Krisehåndtering under corona

Byrådet holdt mandag den 20. april 2020 et ekstraordinært byrådsmøde, hvor emnet var krisehåndteringen af coronavirus i Næstved Kommune.

22. apr 2020

Indhold

  Byrådet holdt mandag den 20. april 2020 et ekstraordinært byrådsmøde, hvor emnet var krisehåndteringen af coronavirus i Næstved Kommune.

  Borgmester Carsten Rasmussen indledte mødet med at genskabe et billede af, hvad der er sket i Næstved Kommune siden corona blev dét pejlemærke, som hele Danmark var nødt til at rette ind efter for at undgå den totale nedsmeltning.

  En nedsmeltning som vi har set i nogle lande. Men, som vi ved fælles hjælp, ser ud til at være styret uden om.

  Her kan du læse et mere ”læsevenligt” uddrag af borgmesterens tale:

  - Det er ingen overdrivelse at sige, at corona har været styrende for alles hverdag på en radikal og gennemgribende måde.

  Hvem havde forestillet sig, at pårørende ikke kunne besøge deres kære på ældrecentrene?
  At spædbørn ikke kunne få de vanlige besøg af sundhedsplejersken?
  Eller at man ikke engang kan aflevere sine biblioteksbøger af frygt for at sprede en potentielt dødelig virus?

  For et halvt år siden havde ingen hørt om corona. Så dukkede det op bagerst i aviserne som noget, der foregik i Kina – noget med en flagermus, et dyremarked og influenza – og i hvert fald meget langt væk. Så rykkede det gradvist tættere på – både geografisk og i vores bevidsthed.

  Og så kom dagen, som blev et vendepunkt for hele Danmark.

  Onsdag den 11. marts kl. 20.30 havde Mette Frederiksen indkaldt til pressemøde.
  Det blev alvorligt. Og det vil formentlig vise sig at blive historisk.

  Fra på mandag lukker skolerne. Bang.
  Fra på mandag er der kun nødpasning i daginstitutionerne.
  Fra på mandag bliver alle offentlige medarbejdere sendt hjem.
  Fra nu af er det slut med kulturlivet som vi kender det, med arbejdspladserne som vi kender dem og med vores måde at hjælpe og drage omsorg for borgerne på.

  Danmark var med ét i rødt beredskabsniveau

  – vi blev ramt af en pandemi, der bliver opfattet som den alvorligste krise siden 2. Verdenskrig.

  Heldigvis var vi, i Næstved Kommune, på sin vis forberedte – i hvert fald på et strukturelt niveau.

  Her i byrådet har vi jo i 2018 vedtaget en beredskabsplan. Den har ét formål – og det er at sikre, at alle nødvendige ting bliver gjort – og at de bliver udført rettidigt og vel-koordineret.

  Ifølge beredskabsplanen, skal krisestaben bestå af kommunaldirektøren, en direktør fra hvert fagområde, vores økonomi- og personalechef, en repræsentant fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, vores risikokoordinator og en repræsentant for Kommunikation. Og så mig som borgmester.

  Derudover er der nedsat krisestabe på hvert af de berørte områder – der hvor vores kommunale hverdag har taget en 180 graders drejning.

  Arbejdet mellem stabene er nøje koordineret, så de rammer og den drift, der skal ændres helt fundamentalt, kan sikres. Kun på den måde kunne vi bidrage til at redde Danmark – i helt bogstaveligste forstand.

  Danmarks statsminister havde rådført sig med landets sundhedsmyndigheder og udstak klare retningslinjer for alt det, som berører borgerne – og det er jo netop alt det, som vi står for i landets kommuner.

  Over de næste dage skete der en massiv nedlukning af Danmark, i forsøget på at undgå en smitte-stigning, som på den berømte røde kurve. Det var en kamp mod tiden.

  Og det var helt klart, at corona venter ikke på nogen – corona venter heller ikke på kommunerne.

  Når statsministeren melder noget ud om aftenen, skal det omsættes til konkrete handlinger – for det meste inden solen går ned næste dag.

