Lokalområder, lokalråd og bylaug

Næstved Kommune strækker sig kyst til kyst. Fra Smålandsfarvandet i vest til Præstø Fjord i øst. Fra Enø i syd til Vrangstrup i nord.

30. jan 2020
Susåen og marker

Lokalområder og lokalråd

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og fremme sammenholdet lokalt.

Du kan finde lokalområdeinddelingen på kommunens digitale kort, BorgerGIS. Under 'Administrative grænser' i menuen til venstre, skal du slå 'Lokalerådsgrænser' til. Allernederst i menuen kan du vælge forskellige 'Baggrundskort'.

Lokalrådenes formål, opgaver og økonomi

Lokalrådenes formål er at styrke lokaldemokrati og sikre den lokale forankring af udviklingen i lokalområderne ved at:

  1. virke for områdets samlede interesser og være brubygger imellem kommune og borgere, hvor der er behov mellem borgerne og kommunen.
  2. samarbejde med kommune og andre aktører om at skabe udvikling lokalt.
  3. skabe netværk, synergi og samarbejde lokalt.

Lokal sammenhængskraft

Lokalrådene er talerør mellem lokalområdets borgere, foreninger og institutioner og så kommunen. Lokalrådene har en vigtig rolle i at styrke sammenhængskraften lokalt. Lokalrådene arbejder derfor på at være synlige i lokalområderne og på at skabe en god kontakt til de lokale foreninger, bylaug, organisationer mv. Lokalrådet holder på forskellig vis borgerne i området orienteret om rådets arbejde via referater fra møder, lokale hjemmesider, opslag, Facebook mv.

Lokale udviklingsplaner

Næstved kommune ønsker lokalråd med bred opbakning i lokalsamfundet, så beslutninger kan træffes ud fra en bevidsthed om, hvad borgerne i et givent område må mene. Til dette formål arbejdes der blandt andet med borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner (LUP), landsbyklyngesamarbejde, Bæredygtige Lokale UdviklingsProcesser (BLUP) og anden form for fælles strategisk udvikling lokalt.

Læs mere om de lokale udviklingsplaner.

Økonomi

Hvert lokalråd modtager årligt et tilskud op 10.000 kr. fra Næstved Kommune til lokalrådsarbejdet.

Lokalrådene har desuden en fælles pulje på 150.000 kr. i 2020 til at styrke aktivitetsniveauet lokalt. Puljen ansøges via de enkelte lokalråd.

Samarbejdsgrundlag imellem lokalråd og Næstved Kommune

Repræsentanter fra lokalrådene og Kultur- og Demokratiudvalget har i fællesskab formuleret et grundlag for samarbejdet imellem lokalrådene og Næstved Kommune. Samarbejdsgrundlaget er blevet drøftet på Lokalrådenes Stormøde i 2019 og efterfølgende godkendt af Næstved Byråd.

Hent samarbejdsgrundlaget, pdf.

To bilag konkretiserer samarbejdet på forskellige punkter:

Hent bilag 1: Formål med lokalråd og samarbejdet med Næstved Kommune, pdf.

Hent bilag 2: Kontaktoplysninger og information, pdf.

Inddragelse og samarbejde

Lokalrådene og Næstved Kommune samarbejder både om konkrete projekter og om den løbende udvikling af Næstved Kommune.

Planstrategi, kommuneplan og politikker

Lokalrådene inddrages på forskellig vis i den overordnede kommunale planlægning bl.a. i udarbejdelsen og/eller revisionen af Planstrategien, Kommuneplanen, Landdistriktspolitikken samt andre relevante politikker og strategier.

Følgegruppen for Godt liv på landet er et eksempel på dette.

Lokale områdehjemmesider

Hvert lokalområde har en lokal områdehjemmesider til synliggørelse af lokalområdet. Ca. fire gange om året mødes et netværk af redaktører af siderne med en kommunikationsmedarbejder og lokalområdekonsulenten for at sikre vedligeholdelse og udvikling af siderne.

Find de lokale områdehjemmesider under hvert lokalråd.

Følgegruppen for kollektiv trafik

Lokalrådene inddrages i planlægningen af den kollektive trafik. Læs om følgegruppen her.

Mangler der et lokalråd hvor du bor?

Hvis du ønsker at samle en gruppe borgere, der vil oprette et lokalråd, så kontakt Center for Kultur og Borgerservice, så hælper vi jer i gang.

Du kan finde link til lokalområdernes egne hjemmesider herunder, og kontaktoplysninger til de enkelte lokalråd.

