Krop & Job

Krop & job afprøver nye metoder til at få medarbejdere og borgere i Næstved kommune til at deltage i sundhedssamtaler.

17. feb 2020

Indhold

  Til enkeltpersoner

  Er du mellem 40-60 år? Så har du mulighed for at få en gratis og fortrolig sundhedssamtale.

  Sundhedssamtalen handler om DIG og DU bestemmer, hvad vi skal tale om. Du får et overblik over din sundhed og ideer til, hvordan du evt. kan komme videre. Vi kommer ikke med løftede pegefingre!

  Sundhedssamtalen tager ca. 45 min. og kan omhandle:

  • Søvn
  • Smerter i led og muskler
  • Mad, måltider og vægt
  • Fysisk aktivitet
  • Rygning
  • Alkohol
  • Trivsel

  Du kan få målt:

  • BMI
  • Fedtprocent
  • Muskelmasse

  Tilmelding:

  Du kan tilmelde dig den individuelle sundhedssamtale på telefon
  6116 5794 eller 4038 0942.

  Sundhedssamtalen foregår på Næstved Sundhedscenter Præstøvej 67, 4700 Næstved.

  For at kunne deltage, skal du oplyse dit CPR. De personlige data vi får fra dig, vil blive behandlet fortroligt. Projektet evalueres af COWI. Alle data vil i evalueringen være anonyme. Projektet er godkendt af Datatilsynet.

  Opfølgning:

  Hvis du er i risiko for at udvikle en kronisk livsstilssygdom (hjertesygdom, KOL, diabetes eller muskel-skelet lidelser), bliver du vejledt mere konkret i forhold til dine udfordringer.
  Næstved Sundhedscenter har faste sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til dig som er bosat i Næstved Kommune, som er motiveret for- og har brug for støtte til at ændre sundhedsadfærd.

  Til virksomheder

  Sundhedssamtale - et tilbud til dig og din virksomhed

  Hvorfor er det vigtigt at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen?

  Det at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen, kan have en god effekt på sygedage, kan bedre trivsel og sundhed, og kan medvirke til at fastholde medarbejderen i virksomheden.

  Hvem kan få en sundhedssamtale?

  Alle medarbejdere i virksomheden får tilbuddet. Sundhedssamtalen foregår på din virksomhed og tager ca. 45 min. pr. medarbejder. Samtalen er personlig og tager udgangspunkt i medarbejderens sundhed og trivsel. Der tilbydes måling af BMI og fedtprocent. I løbet af samtalen får medarbejderen mulighed for at lægge en plan for evt. ændringer i livsstilsvaner, som kan gøre en forskel for ham/hende. Samtalen er fortrolig.

  Opfølgning

  Alle medarbejdere som har deltaget i en sundhedssamtale tilbydes en kort opfølgning.
  De medarbejdere som er i risiko for at udvikle kroniske lidelser (hjertesygdom, KOL, diabetes eller muskel-skelet lidelser) bliver vejledt mere konkret i forhold til deres udfordringer, f.eks. til et eksisterende sundhedstilbud eller til projektets eget vægtstops- eller skelethold.

  Tilbagemelding

  Resultaterne af sundhedssamtalerne er personlige, men din virksomhed tilbydes en generel tilbagemelding i f.h.t. status på sundhedssamtalerne, når min 30 medarbejdere deltager. På baggrund af tilbagemeldingen kan der udarbejdes forslag til, hvilke sundhedsfremmende aktiviteter, virksomheden selv kan arbejde videre med.

  Info om projekt Krop og Job

  Næstved kommune er en af 11 kommuner, som har modtaget midler fra regeringens satspuljemidler ”Styrket rekruttering til sundhedstilbud” til et treårigt sundhedsfremmende projekt.

  Krop & Job afprøver nye metoder til at få medarbejdere og borgere i Næstved Kommune til at deltage i sundhedssamtaler. Projektet giver målgruppen mulighed for at gøre noget ved deres sundhedsudfordringer f.eks. kroniske livsstilssygdomme (hjertesygdom, KOL, diabetes eller muskel-skelet lidelser).

  Hensigten med projekt Krop & Job er at forebygge at medarbejdere og borgere mellem 40 og 60 år, udvikler kroniske livsstilssygdomme. Tilbuddet er gratis, og forløber fra januar 2018 - juni 2020.

  Målgruppe

  Borgere og medarbejdere mellem 40 og 60 år.

  Strategi

  Primær strategi er målrettet private og offentlige virksomheder. Medarbejderne i virksomhederne har fortrinsvis en erhvervsrettet uddannelse, en kort- eller uden uddannelse. Målgruppen har statistisk set øget risiko for at udvikle kroniske sygdomme som diabetes, KOL, hjertekarsygdomme og/eller muskel-skeletlidelser.

  Sekundært kan borgere bosat i Næstved kommune, som er mellem 40 og 60 år selv henvende sig og efterspørge en sundhedssamtale. Praktiserende læge kan også henvise til en sundhedssamtale.

  Tværgående samarbejde

  Projektet samarbejder med 3F Sydsjælland, FOA Sydsjælland og Dansk Metal Sydøst.

  Sundhedssamtalen

  Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i den enkeltes sundhed og trivsel. Den omhandler temaerne trivsel, søvn, smerter, bevægelse, mad og måltider, alkohol og tobak. Der tilbydes test: BMI, muskel og fedtmåling. Samtalen er fortrolig og foregår enten på arbejdspladsen eller på Næstved sundhedscenter.

  Deltagere skal oplyse CPR. De personlige data bliver behandlet fortroligt. Projektet evalueres af COWI. Alle data vil i evalueringen være anonyme. Projektet er godkendt af Datatilsynet.

  Opfølgning

  De medarbejdere/borgere som er i risiko for at udvikle kronisk sygdom og som bor i Næstved Kommune, kan blive vejledt individuelt eller tilbydes et af Næstved sundhedscenters faste sundhedsfremmende – og forebyggende tilbud. Borger skal være indstillet på at arbejde aktivt og motiveret for at deltage. www.naestved.dk/sundhedscenter

  6 måneder efter afslutning på forebyggende tilbud, tilbydes der telefonisk opfølgning med henblik på fastholdelse af nye og sundere vaner. Holdtilbud er gratis og foregår via Næstved sundhedscenter.

  Kontakt og yderligere information

  Virksomheder, læger, medarbejdere og borgere er velkomne til at kontakte Projektleder Charlotte Havgaard telefon 2545 1968.

  Kontakt

  Næstved Sundhedscenter

  Telefon 5588 1400

  Send digital post (kræver NemID)