Skip to main content

Sundhedsprofilen 2017 – Hvordan har du det?

En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Danmark.

Logo for sundhedsprofilen 2017

Indhold

  Læs mere om Sundhdsprofilen 2017 - Hvordan har du det?

  Sundhedsprofilen i Næstved Kommune

  I 2017 deltog 1200 personer i Næstved Kommune i undersøgelsen "Hvordan har du det?" Resultatet finder her: Sundhedsprofil for Næstved kommune 2017.

  Undersøgelsen handler om egen oplevelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne danskere og bygger på et spørgeskema med en række spørgsmål om sundhedstilstand – lige fra madvaner og alkoholforbrug over familieforhold til generel trivsel. Næstved Kommune bruger svarene til at planlægge og prioritere indsatser inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

  Resultaterne fra Sundhedsprofilerne bruges for eksempel i Næstved Kommunes sundhedspolitik, som du kan læse om her: Sundhedspolitik Næstved.

  Om Sundhedsprofilen

  ”Hvordan har du det?” er en national undersøgelse, der bliver gennemført i hele Danmark.

  Formålet med undersøgelsen er at indhente viden, der kan bruges som grundlag for at planlægge og målrette sundhedsindsatsen kommunalt, regionalt og nationalt i Danmark.

  Sundhedsundersøgelsen bliver gennemført hvert 3. år. Næste undersøgelse bliver udført i 2020.

  Læs mere om baggrunden og den regionale sundhedsprofil her: Region Sjællands hjemmeside.