Gå til hovedindhold

Takster 2023

Skab dig et overblik over taksterne for 2023 i Næstved Kommune.

Indhold

  På denne side har Center for Koncernservice samlet 2023 takster.

  Strøm Kr. pr. kWh 3,95
  Vand Kr. pr. minut 1,32
  Tømning af spildevandstank Kr. pr. gang 21,06
  Betalt parkering (momsfri fra 2007) minimumstakst Kr. pr. time 5,00
  Betalt parkering (momsfri fra 2007) variabel takst Kr. pr. time 10,00
  Leje af parkeringsplads i kælderen, Axeltorv, inkl. moms Kr. pr. måned 624,00

   

  Leje af lokaler på Hovedbiblioteket

  Foreninger og oplysningsforbund:    
  Mere end 4 timer Kr. pr. gang 285,00
  Mindre end 4 timer Kr. pr. gang Gratis

  Der opkræves altid minimum 1 times personaleassistance til klargøring/oprydning i tidsrummet 8:30-17:00
  (Der ydes ikke assistance til forplejning mv.)

  Kr. pr. gang 365,00
  Klargøring/oprydning udenfor ovenstående tidsrum Kr. pr. gang 615,00
  Afbookningsgebyr ved afbooking senere end 30 dage før arrangementet eller ved udeblivelse Kr. pr. gang 305,00
       
  Bibliotekets studiekredse:    
  Der opkræves ikke for personaleassistance til klargøring/oprydning. Der ydes ikke assistance til forplejning mv. Kr. pr. gang Gratis
       
  Interne brugere i CKB:    
  Der opkræves ikke for personaleassistance til klargøring/oprydning. Der ydes ikke assistance til forplejning mv. Kr. pr. gang Gratis
       
  Interne brugere i Næstved Kommune: Kr. pr. gang Gratis
  Der opkræves altid minimum 1 times personaleassistance til klargøring/oprydning i tidsrummet 8:30-17:00
  (Der ydes ikke assistance til forplejning mv.)
  Kr. pr. gang 365,00
  Klargøring/oprydning udenfor ovenstående tidsrum Kr. pr. gang 615,00
  Afbookningsgebyr ved afbooking senere end 30 dage før arrangementet eller ved udeblivelse Kr. pr. gang 305,00
       
  Private borgere bosat i Næstved Kommune:    
  Borgere der afholder arrangementer hvortil der er gratis adgang og arrangementet vurderes til at være inden for rammerne for Bibliotek og Borgerservice.    
  Mere end 4 timer Kr. pr. gang 285,00
  Mindre end 4 timer Kr. pr. gang Gratis
  Der opkræves altid minimum 1 times personaleassistance til klargøring/oprydning i tidsrummet 8:30-17:00
  (Der ydes ikke assistance til forplejning mv.)
  Kr. pr. gang 365,00
  Klargøring/oprydning udenfor ovenstående tidsrum Kr. pr. gang 615,00
  Afbookningsgebyr ved afbooking senere end 30 dage før arrangementet eller ved udeblivelse Kr. pr. gang 305,00
       
  Næstved Bibliotek og Borgerservices egne arrangementer: Kr. pr. gang Gratis
  Der opkræves ikke til møder/arrangementer/aktiviteter afholdt af Næstved Bibliotek og Borgerservice hvor personalet deltager/arrangerer. Der opkræves heller ikke for personaleassistance til klargøring/oprydning. Der ydes assistance til forplejning.    


  Gebyr

  Overskridelse af afleveringsfristen med 1-10 dage børn 0-17 år Kr. pr. lån 0,00
  Overskridelse af afleveringsfristen med 1-10 dage voksne Kr. pr. lån 20,00
  Overskridelse af afleveringsfristen med 11-30 dage børn 0-17 år Kr. pr. lån 50,00
  Overskridelse af afleveringsfristen med 11-30 dage voksne Kr. pr. lån 100,00
  Overskridelse af afleveringsfristen efter 31 dage børn 0-17 år Kr. pr. lån 120,00
  Overskridelse af afleveringsfristen efter 31 dage voksne Kr. pr. lån 230,00

  Gebyret betales for materialer, der er lånt samtidigt, som har samme lånetid, og som afleveres samlet. Der udsendes advis pr. e-mail og/eller SMS 2 dage før afleveringsfrist. Der opkræves gebyr for overskridelse af lånetiden, selvom rykker (hjemkaldelse) ikke er fremsendt. Der sendes hjemkaldelse, når lånetiden er overskredet med en uge. Efter 36 dage sendes en regning med erstatningskrav.

