Gå til hovedindhold

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetblog 2023

Læs og kommenter på Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde med budget 2023

Indhold

  Herunder er det muligt at læse om Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde med budget 2023.
  Det er også her, du kan kommentere eller komme med gode forslag til det kommende budget. Materialet publiceres løbende, når budget 2023 er behandlet på udvalgsmøderne.
  Se mødekalenderen her
  Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer og opgaver

  Materiale fra budgetbehandlingen i Kultur- og Idrætsudvalget:
  Behandling af budget 2023 - Kultur- og idrætsudvalgets møde den 8. juni 2023

  Skriv din kommentar i boksen herunder. Dit navn og e-mail bliver ikke vist på siden.
  Marker med ✔ i boksen, inden du trykker send - på den måde ved vi, du ikke er en robot.
  OBS: Kommentarer først vises på siden, når det er godkendt af en redaktør.

  Der må ikke oplyses private mailadresser og telefonnumre i høringssvaret. Vælger du alligevel at skrive disse oplysninger, er du indforstået med, at det er efter eget valg og at data ikke sløres jf. GDPR reglerne.

  Kommentarer

  Musik over Præstø Fjord vil gerne takke for den gode støtte vi får fra Næstved Kommune. Foreningen har stor succes med at tiltrække unge, både fra lokalområdet og fra andre nordiske lande samt enkelte fra Amerika, resten af Europa Australien og New Zeeland. Unge kan ikke give en indtjening, der kan tilgodese udgifterne. Især fordi vi har et mål med at engagere de unge i selv at spille, danse og synge og de derfor har et moderat alkoholforbrug, hvilket tilgodeser vores vision om at skabe fællesskab omkring musik og dans. Vi søger derfor Kultur og idrætsudvalget om forhøjelse af vores tilskud fra 72.000 til 120.000 kr. De unge tiltrækkes af kurser der afholdes op til festivalen, samt det gode fællesskab, der tilbydes. Forældre i lokalområdet har fundet ud af at her er det trygt at sende sine unge på festival. Der deltager ca 800 folk dagligt på festivalen. Det frivillige engagement er stort i alle aldersgrupper. Der er ca 110 frivillige under festivalen som arbejder ca 1600 timer. Derudover sættes festivalen op of tages ned af frivillige. Samarbejdet nationalt og internationalt samler mange interessenter på festivalen, som er det største folkemusikalske vindue ud mod verden her i Danmark. Professionel musik af høj kvalitet spiller fra 3 scener. Se www. M0PF

  2022-09-16
  I de seneste år er udgifterne til Næstved sportscollege steget.

  Derfor ønsker Næstved sportscollege at søge om forhøjelse af tilskuddet, således at det faste tilskud bliver forhøjet fra kr. 150.000,- til kr. 165.000,-tilskuddet går til dækning af faste lønninger

  Sportscollege søger samtidig et tilskud pr. atlet på kr. 200,- pr. måned i 10 måneder (pr. skole år max. Kr. 2000,-) til dækning af udgifter til klubtrænere, leje af hal og bane, forplejning samt løbende arrangementer (foredrag om kost, planlægning, fysiologi og lignende, der er relevante i forbindelse med de forskellige sportsgrene der er repræsenteret i sportscollege).

  Formålet med ansøgningen er at kunne tilbyde flere træningssekvenser i de specifikke sportsgrene, så teknisk- og fysisk-træning kan trænes på sportscollege i flere sportsgrene, samtidig med at vi kan tilbyde flere elitesportsudøvere på team-Danmark niveau, at kunne deltage på Næstved Sportscollege.


  Med venlig hilsen

  Koordinator Næstved sportscollege
  Peter Ditlevsen
  Tlf. 42421223
  info@naestvedsportscollege.dk
  2022-06-08 15:11:27
  1) Nye borde og stole - nuværende er slidte - beløbet er beregnet til ca. - 110.000,- incl. moms.
  2) Optimering af mikser/lydalæg - tilbud fra leverandør foreligger - ca - 35.625,- incl.moms.
  3) Yderligere depot plads - mindre udhus m.v. - Anslået beløb - ca - 60.000,- incl. moms.
  4) Renovering af stråtag incl. træværk under ovenlysvinduere - ca. - 125.000, -incl. moms
  5) Total 330.625,- incl moms.

  2022-05-31 15:08:00
  Efter 30 år i Næstved midtby er Grafisk Værksted Næstved flyttet ud på Holmegaard Værk og deltager derved i et nyt kulturkompleks med mange nye samarbejdsmuligheder.

  Vi vil i en periode på 10 år videreudvikle vores forening med, børn og unge tiltag, artist-in-residency program, samt fastholde det unikke værksted for vores medlemmer og etablere et læringsmiljø, der rækker ud i komplekset Holmegaard Værk og i kulturregionens kommuner -

  og med udgangspunkt i et eller flere af følgende fælles temaer eller ståsteder:


  · Fokus på formidling og bæredygtighed i projekter med børn og unge.
  · Demokrati og demokratisk læring.
  · Mentor- og mesterlæreprogrammer.
  · Aktivt arbejde med dokumentation af kunstneriske eksperimenter.
  · Kunsthåndværket, eksperimentet og den materialenære grundforskning.
  · Det stedspecifikke med fokus på de små lokalmiljøer.
  · Børn og unges møde med professionelle kunstnere og grafikken.


  Holmegaard Værk repræsenterer en lang kunsthåndværker tradition og virksomhedens rygrad var bygget på videreførelsen af viden fra mester til lærling generationer imellem. Glasværket var i sig selv en lille by, hvor man kunne opnå viden fra de ældre generationer.

  Grafisk Værksted Næstved er på samme måde opbygget af læring mellem medlemmer, og værkstedet danner en bro mellem generationer af kunstnere og deres forskellige tilgange til de grafiske teknikker.

  I takt med at værkstedet er flyttet til den nye og større lokation og i takt med de nye tiltag vi som frivillig og kunstnerdrevet forening gennemfører, har vi brug for økonomisk støtte, for at kunne bevare vores unikke fristed for vores medlemmer og besøgende AiR-kunstnere, samt at bringe grafikken ud i nye sammenhænge og læringsrum.

  Vi har de senere år opbygget et godt samarbejde med Holmegaard Værk igennem glas og grafik residencies, med Rønnebæksholm igennem børn og unge projekter med fokus på bæredygtighed, inklusion og demokrati. Her arbejder vi også konkret med udvikling af trykfarver i samarbejde med Pigmenthaven. Vi har etableret et samarbejde med Talentskolen, hvor vi afslutter de planlagte læringsforløb med en udstillinger i det nyetablerede projektrum.

  Foreningen er drevet af en frivillig bestyrelse, samt en enkelt deltidsansat. Dertil er der i 2022 tilknyttet en projektmedarbejder, som ansøger om eksterne midler og gennemfører børn og unge / AiR projekter på den baggrund. Vi ansøger om tilskud til at videreføre vores aktiviteter og opretholde vores formidling igennem workshops (både i værkstedet og ude i kommunerne), udstillinger og foredrag.

  Vi ansøger om: (ikke kostpris, men anslået ekstraudgifter, over en periode på 10 år)

  1.200.000. kr.

  Budget kan eftersendes.

  www.grafisk-kunst.dk

  Mvh. Sarah Bodil Tierney (Næstformand og ansvarlig for børn og unge aktiviteter, samt AiR-program i 2022)

  2022-05-09 12:06:36

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)