Gå til hovedindhold

Takster 2021

Takster for 2021

Indhold

  På denne side har Center for Koncernservice samlet 2021 takster.

  Autocamperplads i Rådmandshaven

  StrømKr. pr. kWh3,75
  VandKr. pr. minut1,25
  Tømning af spildevandstankKr. pr. gang20,00

  Betalt Parkering

  Betalt parkering (momsfri fra 2007)Kr. pr. time10,00
  Leje af parkeringsplads i kælderen, Axeltorv *)Kr. pr. måned605,00


  *) Ved lejestart opkræves et depositum på 3. mdrs. leje, samt depositum for fjernbetjeningskort, i alt kr. 2.015,00. Pladsen kan opsiges med 3 mdrs. varsel.

  Bibliotekstakster

  Leje af lokaler på Hovedbiblioteket

  Bibliotekssalen, grundtakstKr. pr. dag2.830,00
  ForeningerKr. pr. dag275,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Kr. pr. dag275,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Kr. pr. dagGratis
  Møderum 1-3Kr. pr. dag945,00
  Foreningerkr. pr. dag80,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Kr. pr. dag80,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Kr. pr. dagGratis

  Der faktureres et afbookingsgebyr, ved afbookning senere end 30 dage før arrangementsdato samt ved manglende brug af lokalet.

  Gebyr

  Overskridelse af afleveringsfristen med 1-10 dage børn 0-17 årKr. pr. lån0,00
  Overskridelse af afleveringsfristen med 1-10 dage voksneKr. pr. lån20,00
  Overskridelse af afleveringsfristen med 11-30 dage børn 0-17 årKr. pr. lån50,00
  Overskridelse af afleveringsfristen med 11-30 dage voksneKr. pr. lån100,00
  Overskridelse af afleveringsfristen efter 31 dage børn 0-17 årKr. pr. lån120,00
  Overskridelse af afleveringsfristen efter 31 dage voksneKr. pr. lån230,00

  Gebyret betales for materialer, der er lånt samtidigt, som har samme lånetid, og som afleveres samlet. Der udsendes advis pr. e-mail og/eller SMS 2 dage før afleveringsfrist. Der opkræves gebyr for overskridelse af lånetiden, selvom rykker (hjemkaldelse) ikke er fremsendt. Der sendes hjemkaldelse, når lånetiden er overskredet med en uge. Efter 36 dage sendes en regning med erstatningskrav.

  Øvrige ydelser

  Kopi/print (sort/hvid/farve)Kr. pr. ark2,00
  ErstatningslånerkortKr. pr. stk.10,00

  Borgerservice

  Alle teksterne er lovbestemt.

  AdresseoplysningKr. pr. stk.75,00
  BopælsattesterKr. pr. stk.75,00
  SundhedskortKr. pr. stk.210,00
  legitimationskortKr. pr. stk.150,00
  Pas børn 0-11 årKr. pr. stk.150,00
  Pas børn 12-17 årKr. pr. stk.178,00
  Pas voksne 18-65 årKr. pr. stk.890,00
  Pas folkepensionistKr. pr. stk.378,00
  Pas- og kørekortbilledeKr. pr. stk.139,00
  Kørekort fornyelseKr. pr. stk.140,00
  Kørekort, fornyelse gruppe 2-køretøjer (C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E og DE)Kr. pr. stk.180,00
  Kørekort fornyelse, der er tidsbegrænset af helbredsmæssige forholdKr. pr. stk.0,00
  Kørekort, fornyelse med kørelæregodkendelseKr. pr. stk.280,00
  Kørekort, fornyelse erhvervsmæssig personbefordring (kode 425/ep-D)Kr. pr. stk.280,00
  Kørekort, fornyelse erhvervsmæssig personbefordring, der er tidsbegrænset af helbredsmæssige forholdKr. pr. stk.120,00
  DuplikatkørekortKr. pr. stk.280,00
  Midlertidig erstatningskørekortKr. pr. stk.170,00
  Internationalt kørekortKr. pr. stk.25,00
  Kontrollerende køreprøveKr. pr. stk.890,00
  Køreprøve (Teoretisk og praktisk køreprøve)Kr. pr. stk.600,00
  Tillægsprøve (praktisk prøve) kategori BE eller AKr. pr. stk.280,00
  Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til bus samtidig med køreprøve til bus (kr. 600,00 +580,00)Kr. pr. stk.1.180,00
  Kørelæreprøve (første kategori)Kr. pr. stk.340,00
  Kørelæreprøve (efterfølgende kategorier)Kr. pr. stk.320,00
  Kørelærekøreprøve (bil og motorcykel)Kr. pr. stk.460,00
  Ombytning af udenlandsk kørekortKr. pr. stk.280,00
  Ombytning af udenlandsk kørekort, lille eller stor knallertKr. pr. stk.140,00
  Tvungen ombytning som følge af nye regler eller lign.Kr. pr. stk.140,00
  Teoriprøve, lille knallert under 18 årKr. pr. stk.140,00
  Køreprøve, lille knallert under 18 årKr. pr. stk.510,00
  Ekstra teori- eller køreprøve, lille knallert under 18 årKr. pr. stk.230,00
  Nyt kørekort, efter udløb af ubetinget frakendelse af retten til lille knallertKr. pr. stk.140,00
  Køreprøve, stor knallertKr. pr. stk.290,00
  Kontrollerende køreprøve, stor knallertKr. pr. stk.290,00
  Duplikatorkørekort, lille eller stor knallertKr. pr. stk.140,00
  Midlertidig erstatningskort, lille eller stor knallertKr. pr. stk.140,00
  Frakendt førerret til andre kategorier end lille knallertKr. pr. stk.140,00

