Skip to main content

E-fakturering og EAN-numre

Fakturaer til Næstved Kommune skal sendes elektronisk. Hver institution/enhed har sit eget EAN-nummer, som angives på den elektroniske faktura, ellers kommer fakturaen ikke frem til modtageren.

Hver institution/enhed har sit eget EAN-nummer, som angives på den elektroniske faktura, ellers kommer fakturaen ikke frem til modtageren.

Center for Børn og Unge - CBU

Team Front og StabAnbragte foranstaltninger5798007293208
Team Front og StabAutisme foranstaltninger5798007291785
Team Front og StabForebyggende foranstaltninger5798007300005
Team Front og StabTolk og flygtninge5798007300005
Team Front og StabStabsteamet5798007298869
Team HandicapHandicap foranstaltninger5798007293406
Team HandicapAndre foranstaltninger5798007299828
Team HandicapEfterskole (§52)5798007300012
BørnefamilieEnhedenSundhedsnetværk5798007293604
Børn & UngePsyk+Tale/høre5798007293000
Familienetværket5798007291761
Døgndiamanten5798007291648
Hollænderhusene5798007299705
Børnehus Sjælland5798007299781
SpecialpædagogiskSpecialpædagogisk Netværk5798007294007
AkacieHuset5798007291587
Familieplejen5798007299798
Elvergården5798007291594
Døgnmiljøet Ladbyhus5798007293802
Huset for Børn og familier5798007299774
Ungenetværket5798007299811

Center for Dagtilbud og Skole - CDS

Administration, Center for Dagtilbud og Skole5798007276003
Administration, Team Administration, Tilsyn og styring5798007280000
Administration, Skolernes IT- og Mediecenter5798007278809
Dagtilbudsområdet NORD5798007299842
Busters Verden5798007280406
Børnehjørnet5798007679392
Børnehuset Hasselvang5798007693220
Børnehuset Ønskeøen5798007284008
Eventyrhuset5798007679385
Haletudsen5798007291778
Himmelhøj5798007693206
Mælkebøtten5798007693251
Rumlepotten5798007679446
Glumsø Børnehus5798007679460
Skovtrolden5798007282202
Dagtilbudsområdet SYD5798007299859
Evigglad5798007265724
Birkehegnet5798007283209
Ved Grøften5798007283100
Ved Diget5798007280604
Børnehuset Nøddehegnet5798007284800
Børnehuset Volden5798007283001
Eventyrgården5798007285609
Humlebien5798007284404
Egernbo, Rudolf Steiner Børnehave5798007286408
Stjernehøjen5798007265540
Svalen Børnehave5798007281403
Dagtilbudsområdet VEST5798007299873
Spiloppen5798007287825
Digterhuset5798007282608
Frit 165798007282400
Humlehaven5798007284206
Kroppeloppen5798007332532
Lindegården5798007284602
Mariehuset5798007285005
Møllen5798007282806
Sognefogedgården5798007332518
Tjørnehuset5798007332525
Tryllefløjten5798007287603
Dagtilbudsområdet ØST5798007299866
Alfehuset5798007693053
Børnely5798007282004
Ellebæk5798007693008
Grønnebakken5798007283407
Kornblomsten5798007281007
Lillevang5798007280802
Nattergal5798007265717
Pilegården5798007281601
Sommerfuglen5798007286606
Tappernøje Børnehus5798007265700
Hyldebær Huset5798007287405
Manøhytten5798007286804
Ellebækskolen5798007299996
Fladsåskolen5798007299958
Holmegaardskolen5798007299989
Kobberbakkeskolen5798007299941
Lille Næstved Skole5798007299934
Lille Næstved Skole - SFO5798007300104
Lille Næstved Skole - Specialundervisning5798007300111
Naturskolen5798007277017
Susåskolen5798007299965
Ungdomsskolen5798007279004
Kommunal Dagpleje5798007280055

Center for Kultur og Borgerservice - CKB

Administration5798007288006
Grønnegade kasserne Kulturcenter5798007288808
Musikskolen5798007288402
Næstved Bibliotek og Borgerservice5798007288204
Borgerservice5798007288204
Rønnebæksholm5798007299750
Talentskolen5798007299743
Billedskolen5798007300951

Center for Arbejdsmarked - CAM

Center for ArbejdsmarkedAfdeling Birkebjergparken5798007292409
PensionsteamSærlig indsats og Veteraner5798007295004
Team TværgåendeBetalingsenheden5798007292201
Team TværgåendeUddannelse, Aktivering, mentor og Tolke5798007295608
Team TværgåendeLægeerklæring5798007295394

Center for Handicap og Psykiatri - CHP

Myndighed og Visitation5798007295202
Center for Neuropædagogik5798007291624
Center for Socialt Udsatte - Marksvej5798007291617
Center for Socialt Udsatte - Toldbodgade5798007291204
NSV Beskæftigelses- og aktivitetscenter5798007291662
Socialpædagogisk Center, Toksværd5798007299729
Socialpædagogisk Center, Aktivitetshuset5798007299736
Socialpædagogisk Center5798007291556
Højskolen i Krummerup5798007291600
Center for Socialpsykiatri5798007291570
Hjerneskadecenter5798007299835
Videncenter Specialpædagogik5798007291679

Center for Sundhed og Ældre - CSA

Myndighed, Ældre5798007289201
Ledelsessekretariatet5798007291723
Team Afklaring og Rehabilitering, Befordringsgodtgørelse, Sygesikring5798007292904
Team Afklaring og Rehabilitering, Kropsbårne hjælpemidler og biler5798007291860
Team Omsorg og Rehabilitering, Hjælpemiddeldepotet5798007289799
Næstved Madservice5798007291006
Sundhedscenter5798007291709
Tandpleje5798007279202
Ældreområdet NORD5798007290405
Ældreområdet SYD5798007290603
Ældreområdet VEST5798007337056
Ældreområdet ØST5798007290009
Plejehjemmet Solgaven5798007299712
Helbredstillæg til pensionister5798007295004

Center for Plan og Miljø - CPM

Administration5798007291792
Team Affald5798007275075
Team Byggesag5798007291822
Team Miljø5798007291853
Ressource City5798007291914
Team Plan, Geodata og Klima5798007275068
Team Vand og Natur5798007291839

Center for Trafik og Ejendomme - CTE

Team Tværgående Koordinering5798007299910
Rådhusservice5798007297404
Team Ejendom5798007275037
Boligadministrationen, Udlejningsejendom5798007299606
Team Trafik5798007275082
Kørselsenheden5798007299880
Næstved Park og Vej5798007275099

Center for Koncernservice - CKO

Center for Koncernservice5798007296193
Mellemkommunal Betaling5798007289003
Team Servicedesk og IT5798007299002

Center for Politik og Udvikling - CPU

Administration5798007291686
Team Risikostyring og Fællesindkøb (Samorganisering)5798007298821
Risikostyring, Forsikring og arbejdsmiljø5798007296599
Fælles Indkøb5798007298838
Team Byråd og Direktion5798007299194
Arkiv5798007299699
Jura - Grundsalg5798007291884
Team Kommunikation, Udvikling og HR5798007298814
Kommunikation5798007299590

Kontakt

Center for Koncernservice

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)