Skip to main content

Takster 2020

Takster for 2020

Indhold

  På denne side har Center for Koncernservice samlet 2020 takster.

  Affaldshåndtering

  Alle takster er ekskl. moms
  Takster på øvrige ordninger og tilvalg fremgår af særskilt takstblad
  Grundgebyr:
  Enfamiliehuse m.m.Kr. pr. år555,56
  EtageboligerKr. pr. år388,89
  SommerhuseKr. pr. år333,33
  Genbrugspladser:
  Enfamiliehuse m.m.Kr. pr. år924,61
  EtageboligerKr. pr. år647,22
  SommerhuseKr. pr. år554,76
  Husholdninger:
  110 ltr. sæk, ugetømningKr. pr. år1.372,66
  180 ltr. container, 14, dages tømningKr. pr. år673,01
  240 ltr. container, 14 dages tømningKr. pr. år731,27
  Sommerhuse:
  110 ltr. sæk, 32 tømningerKr. pr. år964,96
  Storskrald:
  (Gælder ikke etageboliger)Kr. pr. år113,19
  Tilvalg:
  Haveaffald (8 afhentninger)Kr. pr. år280,75
  Ekstrasække5 stk.156,67

  Betalt parkering

  Betalt parkering (momsfri fra 2007)pr. 1 time10,00

  Bibliotekstakster

  Leje af lokaler på Næstved Bibliotek:
  Bibliotekssalen. grundtakstPr. dag2.760,00
  ForeningerPr. dag270,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Pr. dag270,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Pr. dagGratis
  Møderum 1-3Pr. dag920,00
  ForeningerPr. dag80,00
  Oplysningsforbund (Over 4 timer)Pr. dag80,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Pr. dagGratis
  Afbookningsgebyr: Ved afbookning senere end 30 dage før samt ved manglende anvendelse af lokalet 270,00
  Teknisk assistance hverdag inden kl. 17.00Pr. time345,00
  Teknisk assistance øvrig tidPr. time575,00
  (Ved alle møder skal der minimum betales for 1 times assistance)

  Gebyr ("bøder) ved overskridelse af indleveringsfristen med 
  1-10 dage, børn (0-17 år)Pr. lån0,00
  1-10 dage, voksnePr. lån20,00
  11-30 dage, børn (0-17 år)Pr. lån50,00
  11-30 dage, voksnePr. lån100,00
  Efter 31 dage, børn (0-17 år)Pr. lån120,00
  Efter 31 dage, voksnePr. lån230,00

  Gebyret betales for materialer, der er lånt samtidig, som har samme lånefrist, og som afleveres samlet.  Der udsendes advis pr. e-mail og/eller SMS 2 dage før afleveringsfrist.  Der opkræves gebyr for overskridelse af lånetiden, selvom rykker (hjemkaldelse) ikke er fremsendt.
  Der sendes hjemkaldelse, når lånefristen er overskredet med 1 uge. Efter 36 dage sendes regning med erstatningskrav.


  Øvrige ydelser:
  Kopi/print (sort/hvid/farve)Pr. side2,00
  ErstatningslånerkortPr. stk.10,00

