Skip to main content

Projekt Krop & Job stopper

Næstved kommune er én ud af 11 kommuner, som tilbage i 2017 modtog midler fra regeringens satspuljemidler ”Styrket rekruttering til sundhedstilbud” til et treårigt sundhedsfremmende projekt. Pr. 31.7.2020. stopper projektet.

To personer i samtale i et træningscenter

Krop & Job har bl.a. afprøvet nye metoder til at få ansatte og borgere i Næstved Kommune til at deltage i sundhedssamtaler. På de tre år projektet har eksisteret, har Krop & Job haft samarbejde med 28 – private og kommunale - virksomheder og mere end 1400 ansatte har takket ja til en sundhedssamtale.

Projektets primære målgruppe har været 40-60-årige, med kort eller ingen uddannelse, men alle ansatte har fået tilbudt en sundhedssamtale. Målet har bl.a. været at forebygge livsstilsygdomme og henvise til relevante sundhedsfremmetilbud.

Du kan læse mere om projektet her.