  Øvrige ydelser

  Kopi/print (sort/hvid/farve) Kr. pr. ark 2,00
  Erstatningslånerkort Kr. pr. stk. 10,00

   

  Alle teksterne er lovbestemt.

  Adresseoplysning Kr. pr. stk. 83,00
  Bopælsattester Kr. pr. stk. 83,00
  Sundhedskort Kr. pr. stk. 220,00
  legitimationskort Kr. pr. stk. 150,00
  Pas børn 0-11 år Kr. pr. stk. 150,00
  Pas børn 12-17 år Kr. pr. stk. 179,00
  Pas voksne 18-65 år Kr. pr. stk. 891,00
  Pas folkepensionist Kr. pr. stk. 379,00
  Pas- og kørekortbillede Kr. pr. stk. 139,00
  Kørekort fornyelse Kr. pr. stk. 140,00
  Kørekort, fornyelse gruppe 2-køretøjer (C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E og DE) Kr. pr. stk. 180,00
  Kørekort fornyelse, der er tidsbegrænset af helbredsmæssige forhold Kr. pr. stk. 0,00
  Kørekort, fornyelse med kørelæregodkendelse Kr. pr. stk. 280,00
  Kørekort, fornyelse erhvervsmæssig personbefordring (kode 425/ep-D) Kr. pr. stk. 280,00
  Kørekort, fornyelse erhvervsmæssig personbefordring, der er tidsbegrænset af helbredsmæssige forhold Kr. pr. stk. 120,00
  Duplikatkørekort Kr. pr. stk. 280,00
  Midlertidig erstatningskørekort Kr. pr. stk. 120,00
  Internationalt kørekort Kr. pr. stk. 25,00
  Kontrollerende køreprøve Kr. pr. stk. 890,00
  Køreprøve (Teoretisk og praktisk køreprøve) Kr. pr. stk. 1000,00
  Tillægsprøve (praktisk prøve) kategori BE eller A Kr. pr. stk. 280,00
  Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til bus samtidig med køreprøve til bus Kr. pr. stk. 1.180,00
  Kørelæreprøve (første kategori) Kr. pr. stk. 340,00
  Kørelæreprøve (efterfølgende kategorier) Kr. pr. stk. 320,00
  Kørelærekøreprøve (bil og motorcykel) Kr. pr. stk. 460,00
  Ombytning af udenlandsk kørekort Kr. pr. stk. 280,00
  Ombytning af udenlandsk kørekort, lille eller stor knallert Kr. pr. stk. 140,00
  Tvungen ombytning som følge af nye regler eller lign. Kr. pr. stk. 140,00
  Teoriprøve, lille knallert under 18 år Kr. pr. stk. 140,00
  Køreprøve, lille knallert under 18 år Kr. pr. stk. 510,00
  Ekstra teori- eller køreprøve, lille knallert under 18 år Kr. pr. stk. 230,00
  Nyt kørekort, efter udløb af ubetinget frakendelse af retten til lille knallert Kr. pr. stk. 140,00
  Køreprøve, stor knallert Kr. pr. stk. 290,00
  Kontrollerende køreprøve, stor knallert Kr. pr. stk. 290,00
  Duplikatorkørekort, lille eller stor knallert Kr. pr. stk. 140,00
  Midlertidig erstatningskort, lille eller stor knallert Kr. pr. stk. 140,00
  Frakendt førerret til andre kategorier end lille knallert Kr. pr. stk. 140,00
       

  Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens § 28 og bygningsreglement 2018 §7 og §39. Der opkræves gebyr for byggetilladelser til nybyggeri, tilbygninger, væsentlige ombygninger, ændret anvendelse, lovliggørelser, nedrivningstilladelser, helhedsvurderinger og afslag.

