligt at overnatte når man er på kanotur på Susåen. Depotet ligger kun ligger ca. 80 m fra landingspladsen i Skelby ("Krigshavnen").

  Kontaktperson

  Anne Gertie Kristensen
  lokalrodsk@gmail.com 
  Tlf. 2762 1567

  Tappernøje og Omegn

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne
  Pernille Haagensen
  formand.lokalraadet@4733.dk 
  Tlf.5120 5317

  Tybjerg og Omegn

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Tybjerg og Omegns Lokalråd
  Peter Seedorff
  lokalraad@tybjerg.info 
  Tlf. 2514 1196/5765 0029

  Lokalrådenes formål og opgaver
  1. At arbejde for områdets interesser ved at være bindeled mellem borgerne og kommunen.
  2. At skabe bredest muligt samarbejde om løsning af lokale opgaver.
  3. At tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere.

  Lokalrådene udgør et talerør mellem lokalområdets borgere, foreninger og institutioner og så kommunen. Lokalrådene har en vigtig rolle i forhold til at styrke sammenhængskraften lokalt. Lokalrådene arbejder derfor på at være synlige i lokalområderne og på at skabe en god kontakt til de lokale foreninger, bylaug, organisationer mv. Lokalrådet holder på forskellig vis borgerne i området orienteret om rådets arbejde via referater fra møder, lokale hjemmesider, opslag, Facebook mv.

  Næstved kommune ønsker lokalråd med bred opbakning i lokalsamfundet, så beslutninger kan træffes ud fra en bevidsthed om, hvad borgerne i et givent område må mene. Til dette formål arbejdes der blandt andet med borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner.

  Indragelse af Lokalområderne

  Lokalrådene inddrages i Næstved Kommunes behandling af almene sager, der vedrører lokalrådets geografiske område. Herudover kan lokalrådene selv tage sager/emner op og indstille disse til politisk behandling. Enhver borger kan naturligvis også tage egen kontakt til kommunen.

  Lokalrådene inddrages desuden på forskellig vis i den overordnede kommunale planlægning bl.a. i udarbejdelsen og/eller revisionen af Planstrategien, Kommuneplanen, Landdistriktspolitikken samt andre relevante politikker og strategier. Herudover er der på forskellige områder nedsat tværgående arbejdsgrupper med deltagelse af lokalrådene. I disse arbejdsgrupper udpeger lokalrådene typisk et antal lokalrødder til at repræsentere borgernes stemme i hele Næstved kommune.

  Økonomi

  Hvert lokalråd får hvert år 10.000 kr. til lokalrådsarbejdet.

  Mangler det et lokalråd der hvor du bor?

  Hvis du har lyst til at samle en gruppe borgere, der vil oprette et Lokalråd, så kontakt Center for Kultur og Borgerservice, så hælper vi jer i gang.

  Bylaug

  Her finder du en oversigt over bylaug i Næstved Kommune

  Bylaug i Næstved Kommune

  Appenæs Bylaug
  Arløse Landsbylaug
  Askov Bylaug 
  Blangslev Bylaug
  Bonderup Bylaug
  Brandelev Bylaug
  Everdrup Bylaug
  Fuglebjerg Bylaug
  Gødstrup Bylaug
  Haldagermagle Bylaug
  Hammer Bylaug
  Hammer-Torup Bylaug
  Hårslev Bylaug
  Kagstrup Bylaug
  Krummerup Bylaug
  Lov Bylaug
  Myrup Bylaug
  Næsby Bylaug
  Næstelsø Bylaug
  Nørre-Smidstrup Bylaug
  Ravnstrup Bylaug
  Rejnstrup Gunderslevlille landsbylaug
  Rettestrup Landsbyfællesskab
  Ring Bylaug
  Rønnebæk Bylaug
  Snesere Bylaug
  Sneslev Bylaug
  Stenstrup Bylaug
  Store Røttinge Bylaug
  Toksværd Bylaug
  Tornemark Landsbylaug
  Tyvelse Bylaug
  Vinstrup-Tystrup Bylaug
  Øllerup Bylaug
  Folkeskovens FrivilligsLaug Tappernøje

  Støtteordning til vedligeholdelse af gadekær, gadekærsprojekter og til grønne områder

  Formål

  Næstved Kommune vil gennem landdistriktpolitikken "Godt liv på landet" styrke både udvikling og synligheden af vores skønne og attraktive lokalområdet

  Hent godt live på landet her

  Hvem kan søge

  Aktive bylaug, der er registret på kommunens hjemmeside, kan søge om tilskud.

  For at dokumentere at bylauget er aktivt, skal referat fra den seneste generalforsamling indgå i ansøgningen.

  Hvad kan der søges til?

  Der kan søges til vedligeholdelse af gadekær og grønne fællesarealer. Arealerne skal være kommunalt ejede, have status som fælles gadejord eller ligende. Hvis arealet er privatejet, skal der være offentligt adgang, hvilket skal dokumenteres i ansøgningen.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningen skal indsendes inden den 24. juni.

  Der gives årligt 3.000 kr. i støtte til vedligeholdelse

  Hvordan søger man?

  I sender en mail til gadekaer@naestved.dk

  Ansøgningen skal indeholde adressen på det gadekær og/eller de grønne områder, der søges tilskud til og referat fra seneste afholdte generalforsamling.

  Gadekærsprojekter

  Bylaug kan også om tilskud til gadekærsprojekter.

  Ansøgningen skal indeholde et budget og en beskrivelse af projektet.

  Det er højst 50% af de samlede udgifter, der kan imødekommes og max 10.000 kr.

  Ansøgningen sendes på mail til gadekaer@naestved.dk inden den 1. maj.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Telefon 5588 3020

  Send digital post (kræver nemid)