  Byggesagsgebyr

  Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens § 28 og bygningsreglement 2018 §7 og §39. Der opkræves gebyr for byggetilladelser til nybyggeri, tilbygninger, væsentlige ombygninger, ændret anvendelse, lovliggørelser, nedrivningstilladelser, helhedsvurderinger og afslag.

  Fast gebyr:
  Simple konstruktioner, herunder garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende (som ikke er integreret i den primære bebyggelse). Gebyret opkræves én gang, ved udstedelse af byggetilladelse, og omfatter også færdigmelding og eventuel helhedsvurdering.

  Gebyret følger den takst som fastsættes hvert år i december, i bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet.

  Maksimal takst i 2021 1.071 kr. og halveres efter budgetforlig til 535 kr.
  Fast gebyr kr.535,00
  Gebyr efter tidsforbrug:
  Boliger, udestuer, integrerede garager og carporte, sommerhuse, industri- og lagerbygninger, avls- og driftsbygninger, etageboliger, erhvervsbyggeri, transportable konstruktioner og faste konstruktioner m.v. Gebyret opkræves i 2 rater. 1. rate ved udstedelse af byggetilladelse og 2. rate ved færdigmelding/ ibrugtagningstilladelse. Skulle byggeriet blive udtaget til stikprøvekontrol i forbindelse med færdigmelding, vil man ikke blive pålagt ekstra gebyr.

  Timepris 2021 698 kr. og halveres efter budgetforlig til 349 kr.
  Kr. pr. time349,00
  Byggeskadesforsikring:
  Efter udløb af fristen på 1. erindringsskrivelse
  Kr. pr. uge7.927,00

  Dagtilbud

  Forældrebetaling i daginstitutioner / SFO (11 mdr. betaling)

  Dagplejen (0-2 år)

  32 timer *)Kr. pr. mdr.2.057,00
  43 timer *)Kr. pr. mdr.2.765,00
  48 timer - fuldtidKr. pr. mdr.3.086,00
  30 timer - deltidKr. pr. mdr.1.929,00

  *) Takst for børn der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til et andet tilbud.

  Børnehaver

  Pr. 1/1Pr. 1/6
  Fuld tidKr. pr. mdr.1.990,002.054,00
  Deltidsplads 25 timer *)Kr. pr. mdr.1.159,001.196,00
  Deltidsplads 35 timer *)Kr. pr. mdr.1.545,001.595,00
  Deltid 30 timerKr. pr. mdr.1.159,001.196,00
  Rudolf Steiner (deltid)Kr. pr. mdr.1.739,001.795,00

  *) Takst for børn der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til et andet tilbud.

  Integrerede institutioner

  Pr. 1/1Pr. 1/6
  0-2 år, fuld tidKr. pr. mdr.3.305,003.467,00
  0-2 år, deltidsplads 25 timer *)Kr. pr. mdr.1.925,002.020,00
  0-2 år, deltidsplads 35 timer *)Kr. pr. mdr.2.567,002.693,00
  0-2 år, deltid, 30 timerKr. pr. mdr.1.925,002.020,00
  3-5 år, fuld tidKr. pr. mdr.1.990,002.054,00
  3-5 år, deltidsplads 25 timer *)Kr. pr. mdr.1.159,001.196,00
  3-5 år, deltidsplads 35 timer *)Kr. pr. mdr.1.545,001.595,00
  3-5 år, deltid 30 timerKr. pr. mdr.1.159,001.196,00

  *) Takst for børn der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til et andet tilbud.