  Fast gebyr:
  Simple konstruktioner, herunder garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende (som ikke er integreret i den primære bebyggelse). Gebyret opkræves én gang, ved udstedelse af byggetilladelse, og omfatter også færdigmelding og eventuel helhedsvurdering.

  Gebyret følger den takst som fastsættes hvert år i december, i bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet.

  Maksimal takst i 2023 1.124 kr. og halveres efter budgetforlig til 562,00 kr.
  Fast gebyr kr. 562,00
  Gebyr efter tidsforbrug:
  Boliger, udestuer, integrerede garager og carporte, sommerhuse, industri- og lagerbygninger, avls- og driftsbygninger, etageboliger, erhvervsbyggeri, transportable konstruktioner og faste konstruktioner m.v. Gebyret opkræves i 2 rater. 1. rate ved udstedelse af byggetilladelse og 2. rate ved færdigmelding/ ibrugtagningstilladelse. Skulle byggeriet blive udtaget til stikprøvekontrol i forbindelse med færdigmelding, vil man ikke blive pålagt ekstra gebyr.

  Timepris 2022 712,00 kr. og halveres efter budgetforlig til 356,00 kr.
  Kr. pr. time 369,00
  Byggeskadesforsikring:
  Efter udløb af fristen på 1. erindringsskrivelse
  Kr. pr. uge 8.384,00

   

  Forældrebetaling i daginstitutioner / SFO (11 mdr. betaling)

  Dagplejen (0-2 år)

  43 timer *) Kr. pr. mdr. 3.134,00
  48 timer - fuldtid Kr. pr. mdr. 3.498,00
  30 timer - deltid Kr. pr. mdr. 2.186,00

  *) Takst for børn der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til et andet tilbud.

  Børnehaver

  Fuld tid Kr. pr. mdr. 2.243,00
  Deltidsplads 35 timer *) Kr. pr. mdr. 1.742,00
  Deltid 30 timer Kr. pr. mdr. 1.307,00
  Rudolf Steiner (deltid) Kr. pr. mdr. 1.960,00

  *) Takst for børn der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til et andet tilbud.

  Integrerede institutioner

  0-2 år, fuld tid Kr. pr. mdr. 3.799,00
  0-2 år, deltid, 30 timer Kr. pr. mdr. 2.213,00
  3-5 år, fuld tid Kr. pr. mdr. 2.243,00
  3-5 år, deltidsplads 35 timer *) Kr. pr. mdr. 1.742,00
  3-5 år, deltid 30 timer Kr. pr. mdr. 1.307,00

  *) Takst for børn der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til et andet tilbud.

  Aftenåbent

  Aftenåbent kl. 17:00 - 18:00 Kr. pr. mdr. 117,00
  Aftenåbent kl. 17:00 - 20:00 (Tryllefløjten) Kr. pr. mdr. 389,00


  Frokostordning

  Frokostordning Kr. pr. mdr. 560,00


  SFO

  SFO 1. Fra 1. april før skolestart til og med 3. klasse  Kr. pr. mdr. 2.058,00
  SFO 2  Kr. pr. mdr. 1.240,00
  SFO 2 - hvis der vælges at gøre brug af morgen- og/eller ferieåbning Kr. pr. mdr. 1.997,00


  Integreret institution/Specialtilbud (12 mdr. betaling)

  Børnehuset ved Bækken, Vuggestue, deltid 30 timer Kr. pr. mdr. 2.029,00
  Børnehuset ved Bækken, Vuggestue, fuld tid Kr. pr. mdr. 3.482,00
  Børnehuset ved Bækken, Børnehave, deltid 30 timer Kr. pr. mdr. 1.198,00
  Børnehuset ved Bækken, Børnehave, fuld tid Kr. pr. mdr. 2.056,00


  Puljeinstitutioner (12 mdr. betaling)

  Noas Ark, vuggestue, halv tid  Kr. pr. mdr. 1.622,00
  Noas Ark, vuggestue, fuld tid Kr. pr. mdr. 3.243,00
  Noas Ark, børnehave, halv tid Kr. pr. mdr. 946,00
  Noas Ark, børnehave, fuld tid Kr. pr. mdr. 1.891,00


  Specialpædagogisk Netværk (12 mdrs. betaling)

  Egehuset 10-18 år Kr. pr. mdr. 1.137,00
  Egehuset 6-9 år Kr. pr. mdr. 1.877,00
  Egehuset halv tid 13-18 år Kr. pr. mdr. 586,00

  Søskenderabat: Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% på betalingen for øvrige ordninger.