  Borgerservice

  Sundhedskort, pas mv. :
  AdresseoplysningPr. stk. kr.75,00
  BopælsattesterPr. stk. kr.75,00
  SundhedskortPr. stk. kr.205,00
  LegitimationskortPr. stk. kr.150,00
  Pas børn 0-11 årPr. stk. kr.115,00
  Pas børn 12-17 årPr. stk. kr.143,00
  Pas voksne 18-64 årPr. stk. kr.628,00
  Pas over 65,5 årPr. stk. kr.378,00
  Pas og kørekortbilledePr. stk. kr.139,00
  Kørekorttakster:
  Nyt kørekort (duplikat)Pr. stk. kr.280,00
  Ombytning af kørekort indenfor EUPr. stk. kr.280,00
  Tillægsprøve - BEPr. stk. kr.280,00
  Kørerlære køreprøve gebyrPr. stk. kr.340,00
  Kørekort erhvervsmæssigPr. stk. kr.280,00
  Kørekort udenfor EUPr. stk. kr.280,00
  KøreprøvePr. stk. kr.600,00
  Midlertidig erstatningskørekortPr. stk. kr.170,00
  Kontrollerende køreprøvePr. stk. kr.890,00
  Kørekort fornyelsePr. stk. kr.140,00
  Kørekort fornyelse C og DPr. stk. kr.180,00
  Fornyelse kørelærer godkendelsePr. stk. kr.280,00
  Fornyelse af erhvervs ved tidsbegrænsningPr. stk. kr.120,00
  Køreprøve, stor knallertPr. stk. kr.245,00
  Køreprøve, lille knallert u. 18 årPr. stk. kr.470,00
  Køreprøve, lille knallert o. 18 årPr. stk. kr.140,00
  Kontrol køreprøve, stor knallertPr. stk. kr.260,00
  Midl. erstatningskørekort til lille og stor knallertPr. stk. kr.140,00
  Alle ovenstående takster er lovbestemt

  Byggesagsgebyr

  Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens § 28 og bygningsreglement 2018, §7 og §39.

  Kategori 1 - Simple konstruktioner
  Garager, carporte, udhuse, gæstehuse, drivhuse, overdækkede terrasser.
  Overdækninger.
  Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet.
  Om og tilbygning af ovenstående .
  Fast gebyr1.062,00
  Kategori 2 – Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.v.
  Enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse, række-, klynge og kædehuse,
  alle med lodret lejlighedsskel.
  Tilbygninger til ovenstående, herunder udestuer, tagetager m.v.
  Nedrivningstilladelser
  Kr. pr. time682,00
  Kategori 3 – Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger
  af begrænset kompleksitet, herunder maskinhaller, ridehaller (uden publikumsfaciliteter) og lign.
  Industri- og lagerbygninger i 1 etage samt åbne overdækninger.
  Om- og tilbygninger til ovenstående
  Nedrivningstilladelser
  Kr. pr. time682,00
  Kategori 4 – Andre faste konstruktioner m.v.
  Vindmøller, satellitantenner med en diameter over 1 m, antennesy-
  stemer til radiokommunikation (master og mobilantenner)
  Vindmøller, solenergianlæg.
  Tankanlæg, siloer , gylle-/ajlebeholdere, møddinger og lign.
  Skilte, pyloner, flagstænger, belysning, markiser, legepladser m.v.
  Nedrivninger.
  Om og tilbygninger til ovenstående
  Kr. pr. time682,00
  Kategori 5 – Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri.
  Byggearbejder som ikke kan henføres til ovenstående kategori 1 – 4.
  Etageboligbebyggelse, erhvervs- og industribebyggelse.
  Stalde, gartnerier samt ridehaller med publikumsfaciliteter.
  Ikke certificerede transportable konstruktioner jf. bilag 9 skema 1 i bygningsreglementet.
  Grave Støbetilladelser, byggemodninger, forsyningsarbejder i jord,
  Terrænreguleringer m.v.
  Nedrivninger.
  Om- og tilbygninger til ovenstående.
  Kr. pr. time682,00

  Øvrige gebyrer:
  Byggeskadeforsikring.
  (Efter udløb af fristen på 1. erindringsskrivelse)Kr. pr. uge7.746,00
  Meddelelse af dispensationer eller helhedsvurdering ved byggearbejder der ikke kræver anmeldelse.Kr. pr. time682,00

  Dagtilbud

  Dagplejen 0-2 år (11 mdrs. betaling)
  32 timer *)Kr. pr. mdr.2.033,00
  43 timer *)Kr. pr. mdr.2.731,00
  48 timer fuld tidKr. pr. mdr.3.049,00
  30 timer deltidKr. pr. mdr.1.906,00

  Børnehaver (11 mdrs. betaling)
  Fuld tidKr. pr. mdr.1.992,00
  Deltidsplads 25 timer *)Kr. pr. mdr.1.160,00
  Deltidsplads 35 timer *)Kr. pr. mdr.1.547,00
  Deltidsplads 30 timerKr. pr. mdr.1.160,00
  Rudolf Steiner (deltid)Kr. pr. mdr.1.741,00
  *) Takst for børn, der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til andet tilbud.

