Gå til hovedindhold

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetblog 2023

Læs og kommenter på Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde med budget 2023

Indhold

  Herunder er det muligt at læse om Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde med budget 2023.
  Det er også her, du kan kommentere eller komme med gode forslag til det kommende budget. Materialet publiceres løbende, når budget 2023 er behandlet på udvalgsmøderne.
  Se mødekalenderen her
  Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer og opgaver

  Materiale fra budgetbehandlingen i Kultur- og Idrætsudvalget:
  Materiale bliver tilgængeligt så snart budget 2023 er behandlet på udvalgsmøde.

  Skriv din kommentar i boksen herunder. Dit navn og e-mail bliver ikke vist på siden.
  Marker med ✔ i boksen, inden du trykker send - på den måde ved vi, du ikke er en robot.
  OBS: Kommentarer først vises på siden, når det er godkendt af en redaktør.

  Der må ikke oplyses private mailadresser og telefonnumre i høringssvaret. Vælger du alligevel at skrive disse oplysninger, er du indforstået med, at det er efter eget valg og at data ikke sløres jf. GDPR reglerne.

  Kommentarer

  1) Nye borde og stole - nuværende er slidte - beløbet er beregnet til ca. - 110.000,- incl. moms.
  2) Optimering af mikser/lydalæg - tilbud fra leverandør foreligger - ca - 35.625,- incl.moms.
  3) Yderligere depot plads - mindre udhus m.v. - Anslået beløb - ca - 60.000,- incl. moms.
  4) Renovering af stråtag incl. træværk under ovenlysvinduere - ca. - 125.000, -incl. moms
  5) Total 330.625,- incl moms.

  2022-05-31 15:08:00
  Efter 30 år i Næstved midtby er Grafisk Værksted Næstved flyttet ud på Holmegaard Værk og deltager derved i et nyt kulturkompleks med mange nye samarbejdsmuligheder.

  Vi vil i en periode på 10 år videreudvikle vores forening med, børn og unge tiltag, artist-in-residency program, samt fastholde det unikke værksted for vores medlemmer og etablere et læringsmiljø, der rækker ud i komplekset Holmegaard Værk og i kulturregionens kommuner -

  og med udgangspunkt i et eller flere af følgende fælles temaer eller ståsteder:


  · Fokus på formidling og bæredygtighed i projekter med børn og unge.
  · Demokrati og demokratisk læring.
  · Mentor- og mesterlæreprogrammer.
  · Aktivt arbejde med dokumentation af kunstneriske eksperimenter.
  · Kunsthåndværket, eksperimentet og den materialenære grundforskning.
  · Det stedspecifikke med fokus på de små lokalmiljøer.
  · Børn og unges møde med professionelle kunstnere og grafikken.


  Holmegaard Værk repræsenterer en lang kunsthåndværker tradition og virksomhedens rygrad var bygget på videreførelsen af viden fra mester til lærling generationer imellem. Glasværket var i sig selv en lille by, hvor man kunne opnå viden fra de ældre generationer.

  Grafisk Værksted Næstved er på samme måde opbygget af læring mellem medlemmer, og værkstedet danner en bro mellem generationer af kunstnere og deres forskellige tilgange til de grafiske teknikker.

  I takt med at værkstedet er flyttet til den nye og større lokation og i takt med de nye tiltag vi som frivillig og kunstnerdrevet forening gennemfører, har vi brug for økonomisk støtte, for at kunne bevare vores unikke fristed for vores medlemmer og besøgende AiR-kunstnere, samt at bringe grafikken ud i nye sammenhænge og læringsrum.

  Vi har de senere år opbygget et godt samarbejde med Holmegaard Værk igennem glas og grafik residencies, med Rønnebæksholm igennem børn og unge projekter med fokus på bæredygtighed, inklusion og demokrati. Her arbejder vi også konkret med udvikling af trykfarver i samarbejde med Pigmenthaven. Vi har etableret et samarbejde med Talentskolen, hvor vi afslutter de planlagte læringsforløb med en udstillinger i det nyetablerede projektrum.

  Foreningen er drevet af en frivillig bestyrelse, samt en enkelt deltidsansat. Dertil er der i 2022 tilknyttet en projektmedarbejder, som ansøger om eksterne midler og gennemfører børn og unge / AiR projekter på den baggrund. Vi ansøger om tilskud til at videreføre vores aktiviteter og opretholde vores formidling igennem workshops (både i værkstedet og ude i kommunerne), udstillinger og foredrag.

  Vi ansøger om: (ikke kostpris, men anslået ekstraudgifter, over en periode på 10 år)

  1.200.000. kr.