Fensmark og omegn

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Fensmark Lokalråd
Marie-Luise Rye Nielsen
fensmarklokalraad@gmail.com
Tlf. 5554 6494

Fodby og Omegn

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Fodby Lokalråd
Kasper Nielsen
kasper@kn-el.dk
Tlf. 2149 5955

Næstved Vestegn (Fuglebjerg og Omegn)

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Lokalrådet for Næstved Vestegn
Poul-Erik Pedersen
naestvedvestegn@gmail.com
Tlf. 2341 9836

Glumsø og Omegn

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Glumsø og Omegns Lokalråd
Visti Christoffersen
glumsoelokalraad@gmail.com 
Tlf. 4123 2612

Herlufmagle og Omegn

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Herlufmagle Lokalråd
Jesper Juul Nielsen
jesperjuuln@hotmail.com 
Tlf. 6021 8071

Holme-Olstrup, Toksværd og Omegn

Link til Lokalområdets hjemmeside

Formand for HOT - Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd
Grethe Lambrecht
bestyrelse@hot-lokalraad.dk 
Tlf. 3013 1118

Vestlandet 4700 (Hyllinge og Omegn)

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Lokalrådet Vestlandet 4700
Dorte Rugbjerg
vestlandet4700@gmail.com 
Tlf. 2290 8814

Karrebæksminde og Omegn

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Karrebæksminde Lokalråd
Søren Knudsen
aksak@c.dk 
Tlf. 5544 2879

Lille Næstved-området

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Lokalrådet for Lille Næstved området
Jasper Westrup
jasper.westrup@stofanet.dk
Tlf. 4026 6029

Mogenstrup og omegn

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Lokalråd Fladså
Varnny Mattsson
lokalraadfladsaa@gmail.com 
Tlf. 2233 3712

Næstved Bymidte

Næstved Bymidte udmærker sig særligt i forhold til både den handel, kultur og
historie, der findes i både dens bygninger, gadernes forløb og gårdrum, som mange
steder bl.a. trækker spor tilbage til Middelalderen.

Næstved blev grundlagt i 1135, og var i middelalderen et religiøst centrum med mange forskellige munkeordener tilknyttet. I dag er byen Sydsjællands største og bedste handelsby.
Byen er særlig attraktiv fordi den er omgivet af skov og vand. Susåen og Herlufsholmskoven som er i gåafstand fra centrum, bliver brugt til mange løbe og spadsereture. Alle byens kvarterer er tætte på naturen. Byen summer af liv, især på torvedagene. Kulturen foregår på Grønnegades Kaserne som ligger midt i byen, og der er rift om byens sportshaller som danner rammen for mange forskellige foreninger.
Med over 150 specialforretninger er Næstved Sydsjællands største handelsby. Byen hyggelige gader inviterer til at man " oser" gennem byen, falder over et godt tilbud eller drikker kaffen på en af byens mange cafeer.

Næstved By-Nord

Næstved Nord er i rivende udvikling. Det er her der bliver bygget nye boliger og når motorvejen til Rønnede bliver færdig, vil det være let og hurtigt at køre til København

Næstved By-Syd

Sydbyen strækker sig fra Sct. Jørgens Park over Ringvejen ad Parkvej til Åderup og Appenæs.

Parkvejområdet er præget af socialt boligbyggeri og parcelhuse fra 70érne. Åderup og Appenæs er tidligere landsbyer som nu er vokset sammen med Næstved by.
Det er stadig muligt at finde rester af det gamle landsbymiljø, især i Appenæs Bygade.
Der er flere skoler og institutioner i området og Sct, Jørgens Park er et lille velfungerende butikscenter med mange typer specialforetninger og læge praksis. Der kører adskillige busser fra Parkvej til Centrum.

Sandved, Tornemark og omegn

Link til lokaleområdets hjemmeside

Formand for Lokalråd 4262
Terkel Hansen
formand@lokalraad4262.dk 
Tlf. 2096 0986

Skelby og Omegn

Langs Susåen, mellem Næstved og Sorø ligger landsbyen Skelby.

I Skelby er der mange der arbejder for at Skelby stadig er dejlig at bo i. Både frivillige og erhvervsdrivende.

Efter skolen lukkede er den lavet om til konferencecenter "Susådalen" og drives af forpagteren af Skelby forsamlingshus.

"Depotet" er et lille vandrerhjem og festsal. Depotet bruges af mange forskellige foreninger, når de har møder. Der bliver af og til afholdt kurser, arrangeret af kommune og Region. Hele huset kan lejes til at holde fest i, og der er mulighed for overnatning også lejet ud, når nogle skal holde fest, så gæsterne ikke skal ud og kører bagefter. Det er også muligt at overnatte når man er på kanotur på Susåen. Depotet ligger kun ligger ca. 80 m fra landingspladsen i Skelby ("Krigshavnen").

Lokalrådet for Skelby-Gunderslev Sogne har ikke egen hjemmeside.