  Integrerede institutioner (11 mdrs. betaling)
  0-2 år, fuld tidKr. pr. mdr.3.303,00
  0-2 år, deltidsplads 25 timer *)Kr. pr. mdr.1.924,00
  0-2 år, deltidsplads 35 timer *)Kr. pr. mdr.2.565,00
  0-2 år, deltidsplads 30 timerKr. pr. mdr.1.924,00
  3-5 år, fuld tidKr. pr. mdr.1.992,00
  3-5 år, deltidsplads 25 timer *)Kr. pr. mdr.1.160,00
  3-5 år, deltidsplads 35 timer *)Kr. pr. mdr.1.547,00
  3-5 år deltidsplads 30 timerKr. pr. mdr.1.160,00
  *) Takst for børn, der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til andet tilbud.

  Aftenåbent (11 mdrs. betaling)
  Kl. 17.00 - 18.00Kr. pr. mdr.115,00
  Kl. 17.00 - 20.00 (Tryllefløjten)Kr. pr. mdr.381,00

  Frokostordning (11 mdrs. betaling)
  ØnskeøenKr. pr. mdr.540,00
  RumlepottenKr. pr. mdr.550,00

  SFO (11 mdrs. betaling)
  SFO I - Fra 1. april før skolestart til og med 3. kl.Kr. pr. mdr.1.927,00
  SFO IIKr. pr. mdr.1.161,00
  SFO II Hvis der vælges, at gøre brug af morgen- og/elller ferieåbningKr. pr. mdr.1.870,00

  Puljeinstitutioner (12 mdrs. betaling):  
  Noas Ark (Vuggestue) Halv tidKr. pr. mdr.1.416,00
  Noas Ark (Vuggestue) Fuld tidKr. pr. mdr.2.832,00
  Noas Ark (Børnehave) Halv tidKr. pr. mdr.823,00
  Noas Ark (Børnehave) Fuld tidKr. pr. mdr.1.645,00

  Specialpædagogisk Netværk (12. mdrs. betaling)
  Egehuset, klub 10-18 årKr. pr. mdr.1.064,00
  Egehuset, klub 6-9 årKr. pr. mdr.1.766,00
  Egehuset, halv tid 13-18 årKr. pr. mdr.532,00
  Akaciehuset, vuggestue, fuld tidKr. pr. mdr.3.028,00
  Akaciehuset, børnehave, fuld tidKr. pr. mdr.1.826,00
  Søskenderabat: Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% på betalingen for øvrige ordninger. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i SFO II og Klub HG

  Grønne områder - udlejning

  Taksten reguleres årligt med den gennemsnitlige pris og lønstigning afrundet til hele kroner. 

  Udlejning af areal hvor lejer har en indtægt i forbindelse med aktiviteten

  Kr. pr. opstillingsdag

  828,00

  Grønnegades Kaserne Kulturcenter

  Alle priser er ex. moms.