  Aftenåbent

  Aftenåbent kl. 17:00 - 18:00Kr. pr. mdr.115,00
  Aftenåbent kl. 17:00 - 20:00 (Tryllefløjten)Kr. pr. mdr.382,00

  Frokostordning

  ØnskeøenKr. pr. mdr.540,00
  RumlepottenKr. pr. mdr.540,00
  Busters verdenKr. pr. mdr.540,00

  SFO

  SFO 1. Fra 1. april før skolestart til og med 3. klasseKr. pr. mdr.1.949,00
  SFO 2Kr. pr. mdr.1.174,00
  SFO 2 - hvis der vælges at gøre brug af morgen- og/eller ferieåbningKr. pr. mdr.1.891,00

  Integreret institution/Specialtilbud (12 mdr. betaling)

  Pr. 1/1Pr. 1/6
  Børnehuset ved Bækken, Vuggestue, deltid 30 timerKr. pr. mdr.1.765,001.851,00
  Børnehuset ved Bækken, Vuggestue, fuld tidKr. pr. mdr.3.030,003.178,00
  Børnehuset ved Bækken, Børnehave, deltid 30 timerKr. pr. mdr.1.062,001.097,00
  Børnehuset ved Bækken, Børnehave, fuld tidKr. pr. mdr.1.824,001.883,00

  Puljeinstitutioner (12 mdr. betaling)

  Noas Ark, vuggestue, halv tidKr. pr. mdr.1.500,00
  Noas Ark, vuggestue, fuld tidKr. pr. mdr.3.000,00
  Noas Ark, børnehave, halv tidKr. pr. mdr.875,00
  Noas Ark, børnehave, fuld tidKr. pr. mdr.1.750,00

  Specialpædagogisk Netværk (12 mdrs. betaling)

  Egehuset 10-18 årKr. pr. mdr.1.076,00
  Egehuset 6-9 årKr. pr. mdr.1.787,00
  Egehuset halv tid 13-18 årKr. pr. mdr.538,00

  Søskenderabat: Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% på betalingen for øvrige ordninger.

  Dyreskuepladsen

  Benyttelse af Dyreskuepladsen

  Cirkus, tivoli og lign.Kr. pr. opstilling4.081,00
  Cirkus, tivoli og lign. pr. dag udover de første 3 dageKr. pr. opstilling410,00
  MissionstelteKr. pr. opstilling815,00
  Missionstelte pr. dag udover de første 3 dageKr. pr. opstilling163,00
  DepositumKr. pr. opstilling0,00

  Grønne områder - udlejning

  Taksten reguleres årligt med den gennemsnitlige pris- og lønstigning afrundet til hele kroner

  Udlejning af areal hvor lejer har en indtægt i forbindelse med aktivitetenKr. pr. dag847,00

  Grønnegades Kaserne Kulturcenter

  Ny Ridehus & Foyer:

  GrundtakstKr. pr. dag14.740,00
  Grundtakst (min. 5 timer)Kr. pr. time1.474,00
  Klargøring af lokalerne (Ny Ridehus) - grundtakstKr.1.925,00
  Brug af Backstage faciliteterneKr.695,00
  Teknik (Lærred, overhead, talerstol, mikrofonanlæg mv.)
  Inkl. klargøring med ekskl. betjening.
  Kr. pr. dag2.735,00

  Foyer alene:

  GrundtakstKr. pr. dag5.580,00
  Grundtakst (min 5 timer)Kr. pr. time560,00

  Gl. Ridehus:

  GrundtakstKr. pr. dag10.950,00
  Grundtakst (min. 5 timer)Kr. pr. time1.055,00
  ForeningerKr. pr. dag1.055,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Kr. pr. dag1.055,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Gratis

  Musikstalden:

  GrundtakstKr. pr dag9.875,00
  Grundtakst (min. 5 timer)Kr. pr. time960,00
  ForeningerKr. pr. dag960,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Kr. pr. dag960,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Kr. pr. dagGratis

  Lokaler:

  Lokale 117, 202, 217, 219 og SmedjenKr. pr. dag1.630,00
  Lokale 117, 202, 217, 219 og SmedjenKr. pr. time160,00
  ForeningerKr. pr. dag160,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Kr. pr. dag160,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Kr. pr. dagGratis

  Andet:

  Afbookningsgebyr, ved afbooking senere end 30 dage før arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af lokalet10% af leje.
  Min. kr. 300,00
  Opstilling af borde og stoleEfter tidsforbrug
  Teknisk assistance inden kl. 17.00Kr. pr. time355,00
  Teknisk assistance øvrig tidKr. pr. time590,00
  Ved alle møder skal der minimum betales for 1 times assistance
  Anden assistance og brug af udstyr herunder indlejet udstyrEfter tilbud

  I Ny Ridehus varetages bar- og garderobebetjeningen af Kulturcenterets personale til de af Kulturcenterets fastsatte priser.

  Ved særlig arrangementer i Ny Ridehus, hvor Kulturcenterets personale ikke varetager bar- og garderobebetjeningen, betale gebyr af omsætningen samt garderobeafgift.

  Alle ovenstående priser er ekskl. moms

  Hegnssyn

  Taksten er lovbestemt.
  Taksten reguleres sammen med en ny vederlagsbekendtgørelse Læs mere her
  HegnssynsforretningerKr. pr. sag1897,00

  Kanoudlejning

  Taksten reguleres hvert år med den gennemsnitlige pris- og lønstigning afrundet til hele kroner

  EnkeltnummerpladerKr. for 3 år244,00
  Udlejningsnummerpladerkr. pr udlejning22,00

  Leje af lokaler

  Nedenstående takster gælder kun for "ikke folkeoplysende foreninger"

   Folkeskoler for fritidsejendomme
  Klasse- og almindelige mødelokalerKr. pr. time122,00
  FaglokalerKr. pr. time308,00
  Samlings- og festsaleKr. pr. time308,00
  GymnastiksaleKr. pr. time308,00
  SkolehallerKr. pr. time518,00

  Lokaler og udendørsanlæg

  Gælder kun sæsonudlån til Folkeoplysende foreninger

  Sæsonudlån:
  SkolehalKr. pr. time81,00
  Atletikstadion og rulleskøjtebaneKr. pr. time31,00
  FodboldbaneKr. pr. time22,00
  Klasse- og faglokalerKr. pr. time22,00
  1 til 2 kroketbanerKr. pr. time12,00
  3 til 4 kroketbanerKr. pr. time22,00
  GymnastiksalKr. pr. time22,00
  TennisbaneKr. pr. time16,00
  Håndboldbane, 7- og 5- mandsbaneKr. pr. time12,00
  Omklædningsrum uden banerKr. pr. time5,00
  PetanquebanerKr. pr. time5,00
  Kunstgræsbane i vintersæsonen 1/11-31/3 + evt. lysKr. pr. time205,00
  Lys 125 luxKr. pr. time51,00
  Lys 250 luxKr. pr. time77,00
  Enkeltudlån:
  MødelokalerKr. pr. dag204,00
  Sale (<200 m2)Kr. pr. dag621,00
  Haller og sale (>200 m2)Kr. pr. dag1.035,00
  Overnatningsarrangementer (pr. overnatning/pr. person)Kr. pr. person22,00
  Enkeltstående bookninger af mødelokaler i indtil 4 timer for folkeoplysende foreninger er gratis.
  Faste udlån:
  Egne mødelokalerKr. pr. m289,00
  Egne mødelokaler i sekundærer rumKr. pr. m247,00
  Med egne mødelokaler menes lokale, som foreningen råder over hele året.

  Næstved Musik- og kulturskole

  Antallet af rater pr. sæson angivet i parentes.

  BabymusikGratis
  Forældre-/barn-hold, værkstedshold mv. (9 rater)Kr. pr. mdr.185,00
  Sammenspil, orkestre, kor, hørelære (9 rater).
  Dog gratis hvis man i forvejen er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning
  Kr. pr. mdr.185,00
  Instrumentklasser, 2 år, prøv gratis instrument ect.Kr. pr. mdr.185,00
  Musik & IT mv. (9 rater)
  Dog gratis hvis man i forvejen er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning
  Kr. pr. mdr.185,00
  Sammenspil/kor over 25 år (8 rater)Kr. pr. mdr.210,00
  Instrumental- og sangundervisning under 25 år (9 rater)Kr. pr. mdr.410,00
  Instrumental- og sangundervisning under 25 år (9 rater)Kr. pr. mdr.480,00
  Bifag, Fokuslinjen (tidligere Talentlinjen) (8 rater)Kr. pr. mdr.273,00
  Seniorsangerne (5 rater)Kr. pr. mdr.151,00
  De glade lunger (8 rater)Kr. pr. mdr.151,00
  Kulturskolefag mv. (9 rater)
  Dog gratis hvis man i forvejen er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning
  Kr. pr. mdr.221,00
  Leje af instrumenter (9 rater)Kr. pr. mdr.63,00