Formand:
Anne Gertie Kristensen
lokalrodsk@gmail.com 
Tlf. 2762 1567

Tappernøje og Omegn

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne
Pernille Haagensen
formand.lokalraadet@4733.dk 
Tlf.5120 5317

Tybjerg og Omegn

Link til lokalområdets hjemmeside

Formand for Lokalråd Tybjerg og Omegn
Peter Seedorff
lokalraad@tybjerg.info 
Tlf. 2514 1196/5765 0029

Bylaug

Du kan læse mere om de enkelte Bylaug herunder, ligesom du kan finde kontaktpersoner på de enkelte Bylaug

Appenæs Bylaug

Kontaktoplysninger:

Grethe Andersen
Hasselvænget 14
Appenæs
4700 Næstved

E-mail:
grethe.andersen@stofanet.dk

Hjemmeside:
www.appenaes.dk

Arløse Landsbylaug

Kontaktoplysninger:

Kim Larsen
Hindholvej 16, Arløse
4262 Sandved

Telefon: 5545 6701

E-mail:
landsbylauget@arloese.dk 
kim.larsen@arloese.dk

Hjemmeside:
www.arloese.dk

Askovbylaug

Kontaktoplysninger:

Harriet Nielsen
Askovvej 49
4733 Tappernøje

Email:
askov.ridecenter@mail.dk

Blangslev Bylaug

Kontaktoplysninger:

Bent Aarup Nielsen
Sneserevej 100
Blangslev
4700 Næstved

Telefon: 5576 0038
Mobil: 2030 2467

E-mail:
bjarup@pc.dk

Bonderup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Bonderup Bylaug
Bonderupvej 2B
Bonderup
4700 Næstved

Telefon: 5554 0018

Bradelev Bylaug

Kontaktoplysninger:

Nikolaj Svane Christensen
Stationsvej 13
4700 Næstved

Telefon 5554 1514

Everdrup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Ulla Malling
Kildebakken 29
Everdrup
4733 Tappernøje

Telefon 5556 4005

E-mail:
jumalling@yahoo.dk

Folkeskovens Frivilliglaug

Kontaktoplysninger:

Formand/kontaktperson

Charlotte Roest
Harevænget 79
4633 Tappernøje

Mobil: 2212 5092

E-mail:
folkeskoven@outlook.dk

Fuglebjerg Bylaug

Kontaktoplysninger:

Kasserer Jan Kristiansen
Mågevej 1
4250 Fuglebjerg
Telefon: 61 71 42 50

E-mail:
jasv@os.dk

Rettestrup Landsbyfællesskab

Kontaktoplysninger:

Merethe Cramer Petersen
tlf. 22858803
E- mail: meogpe@lic-mail.dk

Sneslev Bylaug

Kontaktoplysninger:

Inger A. Thirup
sneslevbylaug@gmail.com

Sørup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Oldermand Randi Øye
Sørupvej 46
4684 Holmegaard

telefon: 2091 5212
Email: randi@oyerevisjon.dk

Gødstrup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Erik Ellerød Hansen
Gødstrup Bygade 3
4684 Holmegaard

Telefon 6175 3630

E-mail:
connyerik@privat.dk

Haldagermagle Bylaug

Kontaktoplysninger:

Karen Bjerre
Drosselvænget 1
4250 Fuglebjerg

Telefon: 5545 3365 / 2086 3365

Hjemmeside:
http://www.haldagermagle-bylaug.dk/

Hammer Bylaug

Kontaktoplysninger:

Henrik Hougaard

Telefon: 40187063
E-mail:
hougaardhammer@mail.dk

Hammer-Torup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Formand
Malene Brogaard
Nyskovvej 7
Torup
4700 Næstved
Telefon: 5164 9001

E mail:
nyskovvej@os.dk

Hyllinge Sogns Beboerforening

Kontaktoplysninger:

E-mail :
hyllingeby@gmail.com

Hjemmeside:
www.hyllingeby.dk 

Hårslev Bylaug

Kontaktoplysninger:

Torben Løve
Bendslevvej 17
4262 Sandved

Telefon: 5826 8383

E-mail:
bylaug@haarslevlandsby.dk

Hjemmeside
www.haarslevlandsby.dk

Kagstrup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Oldermand Hans Højer Christensen
Kagstrupvej 2
4160 Herlufmagle

Telefon: 2343 8404

E-mail:
hh@farmtech.dk

Krummerup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Robert Poulsen
Krummerupvej 44
4250 Fuglebjerg

E-mail:
dejlige@krummerup.com

Ladby og Omegns foredragsforening

Kontaktoplysninger:

