Skip to main content

Energistyrelsens Bredbåndspulje 2020

Energistyrelsen har en bredbåndspulje, hvor man hvert år kan søge midler til etablere bedre bredbånd.

Illustration - et hus der står oven på et model, hvor en masse ledninger og kabler stikker ud

Indhold

  I 2020 er bredbåndspuljen på 98,5 mio. kr., og alle borgere, virksomheder eller sommerhusejere, der ønsker at etablere bedre bredbånd til deres matrikler eller område, kan søge tilskud fra puljen. Lokale sammenslutninger og kommuner kan også søge om at få del i puljen.

  Man ansøger gennem Energistyrelsens hjemmeside, hvor man også finder en beskrivelse af processen, en oversigt over deadlines og blanketter til ansøgningen.


  Hvem kan søge?

  For at kunne søge om tilskud, skal man være tilskudsberettiget. På Energistyrelsens hjemmeside kan man se, hvilke adresser, der er tilskudsberettiget, og hvilke betingelser som skal være opfyldt for at kunne søge.
  Det betyder bl.a., at adressen skal være registreret som en bolig, virksomhed eller et sommerhus, der ligger i landzone eller i et sommerhusområde, og ikke er dækket med en hastighed højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.

  Hvis du er i tvivl, kan du indtaste din adresse på Energistyrelsens hjemmeside, og få at vide om du er tilskudsberettiget.

  Har du brug for rådgivning?

  Næstved Kommune tilbyder rådgivning til ansøgere på projekter. Hvis man har spørgsmål i forbindelse med ansøgningsprocessen, eller blot er i tvivl, er man derfor velkommen til at kontakte Louise Wandsøe Kristiansen, mail: ljekri@naestved.dk, tlf. 2173 4960.