  Benyttelse af Dyreskuepladsen

  Cirkus, tivoli og lign. Kr. pr. opstilling  4.267,00 
  Cirkus, tivoli og lign. pr. dag udover de første 3 dage Kr. pr. opstilling  428,00 
  Missionstelte Kr. pr. opstilling  851,00 
  Missionstelte pr. dag udover de første 3 dage Kr. pr. opstilling  170,00 
  Depositum Kr. pr. opstilling  0,00 

  Taksten reguleres årligt med den gennemsnitlige pris- og lønstigning afrundet til hele kroner

  Udlejning af areal hvor lejer har en indtægt i forbindelse med aktiviteten Kr. pr. dag 892,00

  Ny Ridehus & Foyer:

  Grundtakst Kr. pr. dag 15.375,00
  Grundtakst (min. 5 timer) Kr. pr. time 1.537,00
  Klargøring af lokalerne (Ny Ridehus) - grundtakst Kr. 2.025,00
  Brug af Backstage faciliteterne Kr. 715,00
  Teknik (Lærred, overhead, talerstol, mikrofonanlæg mv.)
  Inkl. klargøring med ekskl. betjening.
  Kr. pr. dag 2.870,00

   

  Foyer alene:

  Grundtakst Kr. pr. dag 5.840,00
  Grundtakst (min 5 timer) Kr. pr. time 584,00

   

  Gl. Ridehus:

  Grundtakst Kr. pr. dag 11.480,00
  Grundtakst (min. 5 timer) Kr. pr. time 1.100,00
  Foreninger Kr. pr. dag 825,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer) Kr. pr. dag 825,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)   Gratis

   

  Musikstalden:

  Grundtakst Kr. pr dag 10.350,00
  Grundtakst (min. 5 timer) Kr. pr. time 1.025,00
  Foreninger Kr. pr. dag 770,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer) Kr. pr. dag 770,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer) Kr. pr. dag Gratis

   

  Lokaler:

  Lokale 117, 202, 217, 219 og Smedjen Kr. pr. dag 1.700,00
  Lokale 117, 202, 217, 219 og Smedjen Kr. pr. time 170,00
  Foreninger Kr. pr. dag 130,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer) Kr. pr. dag 130,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer) Kr. pr. dag Gratis

   

  Andet:

  Afbookningsgebyr, ved afbooking senere end 30 dage før arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af lokalet   10% af leje.
  Min. kr. 300,00
  Opstilling af borde og stole   Efter tidsforbrug
  Teknisk assistance inden kl. 17.00 Kr. pr. time 365,00
  Teknisk assistance øvrig tid Kr. pr. time 615,00
  Ved alle møder skal der minimum betales for 1 times assistance    
  Anden assistance og brug af udstyr herunder indlejet udstyr   Efter tilbud

   

  I Ny Ridehus varetages bar- og garderobebetjeningen af Kulturcenterets personale til de af Kulturcenterets fastsatte priser.

  Ved særlig arrangementer i Ny Ridehus, hvor Kulturcenterets personale ikke varetager bar- og garderobebetjeningen, betale gebyr af omsætningen samt garderobeafgift. 

