Kultur- og Demokratiudvalgets budgetblog 2021

Læs og kommenter på Kultur- og Demokratiudvalgets arbejde med budget 2021

01. maj 2020

Indhold

  Herunder er det muligt at læse om Kultur- og Demokratiudvalgets arbejde med budget 2021.
  Det er også her, du kan kommentere eller komme med gode forslag til det kommende budget. Materialet publiceres løbende, når budget 2021 er behandlet på udvalgsmøderne.
  Se mødekalenderen her
  Kultur- og Demokratiudvalgets medlemmer og opgaver

  Materiale fra budgetbehandlingen i Kultur- og Demokratiudvalget:
  Behandling af budget 2021 den 4. maj 2020 - sag 34
  Behandling af budget 2021 den 2. juni 2020 - sag 46

  Skriv din kommentar i boksen herunder.
  Bemærk, kommentarer først vises på siden, når det er godkendt af en redaktør.

  Skriv kommentar

  Kommentarer

  Aktivitetspark
  Denne ansøgning, har i fået de sidste mange år, men vi kæmpe videre.
  Aktivitetspark i Toksværd.
  Vi søger tilskud optil 1.9 mio. kr.
  Vi er 14 foreninger der er gået sammen om denne aktivitetspark.
  Holmegårdskolen afd. Holme Olstrup og Toksværd - Toksværd hallen - Impocurl Fitness - LUC Ungdomsklub - Næstved Bordtennis – Toksværd Badminton - Holme Olstrup Tennisklub - Toksværd Olstrup Fodbold - Lundebakke Gymnastik Forening – Fed Fritid – Gødstrup Bylaug – Ravnstrup Bylaug – Idrættens venner og Lokalrådet Toksværd og Holme Olstrup
  Vi vil gerne skabe bedre rammer og liv til vores lokalområde til gavn for alle store som små.
  Vi har lyst til, at gøre noget for andre og samtidig bevare vores tilknytning til vores dejlige lokalområde. Vi ønsker at skabe muligheder for de unge til at blive, og for de ældre at være endnu mere sammen med naboen.
  Derfor går vi sammen om dette projekt:
  Shelter med bålplads – 8-mands kunstgræsbane – Petanque baner – Udendørs fitness/parkour bane – udendørs bordtennisbord – Tennis.
  Aktiviteterne placeres ved Toksværd klubhus, altså ét samlet sted, for at styrke det sociale samvær, og for at skabe et sted de unge kan mødes. Grusbanen, som ligger i et parcelhuskvarter, har skolen og hallen som nærmeste naboer, er ideelt fysisk grundlag med en plan og stabil grund, så udgifter til entreprenør-arbejdet holdes nede. Hallen er allerede et fælles samlingspunkt for vores 2 byer, og børnehaven ligger tæt på.
  For at vores aktivitetspark skal blive til noget har vi brug, har vi brug for kommunens opbakning.
  Aktivitetsparken vil gavne foreningerne – skolen - turister og alle private.

  Kenneth Sørensen
  2020-06-30
  Klublokale i forbindelse med hallen
  Holmegaard Glasværks Boldklub ansøger om 250.000,- til udvigelse af eksisterende lokale i Holmegaard hallen

  Vi er 420 medlemmer og over 50 frivillige som pt har 24 kvm, og vi kan ikke lave sociale events indendørs på så få kvm.

  Fodbold er en sport hvor det sociale er super vigtigt både for inklusion - fastholdelse samt omdrejningspunkt for events så som vores fodboldskole - pige raket - micro fodboldskole som næsten er umulige at afholde.

  Hallen vil se på etablering af to nye omklædningsrum som i forbindelse med de 51 kvm udbygning ( tegninger kan sendes ) af klubhuset vil kunne få et samlet areal på 75 kvm med udsigt ud over vores nye kunstgræs bane og med træ terrasse på tag vil give et samlings punkt for klubben.

  Vi har 300.000,- selv og skaffer selv yderligere 100.000,- , så med støtte fra kommunen og håb om kommunen ville være bygherre kan vi rejse de 650.000,-

  Vh
  Christian Andersen
  HGB Formand
  2020-06-30
  Ansøgning om tilskud/medfinansiering til Fuglebjerg Multipark
  Ansøgning til Kultur og Demokratiudvalget

  Ansøgning om tilskud/medfinansiering til etableringen af en ny multipark i centrum af Fuglebjerg.
  Formålet med multiparken er at skabe et multifunktionelt mødested for hele Fuglebjerg og omegn, hvor man kan mødes på tværs af alle aldersgrupper om fælles aktiviteter, kultur og leg.

  Der har længe været stort behov for et samlingssted -uden tidsbestilling- hvor borgere kan samles og være sociale, og skabe nye relationer til hinanden.

  Fuglebjerg er over en lang årrække slumret dybere og dybere ned i sit vinterhi, med nedrullede gardiner og hække der har vokset sig højere og højere. Men vi har endelig fået vækket den “sovende bjørn”, og lysten hos borgerne til at komme hinanden mere ved. Nu mangler vi bare et sted hvor det kan føres ud i livet.