  Krisestaben har på den måde skullet sikre, at intentionerne og retningen i de helt centrale udmeldinger blev videreformidlet og omsat til konkrete handlinger for alle medarbejdere.

  Mennesker, der har brug for vores hjælp, skal stadig have den – der er ingen pauseknap

  Driften kører videre, men vi har været nødt til at lægge skinnerne anderledes. Kommunen må ikke handle overilet – men må heller ikke blive handlingslammet.

  Lokalt har vores egne virksomheder været nødt til at tænke kreativt – men samtidig har det krævet klar linjeføring, så initiativer og beslutninger ikke har kollideret med initiativer fra andre dele af kommunen eller andre myndigheder. Og det har ofte været komplekst.

  Retningslinjerne fra de statslige myndigheder skulle først oversættes til den kommunale hverdag, da der ikke altid var et entydigt billede af, hvilke præcise handlinger det krævede.

  Eftersom de centrale myndighederne også bliver klogere undervejs, kan de retningslinjer, der er udsendt den ene dag, være ændrede ganske få dage efter – nogle gange få timer senere.

  Det er indtil videre blevet til mere end 230 skrivelser med retningslinjer fra KL og ministerierne. De er alle blevet formidlet ud til de relevante dele af organisationen og implementeret i driften.

  I krisestaben kigger vi ud over hele kommunen – både som organisation og som geografisk område. Har vi nok medarbejdere på de centrale områder? Hvordan forbereder vi eventuelle omrokeringer? Hvornår kan vi igen åbne for forskellige aktiviteter? Og koordinere dem, så borgerne oplever, at vi agerer som ét samlet foretagende for ikke at skabe usikkerhed.

  Jeg må sige, at jeg er imponeret over, hvordan vores medarbejdere har håndteret de nye krav og udfordringer, som de med dags varsel er blevet mødt med.

  Mange døre har været lukkede for borgerne. Men hjælp, råd og vejledning er blevet givet over mail og telefon fra tusindvis af hjemmearbejdspladser. Og mange døre har været lukkede indefra – vores mest sårbare borgere har stadig modtaget hjælp på ældrecentre og institutioner.

  Kommunens medarbejdere har fundet en ny arbejdsdag

  Nu er skoler og dagtilbud også gået i gang - Der er blevet knoklet hen over påsken, så vi har været parate og modtaget kommunens yngste borgere på tryggeste vis.

  Jeg er stolt af at være borgmester i en kommune, hvor medarbejderne viser den omstillings-parathed. Hvor borgeren stadig er blevet mødt og har fået god hjælp og service - uanset om det har været på distancen eller i en af de kritiske funktioner.

  En kæmpe tak skal derfor lyde til alle Næstved Kommunes medarbejdere.

  I har på tværs af hele organisationen fortsat med at arbejde i videst muligt omfang. Rigtig mange af jer har arbejdet hjemmefra, og på den måde har 7000 medarbejdere fundet en ny arbejdsdag og en ny måde at udføre deres opgaver på.

  Men når vi lukker ned for den personlige kontakt, har vi valgt at skrue op for den telefoniske kontakt. Derfor har vi udvidet telefontiden i administrationen for at gøre det lettere for borgerne at komme i kontakt med os.

  Jeg vil nu gennemgå de enkelte områder for på den måde at give et overblik over det konkrete arbejde.

  For vores ældre borgere har det betydet at

  • Vi har sikret den nødvendige og forsvarlige hjælp, ift. de medarbejderressourcer, der er til rådighed.
  • Vi har begrænset smittefaren for de ældre ved at gennemgå og genoverveje alle arbejdsfunktioner ift. pleje, besøg fra pårørende og frivillige, aktiviteter og levering af mad.
  • Det har også betydet, at det plejepersonale, borgerne møder, er kvalificeret til de opgaver, de står overfor. Hvad enten det er medarbejdere, der er overflyttet fra andre områder, eller det er det kendte personale, som har gennemgået en oplæring ift. de nye behov og sundhedskrav.
  • Vi har også oprettet 50 ekstra sengepladser på Kildemarkscentret og Symfonien og andre boliger for at aflaste sygehusene, hvis der bliver behov for nødudskrivninger af de ældre.
  • Vi har desuden håndteret hele situationen omkring værnemidler, så der er håndsprit, masker og dragter til at begrænse smittefaren.