  Ny Ridehus og Foyer:
  GrundtakstKr. pr. dag14.400,00
  Grundtakst (min. 5 timer)Kr. pr. time1.440,00
  Klargøring af lokalerne (NY Ridehus) Grundtakst1.900,00
  Brug af Backstage faciliteterne680,00
  Teknik (lærred, overhead, talerstol, microfonanlæg. storskærmsprojektor mv.) inkl. klargøring med ekskl. betjeningPr. dag2.700,00
  Foyer alene:
  GrundtakstKr. pr. dag5.450,00
  Grundtakst (min. 5 timer)Kr. pr. time550,00
  Gl. Ridehus:
  GrundtakstKr. pr. dag10.700,00
  Grundtakst (min. 5 timer)Kr. pr. time1.050,00
  ForeningerKr. pr. dag1.050,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Kr. pr. dag1.050,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Kr. pr. dagGratis
  Musikstalden:
  GrundtakstKr. pr. dag9.700,00
  Grundtakst (min. 5 timer)Kr. pr. time950,00
  ForeningerKr. pr. dag950,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Kr. pr. dag950,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Kr. pr. dagGratis
  Andre lokaler:
  Lokale 117, 202, 217, 219 og smedjenKr. pr. dag1.600,00
  Lokale 117, 202, 217, 219 og smedjen (min. 5 timer)Kr. pr. time160,00
  ForeningerKr. pr. dag160,00
  Oplysningsforbund (over 4 timer)Kr. pr. dag160,00
  Oplysningsforbund (under 4 timer)Kr. pr. dagGratis
   
  Andre takster:
  Afbookingsgebyr. Ved afbooking senere end 30 dage før
  arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af
  lokalet (10 % af lejen)Minimum300,00
  Opstilling af borde og stoleEfter tidsforbrug
  Teknisk assistance hverdage inden kl. 17.00Kr. pr. time345,00
  Teknisk assistance, øvrig tidKr. pr. time575,00
  Anden assistance og brug af udstyr inkl. indlejet udstyrEftertilbud
  (Ved alle møder skal der betales for minimun 1 times assistance)

  I Ny Ridehus varetages bar- og garderobebetjeningen af kulturcenterets personale til de af kulturcenterets fastsatte priser.
  Ved særlige foreningsarrangementer i Ny Ridehus, hvor Kulturcenterets personale ikke  varetager bar- og garderobebetjening, betales gebyr af indtjeningen
  og garderobeafgift.

  Hegnssyn

  Taksten er lovbestemt. Taksten reguleres sammen med en ny vederlagsbekendtgørelse Læs mere her
  HegnssynsforretningerKr. pr. sag1.897,00

  Kanoudlejning

  EnkeltnummerpladerKr. pr. 3 år238,00
  UdlejningspladerKr. pr. udlejning21,00

  Taksten reguleres hvert år med den gennemsnitlige pris og lønstigning afrundet til hele kr.

  Leje af lokaler

  Folkeskoler og fritidsejendomme: (Ikke folkeoplysende foreninger)
  Klasse- og alm. mødelokalerKr. pr. time119,00
  FaglokalerKr. pr. time300,00
  Samlings- og festsaleKr. pr. time300,00
  GymnastiksaleKr. pr. time300,00
  SkolehallerKr. pr. time505,00

  Lokaler og udendørsanlæg

  Gælder kun særudlån til Folkeoplysende foreninger

  Sæsonudlån
  SkolehalKr. pr. time79,00
  Atletikstadion og rulleskøjtebaneKr. pr. time30,00
  Fodboldbane, klasse- og faglokalerKr. pr. time21,00
  3-4 krocketbanerKr. pr. time21,00
  GymnastiksaleKr. pr. time21,00
  TennisbaneKr. pr. time16,00
  Håndboldbane, 7 og 5 mandsbaneKr. pr. time12,00
  1-2 krocketbanerKr. pr. time12,00
  Omklædningsrun uden banerKr. pr. time5,00
  PetanqueKr. pr. time5,00
  Kunstgræsbane i vintersæson 1/11- 31/3 + evt. lys
  (Kunstgræsbane for hjemmehørende klub: 1/11 - 31/3: Takst som en 11 mands fodboldbane)
  Kr. pr. time200,00
  Lys 125 LUXKr. pr. time50,00
  Lys 250 LUXKr. pr. time75,00

  Enkeltudlån:
  MødelokalerKr. pr. dag199,00
  Sale (> 200 m2)Kr. pr. dag606,00
  Haller og større sale (< 200 m2)Kr. pr. dag1010,00
  OvernatningsarrangementerKr. pr. deltager21,00
  Enkeltstående bookinger af mødelokaler i indtil 4 timer for folkeoplysende foreninger er gratis