  Alle ovenstående priser er ekskl. moms

  Taksten er lovbestemt.
  Taksten reguleres sammen med en ny vederlagsbekendtgørelse Læs mere her
     
  Hegnssynsforretninger Kr. pr. sag 2.009,00

  Taksten reguleres hvert år med den gennemsnitlige pris- og lønstigning afrundet til hele kroner

  Enkeltnummerplader Kr. for 3 år 258,00
  Udlejningsnummerplader kr. pr udlejning 25,00

  Nedenstående takster gælder kun for "ikke folkeoplysende foreninger"

   Folkeskoler for fritidsejendomme    
   Klasse- og almindelige mødelokaler  Kr. pr. time 127,00
   Faglokaler  Kr. pr. time 321,00
   Samlings- og festsale  Kr. pr. time 321,00
   Gymnastiksale  Kr. pr. time 321,00
   Skolehaller  Kr. pr. time 541,00

  Gælder kun sæsonudlån til Folkeoplysende foreninger

  Sæsonudlån:    
  Skolehal  Kr. pr. time 62,00
  Atletikstadion og rulleskøjtebane  Kr. pr. time 24,00
  Fodboldbane, klasse- og faglokale  Kr. pr. time 17,00
  1 til 2 kroketbaner  Kr. pr. time 9,00
  3 til 4 kroketbaner  Kr. pr. time 17,00
  Gymnastiksal  Kr. pr. time 17,00
  Tennisbane  Kr. pr. time 12,00
  Håndboldbane, 7- og 5- mandsbane  Kr. pr. time 9,00
  Omklædningsrum uden baner  Kr. pr. time 4,00
  Petanquebaner  Kr. pr. time 4,00
  Kunstgræsbane i vintersæsonen 1/11-31/3 + evt. lys  Kr. pr. time 157,00
  Lys 125 lux   Kr. pr. time 53,00
  Lys 250 lux  Kr. pr. time 81,00
  Enkeltudlån:    
  Mødelokaler  Kr. pr. dag 156,00
  Sale (<200 m2)  Kr. pr. dag 475,00
  Haller og sale (>200 m2)  Kr. pr. dag 792,00
  Overnatningsarrangementer (pr. overnatning/pr. person)  Kr. pr. person 23,00
  Enkeltstående bookninger af mødelokaler i indtil 4 timer for folkeoplysende foreninger er gratis.    
  Faste udlån:    
  Egne mødelokaler  Kr. pr. m2 68,00
  Egne mødelokaler i sekundærer rum  Kr. pr. m2 36,00
  Med egne mødelokaler menes lokale, som foreningen råder over hele året.    

   

  Antallet af rater pr. sæson angivet i parentes.

      Skoleår
  2022/2023
  Skoleår
  2023/2024
  Babymusik   Gratis Gratis
  Forældre-/barn-hold, værkstedshold mv. (9 rater) Kr. pr. mdr. 189,00 194,00
  Sammenspil, orkestre, kor, hørelære (9 rater).
  Dog gratis hvis man i forvejen er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning
  Kr. pr. mdr.  189,00 194,00
  Instrumentklasser, 2 år, prøv gratis instrument ect. Kr. pr. mdr.  189,00 194,00
  Musik & IT mv. (9 rater) Kr. pr. mdr. 189,00 194,00
  Begynderhold diverse instrumenter kr. pr. mdr. 189,00 194,00
  Sammenspil/kor over 25 år (8 rater) Kr. pr. mdr. 214,00 220,00
  Instrumental- og sangundervisning under 25 år (9 rater) Kr. pr. mdr. 418,00 430,00
  Instrumental- og sangundervisning under 25 år (8 rater) Kr. pr. mdr. 490,00 500,00
  Bifag, Fokuslinjen (tidligere Talentlinjen) (4 rater) Kr. pr. mdr. 278,00 285,00
  Seniorsangerne (5 rater) Kr. pr. mdr. 154,00 158,00
  De glade lunger (8 rater) Kr. pr. mdr. 154,00 158,00
  Kulturskolefag mv. (9 rater)
  Dog gratis hvis man i forvejen er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning
  Kr. pr. mdr. 225,00 230,00
  Leje af instrumenter (9 rater) Kr. pr. mdr. 64,00 65,00
         

   

  Rabat/Friplads: Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen gives der 25% rabat for det yngste barn eller billigste fag. Mulighed for indtægtsbestemt friplads.