Formand
Per Andersen
Ladbyvej 68
4700 Næstved
Telefon: 5577 0220

Hjemmeside:
www.ladbyforedragsforening.dk 

Landsbyforeningen for Dysted og Omegn

Kontaktoplysninger:

Solvejg Pedersen
Gl.Skolevej 2 a
4684 Holmegaard

Telefon: 4094 4316

Email:
solvejg@pedersen.mail.dk

Landsbyforeningen for Skelby-Gunderslev

Kontaktoplysninger

Vagn Guldbrandsen
Ladbyvej 1
4700 Næstved

E-mail
vagn@guldbrandsen.dk

Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn

Kontaktoplysninger:

Jørn Haaber Christiansen
Tingbakken 7
4160 Herlufmagle

Telefon: 5764 2205
Mobil: 2070 9898

E-mail:
jorn@internet.dk
lfb@tybjerg.info

Hjemmeside:
www.tybjerg.info 

Lov Bylaug

Kontaktoplysninger:

Kjeld Klima
Vester Kærvej 1
Lov

Telefon: 2266 8946

Marvede Sogns Beboerforening

Kontaktoplysninger:

Marianne Jørgensen
Spjellerupvej 52
Menstrup
4700 Næstved

Telefon: 2859 8788

Myrup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Jette Haugbølle
Myrupvej 29
4700 Næstved

Telefon: 24795030

E-mail:
jjroute99@gmail.com

Næsby Bylaug

Kontaktoplysninger:

Frank Hagerup Rasmussen
Næsbyvej 18,
4171 Glumsø

Telefon: 5764 7151
Mobil: 2544 9280

E-mail:
frankhagerup@glumsoe.dk

Hjemmeside:

www.naesby-bylaug.dk

Næstelsø Bylaug

Kontaktoplysninger:

Elsemarie L. Rasmussen
Næstelsø Præstemark 6
4700 Næstved

Telefon: 2224 3873

Hjemmeside:
www.naestelsoe.dk 

Nørre-Smidstrup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Anne Grete Kamilles
Smidstrupvej 69
4733 Tappernøje

Telefon: 5596 5766

E-mail:
kamilles@gmail.com

Ravnstrup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Dan Wolffbrandt
Mosen 4
Ravnstrup
4684 Holmegaard


Mobil: 2381 6085

E-mail:
danwolffbrandt@outlook.dk

Rejnstrup Gunderslevlille Landsbylaug

Kontaktoplysninger:

Erik Housø Hansen

Telefon: 6093 8517

E-mail:
regngun@city.dk

Ring Bylaug

Kontaktoplysninger:

Helga Pedersen
Nylykkegård
Ringvej 26
Ring
4750 Lundby

Rislev Sogns Beboerforening

Kontaktoplysninger:

Mogens Callesen
Rislevvej 1
Rislev
4700 Næstved
Telefon: 5573 9743

Rønnebæk Bylaug

Kontaktoplysninger:

Niels Vergmann
Bækgårdsvej 6
Rønnebæk
4700 Næstved
Telefon: 4051 20 66

E-mail:
nive@stofanet.dk

Sandved Erhvervs og Borger Forening

Kontaktoplysninger:

Formand:
Christina Rasmussen

Email:
christinavsr@gmail.com

Hjemmeside:
www.sandvedborger.dk 

Snesere Bylaug

Kontaktoplysninger:

Oldermand Janette Weng,
Teglværksvej 2
4733 Tappernøje

Telefon: 2532 3225

E-mail:
janettekweng@gmail.com

Hjemmeside:
www.sneserebylaug.dk 

Stenstrup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Jens Christoffersen
Englebjergvej 48
Stenstrup
4700 Næstved
Telefon: 3070 1660

E-mail:
stenstrupbylaug@gmail.com

Store Røttinge Bylaug

Kontaktoplysninger:

Formand
Jan Wold

E-mail:
janwold@unimate-software.com

Hjemmeside:
www.store-røttinge.dk

Tornemark Landsbylaug

Kontaktoplysninger:

Sven Eiler Kristensen
Møllevej 26
4262 Sandved

Telefon: 2622 2913

E-mail:
tornemarkbylaug@gmail.com

Hjemmeside:
www.tornemark.dk

Tyvelse Bylaug

Kontaktoplysninger:

Claus Jensen
Tornvej 1
4171 Glumsø

Telefon: 5764 6620

E-mail:
tornvej1@dlgmail.dk

Vinstrup-Tystrup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Jørgen Christensen

E-mail: aajc@live.dk

Øllerup Bylaug

Kontaktoplysninger:

Per Winther
Øllerupvej 46
4700Næstved

Email:
winther100662@gmail.com

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice

Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

Telefon: 5588 5588

E-mail: ckb@naestved.dk

Send digital post (kræver nemid)