  Faste udlån:
  "Egne" mødelokalerKr. pr. m287,00
  "Egne" mødelokaler i sekundært rumKr. pr. m246,00
  (Med "egne" menes lokale, som foreningen alene råder over hele året)

  Næstvedarkiverne

  Priserne er gældende for varer fra NæstvedArkiverne. Det er gratis at besøge arkivet, ligesom vejledning og information om arkivets samlinger er gratis.
  Forespørgsler og bogsalg til udlandet udføres kun mod betaling forud.

  Arkivfaglige forespørgsler og undersøgelserKr. pr. time575,00
  Digitale kopier fra aviserKr. pr. side100,00
  Digital kopi af et fotoKr. pr. side100,00
  Digital kopi af arkivalierKr. pr. side100,00
  Ved skanninger i tiff-format til brug for offentliggørelseTillæg500,00
  Foredrag og byrundture (Graftis for folkeskole og
  gymnasium/HF i åbningstiden)Kr. pr. time575,00
  FotokopierKr. pr. kopi3,00
  Fotokopier (mere end 20 stk.) udføres som bestilt arbejdeKr. pr. time575,00
  Kopi af eksamensbevisKr. pr. stk.300,00
  Postforsendelser, udover de faktiske portoudgifterKr. pr. stk.30,00
  Rundvisning, private foreningerKr. pr. time575,00
  Slægtsforskning - rådgivning og vejledning max. 30 min.Gratis
  Slægtsforskning - efter de 30 min.Kr. pr. time575,00

  Næstved Musikskole

  MusikskolenSkoleårSkoleår
  2019/20202020/2021
  BabymusikGratisGratis
  Holdfag:Kr. pr. mdr.175,00180,00
  Forskole - rytmik og sang m.m.
  Sammenspil, Orkestre, Kor, Hørelære, Skoleorkestre/holdundervisning (fra 2 år) Musik og IT (dog gratis hvis man i forvejen er tilmeldt instrumental- og sangundervisning) (9 rater)
  Sammenspil/kor over 25 år (8 rater)Kr. pr. mdr.200,00205,00
  Instrumental- og sangundervisning. Elever u/25 år (9 rater)Kr. pr. mdr.382400,00
  Instrumental- og sangundervisning. Elever o/25 år (8 rater)Kr. pr. mdr.456468,00
  Bifag, Fokuslinjen (tidligere Talentlinje) (4 rater)Kr. pr. mdr.259266,00
  Seniorsangerne (5 rater)Kr. pr. mdr.143147,00
  De Glade Lunger (8 rater)Kr. pr. mdr.143147
  Kulturskolefag: Teater, Musical, Avantgarde (begyndere) mv. (9 rater)Kr. pr. mdr.210216,00
  Leje af instrument (9 rater)Kr. pr. mdr.6061,00
  Rabat/friplads: Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen, gives der 25% rabat for det yngste barn eller billigste fag . Mulighed for indtægtsbestemt friplads efter ansøgning.
  Talentskolen:SkoleårSkoleår
  2019/20202020/2021
  Elevbetaling pr. linjePr. mdr.460472
  Ved opstart på 2 linjer gives der 200 kr. i rabat pr. mdr.
  Der betales ikke for de to mdr. i sommerferien

  Rykker og restancegebyr

  Rykker (Taksten er lovbestemt)Kr.250,00
  Civilretslig krav pålægges et rykkergebyrKr.100,00
  Retsafgift, grundafgiftKr.300,00
  Underretningsgebyr på krav med fortrinsretKr.450,00