  Rykkergebyr Kr. 250,00 
  Civilretslig krav pålægges et rykkergebyr på Kr. 100,00 
  Derudover tillægges 0,5% af det beløb der overstiger 3.000 kr. Beløbet rundes op til nærmeste kronebeløb der er deleligt med 10 (jfr. retsafgiftslovens §16 stk. 1 og §59)    
  Underretningsgebyr på krav med fortrinsret Kr. 450,00 

  Takster og vilkår for Herskabsstalden

  Lokaler kan lejes til alle formål, dog undtaget fester af privat karakter. 
  Ledelsen kan afvise arrangementer, der skønnes, ikke at passe ind i det samlede indtryk for Rønnebæksholm. Lokalerne udlejes/udlånes ikke uden opsyn af personale, og derfor udleveres der ikke nøgler.
  Alle drikkevarer leveres og købes gennem Rønnebæksholm.

  Alle nedenstående priser er ekskl. moms.

   

  Eksterne brugere:

  Lokaleleje, vognporten (stueplan) eller mødelokale 1 (1. sal) Kr. pr. time 1.000,00
  Lokaleleje (Vognporten og mødelokale 1) Kr. pr. time 1.780,00
  Klargøring/oprydning Kr. pr. dag 1.650,00
  Rådighedsgebyr/opsyn, hverdage indtil kl. 17.00 Kr. pr. time 365,00
  Rådighedsgebyr/opsyn, øvrig tid Kr. pr. time 615,00

   

  Ovenstående takster er inkl. adgang til inventar, teknik, køkkenservice og almindeligt forbrug af el, vand, varme og rengøring. Max. kapacitet er 130 personer.
  Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette.

   

  Interne brugere:

  Mindre møder   Gratis
  Klargøring/oprydning/rengøring Kr.  1.650,00
  Personaleassistance til forplejning m.m. hverdage indtil kl. 17.00 Kr. pr. time 365,00
  Personaleassistance øvrig tid Kr. pr. time 615,00

   

  Mulighed for tilkøb af adgang til udstilling i hovedbygningen mv. efter aftale

   

  Sponsoraftale:

  "VIP sponsorer" kan få stillet Herskabsstalden til rådighed i forhold til lokaleleje en dag årligt, og ved leje af Herskabsstalden derudover gives 25% rabat i lokalelejen. 
  "10.000 kr. sponsorer" kan leje Herskabsstalden og få 15% rabat i lokalelejen.

   

  Entre mv. til udstilling

  Almindelig entre Kr. pr. person 75,00
  Grupper - dog minimum 10 personer kr. pr. person 60,00
  Medlemmer af Venneforeningen Kr. pr. år 200,00
  Børn og unge under 18 år samt studerende   Gratis
  Grupper udenfor åbningstid   300 kr. + entre pr person
  Rundvisning   690,00
  Skoleklasser/skolebesøg i åbningstiden   Gratis
  Undervisningsforløb (udvalgte udstillinger)   Efter tilbud

  ____________________________________________________________________________________________

  Brug af mødelokaler

  (Drikkevarer leveres og købes gennem Rønnebæksholm)

  Eksterne brugere

  Leje af mødelokale, mandag-fredag kl. 9-16 Kr. pr. time 280,00
  Leje af mødelokale øvrig tid Kr. pr. time 490,00
  Personale assistance til forplejning, oprydning m.m. 9-16 Kr. pr. time 365,00
  Personale assistance til forplejning, oprydning m.m. efter kl. 16 Kr. pr. time 615,00

   

  Interne brugere

  Lån af mødelokale, mandag til fredag kl. 9-16 Kr. pr. time Gratis
  Personale assistance til forplejning, oprydning m.m. 9-16 Kr. pr. time 365,00
  Personale assistance til forplejning, oprydning m.m. efter kl. 16 Kr. pr. time 615,00

   


   By- og Kommunekort - info kort med vejregister

  Kr. pr. stk. 28,50

  Bekæmpelse af rotter

  0,074 promille af ejendomsværdi

  Taksten reguleres hvert år den 1. januar på grundlaget af nettoprisindekset for september året før