  Projektet kort fortalt.

  Foreningen Fuglebjerg Multipark og Landsbyklyngen “Landet mellem byerne” er gået sammen om at realisere en multipark i Fuglebjerg. Multiparken er et resultat af en mangeårig process med involvering af en lang række instanser. Heriblandt kommunen, borgerne, foreningerne, lokalråd, bylaug, ældrecenter, pensionist foreningen, skoler/ institutioner, dagplejere, klubber, de unge på gaden og mange andre.
  I 2019 modtog vi fondsmidler til at udarbejde en detaljeret projektplan og skitse over multiparken. Skitsen indeholder desuden en samlet vision for hele området og koordineres med Fuglebjerghallen og Fuglebjerg Idrætsforening.
Styregruppen er nu i samarbejde med borgergruppen, kommunen, arkitekter og rådgivere, nået frem til det endelige resultat.

  Funktionalitet
  Indholdet i multiparken er designet multifunktionelt, så aktiviteterne kan tilpasses flest mulige brugere. Multiparken kommer bla. til at indeholde; Overdækket og vendbar amfiscene til musik, storskærm og andre fremvisninger. Sansehave, bypark, legepladser, rulleområde, cykelbane, bytorv til markeder, hæng-ud sted til de unge mm.

  Borgerinvolvering
  Den vigtigste præmis for projektet er, at borgerne føler at det er deres park, og det er deres medindflydelse og ejerskabsfølelse der driver aktiviteterne i parken.
  Den seneste årrække er der lavet en bred række af borgerhøringer, workshops, informations-arrangementer, spørgeskemaer mm. som alle har peget i retning af en multipark. Et positivt udfald er Flying Youth (sammenslutning af unge), som er aktivt engageret i multiparken, og har fået et tilhørsforhold til projektet.

  Finansieringsplan
  Planen er at finanseringen hovedsageligt skal løftes af private fonde og medfinansiering fra kommunen. Multiparken har fået stillet udsigt om et tilsagn på 4.5 mio. kr fra Realdania og LOA, såfremt vi er i stand til at rejse resten af finanseringen andre steder.
  Herudover er der indgået en aftale med arkitektfirmaet Grønborg & Møller, om hjælp til at rejse yderligere nødvendige fondsmidler.

  Økonomisk overslag

  Realdania og LOA 4.500.000 kr

  Nordea-fonden 1.000.000 kr

  Kultur og Demokratiudvalget 3.500.000 kr

  Andre fonde 1.200.000 kr

  Øvrig kommunal medfinansering 1.800.000 kr

  -Legepladspulje
  -Offentlige stier
  -Begrønningsprojekt

  Samlet anlægssum 12.000.000 kr

  15% til uforudsete udgifter, samt 15% til projektering er inkluderet i overslaget.

  Drift og vedligeholdelse
  Vej og Park har estimeret at de årlige driftomkostninger løber op imod 200.000 kr. På nuværende tidspunkt er der allerede afsat 25.000 kr årligt til drift af området.

  Udover den kommunale drift, skal dele af vedligeholdelsen foregå ved aktiv deltagelse af lokale foreninger, skolen og andre frivillige. Multiparken er designet efter anvisninger fra Park og Vej, så driften kan foregå optimalt.

  Driftsudgifter
  Årlige driftsomkostninger 200.000 kr

  Nuværende årlige driftsomkostninger 25.000 kr

  Ejerskab og daglig drift
  Næstved Kommune bliver ejer af projektet, da de ejer grunden. Den daglige drift skal varetages af styregruppen, borgergrupperne og Landsbyklyngen, igennem foreningen Fuglebjerg Multipark.

  Udover denne skrivelse, har vi også sendt en samlet visuel projektbeskrivelse til administrationen.

  Med venlig hilsen

  Styregruppen for Fuglebjerg Multipark
  2020-06-26
  Etablering af skøjtehal i Næstved - projektforslag og økonomi
  Vedlagt ( www.anders-gjesing.dk/ishockey/projekt4700.pdf ) følger konkret projekt og økonomiberegninger for etablering af en skøjtehal i Næstved.

  Den økonomiske model bygger på, at etableringsomkostningerne kan finansieres af de første 15 års driftsindtægter. Således bliver hallen "gratis" at etablere.
  Der følger en årlig driftsomkostning på ca. 2 mio. kr. (driftspersonale samt el, vand, varme).
  Skøjtehallen foreslås placeret ved siden af den nye svømmehal på Stenlængegårdsvej, således at der kan opnås synergier (evx. fælles billetsalg, overskudsvarme kan benyttes til opvarmning af svømmehal samt overlap i driftspersonale).
  Den foreslåede model er en gennemprøvet teknologi og kan således bygges inden for en meget kort tidshorisont (3-4 måneder fra første spadestik).
  Modellen giver også gode muligheder for senere udbygning eller (hvis det utænkelige skulle ske, at der ikke dannes grobund for levedygtig foreningsdrift) for benyttelse til andre formål (ex. streethal, basketball m.v.).

  Anders Frederik Gjesing
  2020-06-25

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)