  Budget kan eftersendes.

  www.grafisk-kunst.dk

  Mvh. Sarah Bodil Tierney (Næstformand og ansvarlig for børn og unge aktiviteter, samt AiR-program i 2022)

  2022-05-09 12:06:36

  Næstved Idrætsforening (bestående af badminton, basket, fodbold, gymnastik, håndbold og rulleskøjter (+ svømning)) og Team FOG Næstved vil gerne søge om en opgradering af faciliteterne i Hal 1 (i Arena Næstved).  Hal 1 anvendes af virkelig mange brugere, herunder afdelingerne i Næstved Idrætsforening, Team FOG Næstved samt mange andre brugere til sport og kultur. Team FOG Næstved bruger i dag Hal 1 som hjemmebane for deres kampe i Basketligaen efter at de ikke længere spiller i Arenaen.

  Næstved Idrætsforening og Team FOG Næstved har selv medvirket til en forbedring af Hal 1. Næstved Idrætsforening gennem istandsættelse af lounge i den ”gamle restauration” og Team FOG Næstved gennem maling af Hal 1, køb af skærme, lysshow mv. Dette har været nødvendigt for at Hal 1 kunne anvendes til kampafvikling i Basketligaen. Arena Næstved har investeret i maling af basketgulv (via tilskud fra Næstved Kommune) samt nye scoretavler.

  I forlængelse af dette ser Næstved Idrætsforening og Team FOG Næstved meget gerne at der investeres i forbedrede rammer i Hal 1, så den bliver tidssvarende og opdateret til fremtiden. De foreslåede forbedringer vil komme alle brugere i Hal 1 til gavn og der vil således være utrolig mange brugere og borgere (tilskuere) som vil få gavn af et løft af Hal 1.

  Nedenstående er lavet i prioriteret rækkefølge.

  Vi søger om:

  • Nye opdaterede stole (prioritet 1)
  • Nye indgangspartier (prioritet 2)
  • Storskærme (prioritet 3)
  • Forbedrede toiletfaciliteter (prioritet 4)  Opdaterede stole:

  Der er tale om udskiftning af de gamle røde plastik stole (som man sidder virkelig dårligt i og hvor flere af dem ikke er på forventet niveau).

  Den samlede ansøgning vedr. forbedringer af stolene består i to dele:

  1: En udskiftning af de eksisterende røde plastik stole med opdaterede/moderne stole med polster på sæderne samt fjernelse af stole hvorfra man ikke kan se banen. For stolene i hjørnerne skal disse kunne drejes, så de kan anvendes af tilskuere på en god måde. I dag fungerer dette ikke hensigtsmæssigt.

  2: Investering i 320 sorte stole som er moderne og tidssvarende til events/kampafvikling i forbindelse med Team FOG Næstveds hjemmekampe. Disse stole vil samtidig kunne anvendes af Næstved Idrætsforening og Arena Næstved til andre arrangementer fx større håndboldstævner eller gymnastikopvisninger.

  Nye indgangspartier

  I forbindelse med at det tidligere adgangsparti med foye, toiletfaciliteter og salg til publikum blev nedlagt til fordel for fitnesscenter, må det konstateres, at adgangsforholdene til Hal 1 ikke er tilsvarende, også selvom Arena Næstved har lavet en flot istandsættelse af området mellem Hal 1 og Hal 2.

  Næstved Idrætsforening og Team FOG Næstved er enige i at de nuværende adgangsforhold er for dårlige ved kampe. Til håndboldkampe træder man praktisk talt direkte ind på banen og til Team FOG Næstveds kampe er det heller ikke optimalt. Bedre adgangsforhold vil komme alle brugerne til gavn både bredde- og elitesporten samt byens borgere når de går til sport.

  Storskærme:
  Der søges om tilskud til at der kan indkøbes 2 storskærme i Hal 1 (en i hver side). Storskærmene kan anvendes af alle brugerne når der f.eks. er kampe eller træninger. Det kan være til promovering af sporten, til klubbernes sponsorer, til træningsinstruktioner mv.

  Estimeret omkostning: Ca. 200.000 kr. + moms


  Forbedrede toiletfaciliteter

  I samme ombæring som investering i nye indgangspartier er der ligeledes behov for at der blive investeret i forbedrede toiletforhold for brugerne. Da man udlejede den tidligere foye ”forsvandt” de gode toiletfaciliteter også. Baggrunden dengang var at alle kampe med tilskuere skulle afvikles i Arenaen, men dette er jo ikke længere planen. Der er derfor behov for etablering af toiletfaciliteter til publikum. For nuværende er der to toiletter til ca. 800 tilskuere til f.eks. en håndbold eller basketballkamp.
  På vegne af Næstved Idrætsforening


  Sebastian Franck
  Formand

  På vegne af Team Fog Næstved


  Andreas Larsen
  Direktør

  2022-04-28 14:17:28
  Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Vedr.: Anlæg – Blok 23.