  For vores børn har det betydet at

  • De er blevet sendt hjem fra skole og har modtaget digital hjemmeundervisning.
  • Eleverne i 0.-5. klasse er startet i skole igen fra 15. april. En skole, hvor undervisning, lokaler og udendørsarealer er tilpasset sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • For de yngste har det betydet, at selvom de ikke kunne komme i dagtilbud, har vi etableret nødpasning for de børn, hvor forældrene ikke havde mulighed for at passe dem hjemme. Derudover har vi gjort en ekstra indsats for at kontakte de familier, hvor børnene havde godt af at komme i dagtilbud.
  • Fra den 15. april har de yngste igen fået mulighed for at komme i dagtilbud. Også her er lokaler, udendørsarealer og aktiviteter tilpasset sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • Vi har desuden sikret, at vores private dagtilbud og skoler også kan give vores børn pasning og undervisning, der er tilpasset sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  For vores mest sårbare børn og unge har det betydet at

  • De har fået ændret deres hverdag betragteligt på deres specialiserede bo- og opholdssteder. Der har været en konstant afvejning af, hvordan vi kunne minimere smitterisikoen og stadig tage hensyn til deres særlige behov.
  • Børn på bosteder og i plejefamilier har fortsat kunnet have kontakt med deres familier, selvom de i mange tilfælde ikke kunne få fysisk besøg.
  • Aflastningen er håndteret på en ny måde for at mindske smitterisiko.
  • Familiernes trivsel bliver løbende støttet gennem kontakt mellem behandlere, rådgivere og forældre eller unge.

  For vores mest sårbare voksne har det betydet at

  • Botilbuddene fortsat fungerer – dog med restriktioner for besøg og tilpasning efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • Selvom dag- og aktivitetstilbuddene har været lukket ned, så har der været jævnlig kontakt mellem borgere og medarbejdere via digitale hjælpemidler.
  • De unge har modtaget deres Særligt Tilrettelagte Undervisning som fjernundervisning.
  • Og selvom Varmestuen er lukket ned, er der blevet udleveret madpakker, og Gadeteamet har været ekstra opsøgende i deres arbejde.

  For vores borgere, der benytter kulturelle tilbud og borgerservice, har det betydet at

  • De fortsat har mulighed for at benytte borgerservice via udvidet telefonbetjening, selvbetjening og personlige henvendelser ved akutte behov.
  • Lånerne har fået udvidet adgang til det digitale bibliotek – fx hjemlån af e-bøger og film.
  • Foreningerne har fået hjælp og rådgivning.
  • Selvejende institutioner har fået fremrykket udbetaling af drifts- og tilskudsstøtte for at sikre likviditeten.
  • Vores børn og unge i Musikskolen, Billedskolen og Talentskolen har fået digital fjernundervisning.
  • Og så har vi alle fået nye adgange til kunst og kultur – fx udendørs kunst på Rønnebæksholm og digitale oplevelser via Næssi, Faster Kool TV og webinarer.

  For vores borgere, som er ledige eller sygemeldte, har det betydet at

  • De 1500 borgere, som er blevet ledige pga. coronakrisen, har fået hjælp til at få den understøttelse, som de er berettiget til.
  • Flere borgere er hjulpet i job hos de virksomheder, som mangler medarbejdere – hovedsageligt i fødevarebranchen.
  • Vi har hjulpet med at sikre de virksomhedspraktikker og virksomhedsforløb, hvor arbejdsgiver og -tager har ønsket det.

  På området for miljø, plan og trafik har vi sørget for at

  • Borgerne fortsat kan få behandlet deres ansøgninger på plan-, bygge-, miljø- og naturområdet i fuldt omfang.
  • Skoler og dagtilbud får gjort rent en ekstra gang hver dag for at imødekomme sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Opgaven er udlagt til lokale rengøringsvirksomheder.
  • Og vi har sørget for, at buskørslen løbende bliver tilpasset behovet.