  Rønnebæksholm

  Herskabsstalden:
  Lokalerne kan lejes til alle formål, dog med undtagelse af fester af privat karakter. Ledelsen kan afvise arrangementer, der skønnes ikke at passe ind i det samlede indtryk for Rønnebæksholm. Lokalerne udlejes/udlånes ikke uden opsyn af personale, og derfor udleveres der ikke nøgler. Alle drikkevarer leveres og købes gennem Rønnebæksholm. Alle priser er ekskl. moms.   
  Eksterne brugere:
  Lokaleleje, Vognporten (stueplan) eller mødelokale (1. sal)Kr. pr. time950,00
  Lokaleleje, begge lokaler (vognporten og mødelokale 1. sal) Der beregnes leje for min. 5 timer og max. 10 timer pr. påbegyndt døgn.Kr. pr. time1.665,00
  Klargøring (oprydning)1.540,00
  Rådighedsgebyr/opsyn, hverdage indtil kl. 17Kr. pr. time345,00
  Rådighedsgebyr/opsyn, øvrig tidKr. pr. time575,00
  Taksterne er inkl. adgang til inventar, teknik, køkkenservice og almindeligt forbrug af el, vand,  varme og rengøring. Max kapacitet er 130 personer. Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette
  Interne brugere:
  Mindre møder0,00
  Klargøring (oprydning, rengøring)1.540,00
  Personaleassistance, hverdage indtil kl. 17Kr. pr. time375,00
  Personaleassistance, øvrig tidKr. pr. time575,00
  Mulighed for tilkøb af adgang til udstillingen i hovedbygningen mv. efter aftale.
  Sponsoraftale:
  VIP sponsorer har Herskabsstalden stillet gratis til rådighed i forhold til lokaleleje én dag årligt, og ved leje af herskabsstalden derudover gives 25% rabat i lokaleleje. 
  10.000 kr. sponsorer kan leje Herskabsstalden og få 15% rabat på lokaleleje.
  Brug af mødelokaler - eksterne brugere:
  Leje af mødelokale mandag-fredag kl. 9-16Kr. pr. time260,00
  Leje af mødelokaler øvrig tidKr. pr. time450,00
  Brug af mødelokaler - interne brugere:
  Leje af mødelokale mandag-fredag kl. 9-16Kr. pr. time0,00
  Gebyr (forplejning, oprydning mv.) mandag-fredag 9-16Kr. pr. time345,00
  Gebyr (forplejning, oprydning mv.) øvrig tidKr. pr. time575,00
  Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette individuelt
  Entre mv. til udstilling:
  Almindelig entreKr. pr. ps60,00
  Grupper - min. 10 personerKr. pr. ps50,00
  Medlemmer af Venneforeningen (årlig betaling)Kr. pr. ps95,00
  Børn, unge under 18 år og studerendeKr. pr. ps0,00
  Koncerter og særlige arrangementerKr. pr. ps0,00
  Grupper - min. 10 personer - udenfor åbningstid300 kr. + entre pr. ps
  Rundvisning (pr. gruppe)Kr.650,00
  Skoleklasser/skolebesøg i åbningstiden (pr. klasse)Kr.0,00
  Undervisningsforløb (udvalgte udstillinger)Efter tilbud

  Salg af kort

  By- og kommunekort - info kort med vejregisterKr. pr. stk..26,00

  Skadedyrsbekæmpelse

  Bekæmpelse af rotter0,074 0/00 af ejendomsværdi

  Stadepladser

  Taksten reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af netto indekset for september året før
  Faste handelspladser indre by - grundtakstKr. pr. år12.209,16
  Faste pladser på AxeltorvKr.pr. år7.127,58
  Løse pladser på AxeltorvKr. pr. gang150,00
  Plads for salg af smykker m.v.Kr. pr. år7.127,58
  Pølse- og kaffevogne
  (Pladsafhængig - afgift 1)
  Kr. pr. år3.774,82
  Pølse- og kaffevogne
  (Pladsafhængig - afgift 2)
  Kr.pr. år7.548,61
  Pølse- og kaffevogne
  (Pladsafhængig - afgift 3)
  Kr. pr. år11.324,47
   Løse pladser administreres af Næstved Park og Vej