  Faste handelspladser indre by - grundtakst Kr. pr. år 13.755,41
  Faste pladser på Axeltorv Kr. pr. år 8.023,70
  Løse pladser på Axeltorv Kr. pr. gang 168,00
  Plads for salg af smykker mv. Kr. pr. år 8.023,70
  Pølse- og kaffevogn (pladsafhængig afgift 1) Kr. pr. år 4.249,41
  Pølse- og kaffevogn (pladsafhængig afgift 2) Kr. pr. år 8.497,66
  Pølse- og kaffevogn (pladsafhængig afgift 3) Kr. pr. år 12.748,24
       
  Stadepladsen på Stejlepladsen på Enø:    
  - perioden april - september Kr. pr. år 16.837,03
  - perioden oktober til marts Kr. pr. år 5.612,34
   Leje af fodboldbane  Kr. pr. time 224,00
   Leje af håndboldbane eller tennisbane  Kr. pr. time 122,00
   Leje af atletikbane  Kr. pr. time 176,00
   Leje af fodbold-, håndbold- og atletikbane  Kr. pr. time 180,00
   Kunstgræsbane hele året  Kr. pr. time 857,00
   Lys 125 lux  Kr. pr. time 53,00
   Lys 250 lux  Kr. pr. time 81,00

   

  Elevbetaling pr. linje Kr. pr. måned 460,00

   

  Ved opstart på 2 linjer, gives der 200 kr. i rabat pr. måned.

  Der betales ikke for de to måneder i sommerferien.

  Næstved Kommune har tidligere besluttet at følge de vejledende maksimale takster på tandplejen.
  De maksimale takster er udmeldt fra Sundhedsministeriet ultimo 2022.

  Omsorgstandlægen Pr. år 570,00
  Specialtandlægen Pr. år 2.130,00

   

  Mindstegebyr for behandling af vandløbssager. Taksterne reguleres pr. 1. januar pga. nettoprisindekset pr. oktober året før.


  § 21 - Behandling af sager efter kap. 2 og 3 (2 % af anlægssum)

  Kr.  7.449,37

   

  Ældreområdet

  Kørsel til dagcenter (både ud og hjem) Kr. pr. gang 80,00 (130,00 pr 1/11 2023)
  Natophold (bl.a. dækning af udgifter til vask af linned Kr. pr. nat/døgn 42,00
  Forplejning og natophold Kr. pr. nat/døgn 130,00
  Gæstestuer (midlertidig ophold) Kr. pr. døgn 154,00

   

  Servicepakker (udvalgte plejeområder)

  Vask/leje af sendelinned Kr. pr. mdr. 377,00
  Vask af personligt tøj Kr. pr. mdr. 229,00
  Rengøringsartikler Kr. pr. mdr. 91,00

   

  Handicapområdet

  Marskvej - §110 forsorgshjem

  Værelse Kr. pr. døgn 101,00
  Kost Kr. pr. døgn

  93,00

  Værelse, unge Kr. pr. døgn 78,00

   

  Kostområdet

  Pensionisters betaling for madservice

  Hovedret og biret Kr. pr. stk. 65,00
  Hovedret 1) Kr. pr. stk. 59,00
  Frokostpakke 2) Kr. pr. stk. 33,50

   

  Ydelser på plejehjemmene

  Morgenmad Kr. pr. modul 30,00
  Middagsmad Kr. pr. modul 69,00
  Middagsmad minus biret Kr. pr. modul 63,50
  Aftensmad Kr. pr. modul 35,50
  Forplejning i alt 1) Kr. pr. mdr. 3.985,00
  Forplejning i alt minus biret Kr. pr. mdr. 3.985,00

  I modulerne på plejehjemmene er indeholdt mellemmåltider.

  1) Beløb reguleres en gang årligt jf. lov om satsreguleringsprocent. I lighed med tidligere år, opkræver Næstved Kommune den maksimalt takst for forplejningspakke og hovedret madservice.

  Priser for 2023, vedrørende de lovmæssige lofter, er indhentet via Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside ultimo 2022.

  2) Oprindeligt de direkte omkostninger prisfremskrevet.