  For vores erhvervsvirksomheder betyder det at

  • De har mulighed for at modtage betaling fra kommunen straks efter udførelse af en opgave. Du skal kontakte den medarbejder, som har bestilt opgaven eller varen, hvis du er interesseret i at vi skal betale regningen med det samme.
  • Økonomiudvalget har anbefalet overfor byrådet, at vi fremrykker vedligeholdelses- og renoveringsprojekter for 30 mio. kr., som var planlagt til at foregå i 2021 og 2022.
  • 2. rate af dækningsafgift for erhvervsejendomme opkræves som normalt i august. Hvis enkelte virksomheder har behov for en særskilt aftale i forhold til betaling af regningen, kan de kontakte kommunens opkrævningsafdeling.

  Derudover har Krisestaben også forholdt sig til en mængde tværgående opgaver, som vedrører samtlige medarbejdere i kommunen

  • At sikre, at de mange hjemsendte medarbejdere kan arbejde hjemmefra ved at have fuld adgang til samtlige fagsystemer og mulighed for at holde sikre møder via Skype. Dette gælder også politiske udvalgsmøder.
  • Der er sørget for, at hjemsendte medarbejdere afvikler ferie og afspadsering.
  • Det er sikret, at vi fortsat har de nødvendige medarbejderressourcer i de kritiske funktioner. Der er bl.a. udarbejdet lokalaftaler med de faglige organisationer og dannet et overblik over medarbejdere med sundhedsfaglige og pædagogiske baggrunde og kompetencer.
  • Der er brugt ekstra ressourcer på kommunikation med borgere, pårørende, medarbejdere, politikere, erhvervsliv og andre via hjemmeside, Facebook, eBoks, Aula, NemBørn, e-mails, intranet og First Agenda.
  • De bygninger, der har været lukket ned, er sikret med ekstra vagtrunder, ligesom der er foretaget brandsikring af lokalerne med de ekstra sengepladser.
  • For at skabe et nationalt overblik er der løbende indsendt omfattende registreringer til KL og sundhedsmyndighederne – ofte med meget kort varsel. Fx indsamling af oplysninger om "hjemsendte medarbejdere", antal børn i nødpasning, optælling af værnemidler og sengepladser og registrering af de økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Ja, det var hovedpunkterne i den indsats, der har fundet sted de sidste fem uger

  Jeg tør godt sige, at da vi i 2018 udarbejdede den centrale beredskabsplan – den som vi nu har arbejdet efter – ja, der havde vi ikke forestillet os corona.

  I virkeligheden havde vi nok mere tænkt på en krise som noget med blå blink, en ulykke, en naturkatastrofe eller måske terror. Én alvorlig hændelse, som skulle inddæmmes og afbødes – for så hurtigst muligt at vende tilbage til hverdagen.

  Nu er der gået fem uger, hvor vi har været i rødt beredskabsniveau.

  I den periode har vi oplevet, at byrådet har bakket hele kommunen op. Det vil jeg gerne sige tak for. Det har givet medarbejdere og borgere, der har brug for hjælp – ja, os alle sammen en klar oplevelse af, at i Danmark står vi sammen.

  Vi er stadig i krise. Men krisen er ved at tage en ny form, en ny hverdag.
  Vi har fået løst utrolig mange opgaver og er nu langsomt ved at lukke kommunen op igen.
  Vi er på vej over i gult beredskabsniveau.

  Det er rigtigt godt for vores samfund.

  Og det er godt, at vi nu kan begynde at overdrage flere opgaver og beslutninger til fagområderne og kigge fremad.

  Jeg er glad for, at vi allerede er godt i gang med den dialog.

  Endnu en gang tak til alle medarbejdere i Næstved Kommune.

  Tak til alle borgere, som har samarbejdet med os på en ny måde - og som har givet vores medarbejdere et skulderklap, når de havde mest brug for det.

  Tak til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning for jeres deltagelse i krisestaben.

  Tak for et godt samarbejde med organisationer, myndigheder og foreninger.

  Tak!