Krop & Job

Krop & job afprøver nye metoder til at få medarbejdere og borgere i Næstved kommune til at deltage i sundhedssamtaler.

17. feb 2020

Info om projekt Krop og Job

Næstved kommune er en af 11 kommuner, som har modtaget midler fra regeringens satspuljemidler ”Styrket rekruttering til sundhedstilbud” til et treårigt sundhedsfremmende projekt.

Krop & Job afprøver nye metoder til at få medarbejdere og borgere i Næstved Kommune til at deltage i sundhedssamtaler. Projektet giver målgruppen mulighed for at gøre noget ved deres sundhedsudfordringer f.eks. kroniske livsstilssygdomme (hjertesygdom, KOL, diabetes eller muskel-skelet lidelser).

Hensigten med projekt Krop & Job er at forebygge at medarbejdere og borgere mellem 40 og 60 år, udvikler kroniske livsstilssygdomme. Tilbuddet er gratis, og forløber fra januar 2018 - juni 2020.

Målgruppe

Borgere og medarbejdere mellem 40 og 60 år.

Strategi

Primær strategi er målrettet private og offentlige virksomheder. Medarbejderne i virksomhederne har fortrinsvis en erhvervsrettet uddannelse, en kort- eller uden uddannelse. Målgruppen har statistisk set øget risiko for at udvikle kroniske sygdomme som diabetes, KOL, hjertekarsygdomme og/eller muskel-skeletlidelser.

Sekundært kan borgere bosat i Næstved kommune, som er mellem 40 og 60 år selv henvende sig og efterspørge en sundhedssamtale. Praktiserende læge kan også henvise til en sundhedssamtale.

Tværgående samarbejde

Projektet samarbejder med 3F Sydsjælland, FOA Sydsjælland og Dansk Metal Sydøst.

Sundhedssamtalen

Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i den enkeltes sundhed og trivsel. Den omhandler temaerne trivsel, søvn, smerter, bevægelse, mad og måltider, alkohol og tobak. Der tilbydes test: BMI, muskel og fedtmåling. Samtalen er fortrolig og foregår enten på arbejdspladsen eller på Næstved sundhedscenter.

Deltagere skal oplyse CPR. De personlige data bliver behandlet fortroligt. Projektet evalueres af COWI. Alle data vil i evalueringen være anonyme. Projektet er godkendt af Datatilsynet.

Opfølgning

De medarbejdere/borgere som er i risiko for at udvikle kronisk sygdom og som bor i Næstved Kommune, kan blive vejledt individuelt eller tilbydes et af Næstved sundhedscenters faste sundhedsfremmende – og forebyggende tilbud. Borger skal være indstillet på at arbejde aktivt og motiveret for at deltage. www.naestved.dk/sundhedscenter

6 måneder efter afslutning på forebyggende tilbud, tilbydes der telefonisk opfølgning med henblik på fastholdelse af nye og sundere vaner. Holdtilbud er gratis og foregår via Næstved sundhedscenter.

Kontakt og yderligere information

Virksomheder, læger, medarbejdere og borgere er velkomne til at kontakte telefon 2545 1968.

Resultater og erfaringer

Krop & Job
Projekt Krop & Job stopper pr. 31.7.2020.

Næstved kommune er én ud af 11 kommuner, som tilbage i 2017 modtog midler fra regeringens satspuljemidler ”Styrket rekruttering til sundhedstilbud” til et treårigt sundhedsfremmende projekt.

Krop & Job har bl.a. afprøvet nye metoder til at få ansatte og borgere i Næstved Kommune til at deltage i sundhedssamtaler. På de tre år projektet har eksisteret, har Krop & Job haft samarbejde med 28 – private og kommunale - virksomheder og mere end 1400 ansatte har takket ja til en sundhedssamtale.

Projektets primære målgruppe har været 40-60-årige, med kort eller ingen uddannelse, men alle ansatte har fået tilbudt en sundhedssamtale. Målet har bl.a. været at forebygge livsstilsygdomme og henvise til relevante sundhedsfremmetilbud.

Resultater og erfaringer
Der har været stor interesse for projekt Krop & Job. Og resultater fra den eksterne evaluering viser bl.a., at 94% af deltagerne har været ’meget tilfreds’ eller ’tilfreds’ med sundhedssamtalen og for 57% vedkommende har sundhedssamtalen motiveret til at ændre livsstil.

Erfaringerne viser, at det har været godt at afholde sundhedssamtalerne på de respektive virksomheder fremfor på fx sundhedscenteret, da det efterfølgende har givet anledning til en ’sundhedssnak’ rundt omkring i virksomhederne. Og flere steder er der da også opstået gå-, løbeklubber og andre aktiviteter på virksomhederne.

På de virksomheder, hvor lederne, AMR og TR har ’gået foran’ i forhold til at deltage i en sundhedssamtale, er de samme virksomheder, som har haft størst succes ift. at rekruttere flest medarbejdere til en sundhedssamtale.

Omvendt er det blevet bekræftet, at en sundhedssamtale sjældent står alene, men at opfølgning, fastholdelse og strukturelle rammer er en vigtig del i forhold til at ændre vaner.

Vil du læse mere om resultaterne fra projekt Krop & Job, er der mulighed for at læse den eksterne evaluering fra COWI. Rapporten udkommer i efteråret 2020 og vil kunne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Der er også udarbejdet en intern evaluering. Den kan fås ved henvendelse til Team Folkesundhed på
tlf. 5588 1453

Lone, Helle, Anja og Menekse
Der er ingen tvivl om, at for nogle har sundhedssamtalen medført markante ændringer i deres sundhedsadfærd fx rygestop, vægttab, bedre søvn, større velvære m.m.

I de 4 film nedenfor kan du hilse på Lone, Helle, Anja og Menekse, som alle har deltaget i en sundhedssamtale. Flere af dem har efterfølgende fået tilbudt et opfølgende forløb enten individuelt eller et holdforløb på Næstved Sundhedscenter.

Fælles for dem alle fire er, at de har taget skridt i retning af en sundere livsstil og en større tilfredshed med deres liv. Glæd dig til at hilse på dem.

Se filmene med 4 af deltagerne på projekt Krop og job

Lone røg, havde KOL og var ofte syg med lungebetændelse. Hør hvordan hendes liv er forandret.

Billede af Lone Østengaard, deltager på projekt krop og job

Helle havde ondt i skelettet og kunne i perioder næsten ikke gå. Hun kom på skelet-holdet! Hør hende fortælle.

Billede af Helle Volmer, deltager på projekt krop og job

Anja sov kun 4 timer om natten. Hør hvordan hun fik hjælp.

Billede af Anja Christensen, deltager på projekt krop og job

Menekse har tabt 19 kg. Hun fortæller bl.a. hvordan det har påvirket hendes arbejde.

Billede af Menekse Özdemir, deltager på projekt krop og job

Kontakt

Næstved Sundhedscenter

Telefon: 5588 1400

Send digital post (kræver NemID)

Relevante artikler