  Anlægsønske:
  Udvikling og ombygning af Fladså Hallens faciliteter – Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved.

  Anlægsprojektet:
  Opførelse af bygning med omklædnings- og baderum, depot samt mødelokale til samtlige Fladså Hallen brugere.

  Anlægsprojektets baggrund og mål:
  Den 28. juli 2017, har Fladså Hallens bestyrelse lagt en ansøgning på Kulturudvalgets budgetblok angående udvikling og udbygning af den selvejende institution Fladså Hallen i Mogenstrup.
  I Fladså Hallens ansøgning på budgetblokken er der blandt andet prioriteret opførelse af omklædningsrum til gavn for Hallens brugere.

  Dette anlægsønske tages ud af det samlede projekt, og prioriteres hermed særskilt.

  Prisen er anslået i nutidspriser til ca. 7.500.000 kr. i håndværkerudgift.
  Bygning på 300 m² x ca. kr. 25.000,- pr. m².

  Da projektet forventes at skulle udbydes i henhold til gældende regler i Tilbudsloven vil det kræve rådgiverhjælp for udarbejdelse af projekt- og udbudsbeskrivelse, myndighedsprojekt, afholdelse af licitation samt nødvendig byggeledelse. En yderligere omkostning på ca. 150.000 kr.

  Omklædningsrummene skal benyttes af samtlige medlemmer og brugere af Fladså Hallen, og således være tilgængelig på Hallens bookingportal til ethvert formål foreningerne måtte ønske at benytte bygningen.

  Endelig vil Fladså Skolens elever kunne benytte disse omklædningsrum i forbindelse med udendørs idræt i skoletiden. Der vil således være en udnyttelse af faciliteterne/tilbygningen dagligt fra kl. 8.00 – 22.00 året rundt, også i de perioder, hvor Fladså Hallen har ferielukket.

  Tidsplan for anlægsprojektet:
  Over en 6-8 måneders anlægsperiode i år 2023/2024.

  Afledte driftsudgifter:
  Fladså Hallen er en selvejende institution som forestår egen drift.

  Udviklingsmål for anlægsønske:
  I Fladså Hallens samlede anlægsønske til budgetblokken den 28.07.2017, er nærværende projekt et delmål. Da det økonomisk set ikke er muligt at udføre det komplette ”Udviklingsprojekt for Fladså Hallen” pt., har Fladså Hallens bestyrelse valgt at prioritere delmål.

  Et delmål i den samlede udviklingsplan er allerede gennemført, da Næstved Kommune i samarbejde med fodboldklubben FK Sydsjælland 05 i sommeren 2018 kunne fejre indvielsen af Kunstgræsbanen ved Fladså Hallen.

  Med et i forvejen stort pres på de 4 omklædningsrum som Fladså Hallen i dag har til rådighed for såvel Hallens indendørs- som udendørs brugere, er opførelse af yderligere 4 omklædningsrum blevet en absolut nødvendighed.

  Ligeledes benytter Fladså Skolen Kunstgræsbanen hele året til undervisning og frikvarterer samtidig med, at der ligeledes er undervisning i selve idrætshallen, hvilket kræver yderligere omklædnings- og badefaciliteter, da dette overlapper med det store antal medlemmer især gymnastikken har i senioridrætten i Fladså Hallen i formiddags- og de tidlige eftermiddagstimer.

  Fladså Hallen og de omkringliggende arealer, er et af Næstved Kommunes tilbud til borgere, til idræts- og foreningslivet, samtidig med, at den skal rumme alle Fladsåskolens indendørs og udendørs idrætsfaciliteter.

  Fladså Hallen blev bygget for mere end 40 år siden og er løbende, med stort engagement fra Næstved Kommunes Byråd vedligeholdt og renoveret.

  Men henset til en betydelig befolkningstilvækst i området efter blandt andet udstykning af Brinken og Stejlehøjen, og fremtidige udstykning i området som er vedtaget i Næstved Kommune, kan Fladså Hallen ikke længere fysisk leve op til brugernes efterspørgsel.

  Fladså Hallen regnes i dag med i Næstved Kommunes tilbud til foreninger og borgere, og er et stort aktiv for flere brugergrupper, ikke kun fra nærområdet, men også fra hele Næstved Kommune.

  Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved, ansøger derfor Kultur- og Idrætsudvalget om at støtte projektet med 7.500.000,- kroner til opførelse af af bygning med omklædnings- og baderum samt mødelokale for samtlige Fladså Hallens brugere.

  Den Selvejende Institution Fladså Hallen v/bestyrelsen / www.fladsåhallen.dk

  2022-04-27 18:45:39

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)