  Stadion og idrætsanlæg

  Station og Idrætsanlæg:
  Leje af fodboldbaneKr. pr. time209,00
  Leje af tennisbane eller håndboldbaneKr. pr. time114,00
  Leje af atletikbaneKr. pr. time165,00
  Leje af fodbold-, håndbold-, og atletikbaneKr. pr. time169,00
  Kunstgræsbane hele åretKr. pr. time800,00
  Lys 125 LUXKr. pr. time50,00
  Lys 250 LUXKr. pr. time50,00
  Dyreskuepladsen:
  Cirkus, tivoli o.l.Kr. pr. opst.3.981,00
  Cirkus, tivoli o.l. pr. dag ud over de første 3 dageKr. pr. opst.400,00
  MissionstelteKr. pr. opst.795,00
  Missionstelte pr. dag ud over de første 3 dageKr. pr. opst.159,00
  DepositumKr. pr. opst.0,00

  Talentskolen

  Talentskolen:Skoleår 2019/2020Skoleår  2020/2021
  Elevbetaling pr. linjePr. mdr.460,00472,00
  Ved opstart på 2 linjer gives der 200 kr. i rabat pr. mdr.
  Der betales ikke for de to mdr. i sommerferien

  Tandplejen

  OmsorgstandplejeKr. pr. år540,00
  SpecialtandplejenKr. pr. år2.010,00
  Næstved Kommune har tidligere besluttet af følge de vejledende maksimale takster på tandplejen. De maksimale takster er udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet i CIS nr. 10031 af 18.11.2019

  Vandløbssager

  Mindstegebyr for behandling af vandløbssager. Taksterne reguleres pr. 1. januar pga. nettoprisindekset pr. oktober året før.
  § 21 - Behandling af sager efter kap. 2 og 3 (2 % af anlægssum)Kr. pr. sag6.569,62

  Ældre, omsorg, handicap

  Kørsel til dagcenter (både ud og hjem)Kr. pr. gang56,00
  Natophold (bl.a. til dækning af udgifter til vask og linned)Kr. pr. nat/døgn40,00
  Forplejning og natopholdKr. pr. nat/døgn123,00
  Gæstestue (midlertidig ophold)Kr. pr. døgn144,00
  Gæstestuer indenholder opkrævning for personligt tøj og forbrug af vaskeklude)
  Servicepakke (udvalgte plejeboliger):
  Leje/vask af sengelinnedKr. pr. mdr.353,00
  Vask af personligt tøj m.m.Kr. pr. mdr.215,00
  RengøringsartiklerKr. pr. mdr.86,00
  Pensionisters betaling for madservice:
  Hovedret og biretKr. pr. dag61,00
  Hovedret *Kr. pr. dag55,00
  Frokostpakke **Kr. pr. dag31,50
  Ydelser på plejehjemmene:
  MorgenmadKr. pr. modul28,00
  MiddagsmadKr. pr. modul64,50
  Middagsmad minus biretKr. pr. modul60,00
  AftensmadKr. pr. modul33,50
  Forplejning ialt *Kr. pr. måned3.759,00
  Forplejning ialt minus biret *
  Kr. pr. måned3.759,00
  I modulerne på plejehjemmene er indenholdt mellemmåltider. 
  *) Beløb reguleres 1 gang årligjf. lov om satsreguleringsprocent. I lighed med tidligere år opkræver Næstved Kommune den maksimale takst for forplejningpakke og hovedret madservice. De lovmæssige lofter for 2020 er udmeldt fra Sundhed- og Ældreministeriet i CIs nr. 9926 af 29/10-2019.
  Oprindeligt de direkte omkostninger prisfremskrevet
  Handicapområdet:
  Maerskvej §10 forsorgshjem
  VærelseKr. pr. døgn94,00
  KostKr. pr. døgn86,00
  Værelse, ungeKr. pr. døgn73,00

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)