  Rabat/Friplads: Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen gives der 25% rabat for det yngste barn eller billigste fag. Mulighed for indtægtsbestemt friplads.

  Rykker og restancegebyr

  RykkergebyrKr.250,00
  Civilretslig krav pålægges et rykkergebyr påKr.100,00
  Retsafgift udgør en grundafgift påKr.300,00
  Derudover tillægges 0,5% af det beløb der overstiger 3.000 kr. Beløbet rundes op til nærmeste kronebeløb der er deleligt med 10 (jfr. retsafgiftslovens §16 stk. 1 og §59)
  Underretningsgebyr på krav med fortrinsretKr.450,00

  Rønnebæksholm

  Takster og vilkår for Herskabsstalden

  Lokaler kan lejes til alle formål, dog undtaget fester af privat karakter. 
  Ledelsen kan afvise arrangementer, der skønnes, ikke at passe ind i det samlede indtryk for Rønnebæksholm. Lokalerne udlejes/udlånes ikke uden opsyn af personale, og derfor udleveres der ikke nøgler.
  Alle drikkevarer leveres og købes gennem Rønnebæksholm.

  Alle nedenstående priser er ekskl. moms.

  Eksterne brugere:

  Lokaleleje, vognporten (stueplan)Kr. pr. time960,00
  Mødelokale 1 (1. sal)Kr. pr. time960,00
  Lokaleleje begge lokalerKr. pr. time1.707,00
  Klargøring/oprydningKr. pr. dag1.568,00
  Rådighedsgebyr/opsyn, hverdage indtil kl. 17.00Kr. pr. time355,00
  Rådighedsgebyr/opsyn, øvrig tidKr. pr. time590,00

  Ovenstående takster er inkl. adgang til inventar, teknik, køkkenservice og almindeligt forbrug af el, vand, varme og rengøring. Max. kapacitet er 130 personer.
  Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette.

  Interne brugere:

  Mindre møderGratis
  Klargøring/oprydning/rengøringKr.1.579,00
  Personaleassistance til forplejning m.m. hverdage indtil kl. 17.00Kr. pr. time355,00
  Personaleassistance øvrig tidKr. pr. time590,00

  Mulighed for tilkøb af adgang til udstilling i hovedbygningen mv. efter aftale

  Sponsoraftale:

  "VIP sponsorer" kan få stillet Herskabsstalden til rådighed i forhold til lokaleleje en dag årligt, og ved leje af Herskabsstalden derudover gives 25% rabat i lokalelejen. 
  "10.00 kr. sponsorer" kan leje Herskabsstalden og få 15% rabat i lokalelejen.

  Entre mv. til udstilling

  Almindelig entreKr. pr. person70,00
  Grupper - dog minimum 10 personerkr. pr. person55,00
  Medlemmer af VenneforeningenKr. pr. år100,00
  Børn og unge under 18 år samt studerendeGratis
  Grupper udenfor åbningstid300 kr. + entre pr person
  Rundvisning650,00
  Skoleklasser/skolebesøg i åbningstidenGratis
  Undervisningsforløb (udvalgte udstillinger)Efter tilbud

  ____________________________________________________________________________________________

  Brug af mødelokaler

  (Drikkevarer leveres og købes gennem Rønnebæksholm)

  Eksterne brugere

  Leje af mødelokale, mandag-fredag kl. 9-16Kr. pr. time270,00
  Leje af mødelokale øvrig tidKr. pr. time470,00
  Personale assistance til forplejning, oprydning m.m. 9-16Kr. pr. time355,00
  Personale assistance til forplejning, oprydning m.m. efter kl. 16Kr. pr. time590,00

  Interne brugere

  Lån af mødelokale, mandag til fredag kl. 9-16Kr. pr. timeGratis
  Personale assistance til forplejning, oprydning m.m. 9-16Kr. pr. time355,00

  Salg af kort


   By- og Kommunekort - info kort med vejregister

  Kr. pr. stk.27,00

  Skadedyrsbekæmpelse


  Bekæmpelse af rotter

  0,074 promille af ejendomsværdi

  Stadepladser

  Taksten reguleres hvert år den 1. januar på grundlaget af nettoprisindekset for september året før

  Faste handelspladser indre by - grundtakstKr. pr. år12.254,61
  Faste pladser på AxeltorvKr. pr. år7.148,26
  Løse pladser på AxeltorvKr. pr. gang150,00
  Plads for salg af smykker mv.Kr. pr. år7.148,26
  Pølse- og kaffevogn (pladsafhængig afgift 1)Kr. pr. år3.785,77
  Pølse- og kaffevogn (pladsafhængig afgift 2)Kr. pr. år7.570,51
  Pølse- og kaffevogn (pladsafhængig afgift 3)Kr. pr. år11.357,32
  Stadepladsen på Stejlepladsen på Enø:
  - perioden april - septemberKr. pr. år15.000,00
  - perioden oktober til martsKr. pr. år5.000,00

  Stadion og idrætsanlæg

  Leje af fodboldbaneKr. pr. time214,00
  Leje af håndboldbane eller tennisbaneKr. pr. time117,00
  Leje af atletikbaneKr. pr. time169,00
  Leje af fodbold-, håndbold- og atletikbaneKr. pr. time173,00
  Kunstgræsbane hele åretKr. pr. time820,00
  Lys 125 luxKr. pr. time51,00
  Lys 250 luxKr. pr. time77,00

  Talentskolen

  Elevbetaling pr. linjeKr. pr. måned484,00

  Ved opstart på 2 linjer, gives der 200 kr. i rabat pr. måned.

  Der betales ikke for de to måneder i sommerferien.

  Tandplejen

  Næstved Kommune har tidligere besluttet at følge de vejledende maksimale takster på tandplejen. De maksimale takster er udmeldt fra ministeriet i cirk. nr. 6969 10.10.20

  OmsorgstandlægenPr. år550,00
  SpecialtandlægenPr. år2.050,00

  Vandløbssager

  Mindstegebyr for behandling af vandløbssager. Taksterne reguleres pr. 1. januar pga. nettoprisindekset pr. oktober året før.


  § 21 - Behandling af sager efter kap. 2 og 3 (2 % af anlægssum)

  Kr.6.582,25

  Ældre, omsorg, handicap

  Ældreområdet

  Kørsel til dagcenter (både ud og hjem)Kr. pr. gang57,00
  Natophold (bl.a. dækning af udgifter til vask af linnedKr. pr. nat/døgn41,00
  Forplejning og natopholdKr. pr. nat/døgn126,00
  Gæstestuer (midlertidig ophold)Kr. pr. døgn148,00

  Servicepakker (udvalgte plejeområder)

  Vask/leje af sendelinnedKr. pr. mdr.362,00
  Vask af personligt tøjKr. pr. mdr.220,00
  RengøringsartiklerKr. pr. mdr.88,00

  Handicapområdet

  Marskvej - §110 forsorgshjem

  VærelseKr. pr. døgn96,00
  KostKr. pr. døgn88,00
  Værelse, ungeKr. pr. døgn74,00

  Kostområdet

  Pensionisters betaling for madservice

  Hovedret og biretKr. pr. stk.62,00
  Hovedret 1)Kr. pr. stk.56,00
  Frokostpakke 2)Kr. pr. stk.32,00

  Ydelser på plejehjemmene

  MorgenmadKr. pr. modul28,50
  MiddagsmadKr. pr. modul66,00
  Middagsmad minus biretKr. pr. modul61,00
  AftensmadKr. pr. modul34,00
  Forplejning i alt 1)Kr. pr. mdr.3.834,00
  Forplejning i alt minus biretKr. pr. mdr.3.834,00

  I modulerne på plejehjemmene er indeholdt mellemmåltider.

  1) Beløb reguleres en gang årligt jf. lov om satsreguleringsprocent. I lighed med tidligere år, opkræver Næstved Kommune den maksimalt takst for forplejningspakke og hovedret madservice.
  De oplyste priser for 2021 er beregnede, de lovmæssige lofter for 2021 forventes udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2020

  2) Oprindeligt de direkte omkostninger prisfremskrevet.